Vad händer om jag inte betalar?

Att inte betala en faktura leder till att den blir dyrare och dyrare eftersom att du får påminnelseavgifter och dröjsmålsränta. Fortsätter du att inte betala kan din faktura gå vidare till inkasso och då blir det ännu dyrare eftersom att inkasso tar ut en avgift. Går det så långt att ärendet hamnar hos Kronofogden kan de besluta om indrivning och du får en betalningsanmärkning.

Allt om inkasso, Kronofogden och betalningsanmärkningar

Om du inte betalar en faktura kan företaget som du ska betala till antingen skicka påminnelser till dig för att påminna om fakturan (då läggs det på en påminnelseavgift, som du behöver betala, på varje påminnelse de skickar) eller så går fakturan direkt till inkasso. Det beror på om företaget vill ge dig chans att betala eller inte och hur angelägen skulden är. Vissa företag jobbar inte med inkasso alls och då kommer då kommer fortsätta få påminnelser tills fakturan till slut hamnar hos Kronofogden.

Förutom att du tvingas betala en påminnelseavgift per utskick som företaget gör, så tvingas du även betala dröjsmålsränta. Det innebär att du får ränta på beloppet som du skulle betalat eftersom att du väntat för länge med betalningen. Om din faktura går till inkasso tillkommer även inkassoavgift, eftersom att de nu handlägger ärendet.

Det är alltid bra att kommunicera med både det ursprungliga företaget och inkasso om att du är medveten om fakturan och tänker betala. Om du har en dialog med företaget redan innan ärendet går vidare till inkasso så kan det vara möjligt att tillsammans komma överens om en betalningsplan som funkar för er båda. Många företag lär gå med på det eftersom att de vill bli betalda. De är viktigt att visa att du är medveten om din uteblivna betalning och att du jobbar på att betala, det gör att ärendet kanske inte går vidare till Kronofogden direkt.

Om ärendet går vidare till Kronofogden

Går ärendet vidare till Kronofogden så kommer Kronofogden att skicka ett betalningsföreläggande till dig. I det här betalningsföreläggandet kommer det stå hur stor skuld det gäller och när du senast behöver ha betalat den. Om du inte håller med om det som står i betalningsföreläggandet så måste du genast meddela Kronofogden om detta. Om du är passiv räknas det som att du accepterar det som står i föreläggandet.

Om du inte har bestridit kravet och inte heller betalat summan du är skyldig inom tidsspannet som Kronofogden har meddelat dig om så kommer Kronofogden fastställa att du måste betala beloppet som du är skyldig. När Kronofogden har bestämt det har företaget du har skulden hos (inkasso eller det ursprungliga företaget) rätt att be Kronofogden om hjälp för att driva in skulden. Kronofogden kan nu genom indrivning driva in de pengarna som du är skyldig. Det kan de antingen göra genom att utmäta din inkomst eller genom att sälja saker som du äger. Det innebär att pengar tas direkt från din lön för att betala av skulden, eller genom att Kronofogden säljer saker som du äger för att få pengar till skulden. Kronofogden kommer dock aldrig att ta saker som är nödvändiga för att du ska kunna försörja dig.

Om du betalar direkt när du får ett betalningsföreläggande från Kronofogden så kommer du inte att få en betalningsanmärkning. Men direkt när Kronofogden fastställer att du måste betala det som du är skyldig kommer du få en betalningsanmärkning. Den syns i 3 år efter att Kronofogden meddelat detta och kommer göra det svårare för dig att ta lån (alla typer av lån - även snabblån), hyra bostad, få kreditkort etc. En betalningsanmärkning påverkar nämligen din kreditvärdighet negativt och gör att du blir en större risk att låna ut till. Lyckades du, trots det, att få lån, kommer du istället att få väldigt höga räntor för att kompensera den höga risken som banken eller långivaren tar när de lånar ut till dig.

Saker du kan göra för att lättare hantera dina fakturor och undvika att hamna hos inkasso eller Kronofogden

  • Kontakta alltid de som du är skyldig pengar. Det värsta du kan göra är att sticka huvudet under sanden och låtsas som att dina skulder inte existerar. Ta i stället tag i dem direkt, även fast att du inte kan betala. Många företag är bara intresserade av att faktiskt få sina pengar och är beredda att gå med på en avbetalningsplan eller liknande med dig. Men då måste du aktivt kontakta företaget och försöka komma fram till en lösning!
  • Gör en budget. Det är viktigt att ha koll på sin ekonomi! Har du inte det vet du inte hur stora utgifter du har och hur mycket pengar du kan lägga på vad. Med en budget blir det även möjligt att göra en plan för hur du ska betala av skulderna som du har.
  • Prioritera bland dina skulder. Har vissa skulder har ett tidigare förfallodatum? Prioritera dem! Det är viktigare att betala fakturor som snart måste betalas eftersom att annars kan det leda till extra och höga kostnader. Det enda undantaget till den regeln är om du har fakturor som du behöver betala för att inte bli vräkt eller liknande. Som hyran, elen eller hemförsäkringen.
  • Du kan ta hjälp av en budget - och skuldrådgivare för att sätta upp en budget, hantera dina skulder och eventuellt ansöka om skuldsanering. Möjligheten att boka ett möte med en budget - och skuldrådgivare erbjuds av kommunen, vilket innebär att det är helt kostnadsfritt för dig, så länge du är bokförd i samma kommun.

Sammanfattning

Det kan både bli dyrt och jobbigt om din faktura skulle hamna hos inkasso eller Kronofogden. Se därför till att du alltid kan betala av de fakturor som du får. Om du inte kan betala en faktura kan företaget antingen välja att skicka påminnelser eller att skicka ärendet direkt till inkasso. Då tvingas du även betala en dröjsmålsränta samt påminnelseavgift eller inkassoavgift. Se till att betala så fort som möjligt för att undvika extra avgifter. Kan du inte betala måste du kontakta företaget så fort som möjligt för att försöka komma fram till en lösning. Många företag kan gå med på exempelvis en avbetalningsplan eller liknande, men alla gör inte det så se till att ha en plan B.

Om det går så långt att ärendet hamnar hos Kronofogden kommer Kronofogden först att skicka ut ett betalningsföreläggande. Om du betalar föreläggandet inom tiden som de meddelat dig om så är skulden betald och du behöver inte göra mer. Du slipper även betalningsanmärkningar. Om du misslyckas med det kommer Kronofogden att kunna driva in skulden genom att utmäta din lön eller sälja dina tillgångar. Dessutom kommer du att få en betalningsanmärkning då, som kommer att synas i 3 år. Den gör det svårare för dig att skaffa lån, hyra bostad etc. så försök att undvika att få en betalningsanmärkning i så stor grad som möjligt.

Det viktigaste du kan göra är att aktivt försöka förändra din situation. Boka ett möte med en budget - och skuldrådgivare i din kommun, gör en budget, få koll på din ekonomi och ta tag i dina skulder. Att vara aktiv istället för passiv kommer att göra mycket när det kommer till att lyckas betala av dina skulder!

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024