Valutakurser

En valutakurs, även kallat växelkurs, är värdet på en valuta i förhållande till en annan valuta. Kortfattat kan man säga att ett lands växlingskurs påverkas av tillgång och efterfrågan. Ju fler som vill åt, till exempel, den svenska kronan, desto starkare och mer värdefull blir den. Styrkan av ett lands valuta har en inverkan både nationellt och internationellt. Använd vår valutaomvandlare nedan för att se växlingskurserna mellan närmare 30 olika valutor.

Valutakurser illustration

Valutaomvandlare

Valuta att omvandla från
USD
Valuta att omvandla till
SEK
Källa: Sveriges riksbank (2024-07-22)

Aktuella valutakurser

Amerikanska dollar
Amerikanska dollar
USD
10,6810 kr
100 SEK = 9,36 USD
Euro
Euro
EUR
11,6295 kr
100 SEK = 8,60 EUR
Brittiska pund
Brittiska pund
GBP
13,8093 kr
100 SEK = 7,24 GBP
Australiensiska dollar
Australiensiska dollar
AUD
7,1042 kr
100 SEK = 14,08 AUD
Brasilianska real
Brasilianska real
BRL
1,9069 kr
100 SEK = 52,44 BRL
Bulgariska leva
Bulgariska leva
BGN
5,9462 kr
100 SEK = 16,82 BGN
Danska kronor
Danska kronor
DKK
1,5586 kr
100 SEK = 64,16 DKK
Filippinska pesos
Filippinska pesos
PHP
0,1829 kr
100 SEK = 546,75 PHP
Hong Kong-dollar
Hong Kong-dollar
HKD
1,3681 kr
100 SEK = 73,09 HKD
Indiska rupie
Indiska rupie
INR
0,1277 kr
100 SEK = 783,09 INR
Indonesiska rupier
Indonesiska rupier
IDR
0,0007 kr
100 SEK = 142 857,14 IDR
Isländska kronor
Isländska kronor
ISK
0,0775 kr
100 SEK = 1 290,32 ISK
Israeliska shekel
Israeliska shekel
ILS
2,9373 kr
100 SEK = 34,04 ILS
Japanska yen
Japanska yen
JPY
0,0681 kr
100 SEK = 1 468,43 JPY
Kanadensiska dollar
Kanadensiska dollar
CAD
7,7680 kr
100 SEK = 12,87 CAD
Kinesiska yuan
Kinesiska yuan
CNY
1,4685 kr
100 SEK = 68,10 CNY
Malaysiska ringgit
Malaysiska ringgit
MYR
2,2820 kr
100 SEK = 43,82 MYR
Mexikanska pesos
Mexikanska pesos
MXN
0,5920 kr
100 SEK = 168,92 MXN
Norska kronor
Norska kronor
NOK
0,9759 kr
100 SEK = 102,47 NOK
Nyzeeländska dollar
Nyzeeländska dollar
NZD
6,4000 kr
100 SEK = 15,63 NZD
Polska zloty
Polska zloty
PLN
2,7179 kr
100 SEK = 36,79 PLN
Rumänska lei
Rumänska lei
RON
2,3390 kr
100 SEK = 42,75 RON
Schweiziska franc
Schweiziska franc
CHF
12,0251 kr
100 SEK = 8,32 CHF
Singapore-dollar
Singapore-dollar
SGD
7,9393 kr
100 SEK = 12,60 SGD
Sydafrikanska rand
Sydafrikanska rand
ZAR
0,5846 kr
100 SEK = 171,06 ZAR
Sydkoreanska won
Sydkoreanska won
KRW
0,0077 kr
100 SEK = 12 987,01 KRW
Thailändska baht
Thailändska baht
THB
0,2941 kr
100 SEK = 340,02 THB
Tjeckiska koruna
Tjeckiska koruna
CZK
0,4609 kr
100 SEK = 216,97 CZK
Turkiska lira
Turkiska lira
TRY
0,3239 kr
100 SEK = 308,74 TRY
Ungerska forinter
Ungerska forinter
HUF
0,0298 kr
100 SEK = 3 355,70 HUF
Källa: Sveriges riksbank (2024-07-22)

Att ha en stark valuta är ofta ett tecken på ekonomisk tillväxt, stabilitet, politisk trygghet, nationell säkerhet och överlag goda relationer inbördes och internationellt, även om det finns undantag.

Ekonomival.se

Vad påverkar valutakurser?

Ett lands växlingskurs kan ses grunda sig i förutsägbarhet. Ett land med god stabilitet kommer mer sannolikt att ha en starkare valuta än ett land som är mindre stabilt. Detta beror på att goda omständigheter gör att fler internationella aktörer väljer att investerar i landet, vilket vidare ökar efterfrågan som i sin tur stärker valutan.

I praktiska termer kan man säga att det som ligger till grund för landets valuta är hur landet styrs och hur det uppfattas av andra länder. Länder med positiv och förutsägbar utveckling kommer ha en starkare valuta.

Faktorer som påverkar valutakurser

  • Politiska situationen - Om ett land upplever politisk instabilitet kan detta kraftigt ta och påverka valutakursen i det landet. I och med den ökade risken är det färre utländska handlare som är intresserade av att investera i landet, som en följ kommer landets valuta att sjunka i värde.
  • Handeln utrikes - Import och export i landet kan påverka valutakursen en hel del. Vanligtvis kommer man se landets valuta minska i värde om exporten från landet börjar falla. Om exporten å andra sidan ökar kommer valutakursen i stället att öka och valutan stärker då sitt värde.
  • Landets ekonomi - Om landet ser en ökande tillväxt kommer valutans värde med största sannolikhet att öka. Utländska handlare är nu intresserade av att göra investeringar och mer pengar kommer att flöda in i landet.

Ekonomisk tillväxt

Ett land med god ekonomisk tillväxt ser i samband med detta också en starkare lokal valuta och en förstärkt växlingskurs. Det kommer alltså kosta mer att köpa just den valutan. Det beror på att ekonomiskt tillväxt gör det intressant för internationella spelare att investera i den marknaden.

Med investeringar avses bland annat turism, internationella företag som väljer att öppna i landet, investera i nya eller etablerade företag i landet, eller vart institutioner och pensionssparare väljer att placera sina pengar (sparandet styrs ofta av räntor som ger mer avkastning, men processen påverkar samtidigt växlingskurser).

Allt ovan bidrar till att de finansiella inflödet i landet ökar. Om kapitalet som kommer in är högre än det som går ut så stärks efterfrågan på valutan. Valutan anses vara mer värdefull.

Fast eller rörlig valutakurs

Värdet på en valuta kan vara bundet till en eller flera andra valutor. En fördel med detta är att priser mellan valutor inte kommer att förändras. Problemet är dock att det försvårar att föra nationell finans- och penningpolitik.

Sverige hade fast växelkurs fram tills hösten 1992. Sedan dess har den svenska kronan varit rörlig (flytande). Danmark, däremot, har en fast valuta gentemot euron. I Danmark ska 100 euro alltid motsvara 746 danska kronor, med en procents skillnad upp eller ned. Den danska penningpolitiken måste hela tiden anpassa och sträva efter att värdet mellan valutorna består.

Begrepp som används för att beskriva denna sorts penningpolitik hittar vi nedan. De två första begreppen syftar till fluktuationer av den rörliga valutan.

  • Depreciering betyder att värdet på en valuta sjunker i samband med valutans tillgång och efterfrågan.
  • Appreciering betyder hur värdet höjs baserat på tillgång och efterfrågan.

Den rörliga växelkursen kan inte politiker fatta beslut om, mer än att försöka hitta andra politiska lösningar för att stärka valutan. När det handlar om en fast växlingskurs används följande begrepp för att beskriva växlingskurserna utveckling.

  • Devalvering är det begrepp som används för att beskriva när politiska beslut innebär att valutans växlingskurs ska skrivas ner. Alltså sänkas.
  • Revalvering är politikernas beslut om att landets valutakurs ska skrivas upp och stärka valutan.

Inflation påverkar valutakurser

Inflation är vilket värde pengar har och vilka prisnivåer att land upplever på varor, tjänster och bostäder. Inflationen kan därför påverka växlingskurser. När ett land har drabbats av hög inflation över en längre tidsperiod (snarare än tillfällig höjning eller sänkning av tillgång och efterfrågan som kan påverka priser) blir det svårare att konkurrera på den internationella marknaden. Du tvingas sälja dina produkter dyrt vilket gör att färre vill köpa dem. Färre vill alltså investera i landet genom att handla därifrån. Efterfrågan blir helt enkelt låg och valutan svagare.

Hur avgörs värdet för den svenska kronan?

Svenska kronan styrs precis som alla andra valutor som har en rörlig växlingskurs. Kronan är dock en relativt liten valuta, så vid mindre stabila situationer i världen kan den svenska kronan försvagas, trots Sveriges positiva förutsägbarhet.

När det råder osäkerheten i världen som påverkar ekonomin, som kriget i Ukraina eller Brexit, så kan svenska kronan försvagas eftersom många väljer att investera i tryggare och större alternativ som till exempel euron eller den amerikanska dollarn.

Det är lite som svenska privatpersoner kan göra för att påverka kursens utveckling, utan det handlar om beslut som fattas av stora institutioner och sparande i svenska eller utländska banker. Däremot påverkas privatpersoner av växelkurser.

Historiska växelkurser för SEK

Nedan kan du se historiska (20 år) växelkurser för hur många SEK du fått per EUR respektive USD. SEK per EUR 20 år

SEK per EUR historik 20 år. Data från Riksbanken via Macrobond.

SEK per USD 20 år

SEK per USD historik 20 år. Data från Riksbanken via Macrobond.

Hur påverkas din privatekonomi av en svag valutakurs?

En svag valuta gör att du har mindre pengar att spendera när du åker utomlands. Om en euro kostar 12 kronor, istället för 10 kronor, så får du helt enkelt mindre pengar i euro när du handlar med den valutan.

Vi kan också komma att påverkas på hemmaplan. När den svenska kronan är svag blir det dyrare att ha produktion utomlands eller köpa in varor från andra länder. Det innebär alltså att priser höjs i butiker. Mycket av det vi handlar har importerats från utlandet, som exempelvis elektroniska produkter, kläder och livsmedel. På så sätt blir dina pengar mindre värda eftersom du får mindre för pengarna när priserna höjs.

Valutahandel – hur fungerar det?

Som vi nämnde tidigare syftar valutakursen på valutans aktuella värde. Med flera olika faktorer som avgör värdet på valutan. I och med att det ständigt sker en förändring av valutans värde finns det rum för investerare att handla med valutan.

Det är både företag och privatpersoner som investerar på valutahandelsmarknaden. En annan benämning för valutahandel är ”forex” vilket är ett ord du kommer att stöta på väldigt frekvent numera.

Valutahandlare handlar med olika valutapar på daglig basis och följer ständigt utvecklingen på valutamarknaden.

Om du inte aktivt handlar med valuta och investerar på en proffsnivå så kanske du istället växlar valuta när du till exempel skall ut och resa.

Med nuvarande inflation i både Sverige och många andra länder i världen så ökar och minskar värdet från en valuta till en annan. Ofta blir folk mer uppmärksamma på en valutas värde, speciellt om du plötsligt får mer värde när du reser till ett annat land och spenderar en viss valuta där.

För att slippa bli överraskad på resan kan du nu lätt jämföra växelkurser mellan alla de mest populära valutorna så som USD, EUR, GBP, SEK och många fler i vår valutaomvandlare.

Daniel Stensiö

Redaktör & tekniskt ansvarig

Daniel är en av två grundare till Ekonomival.se och är tekniskt ansvarig för sajten. Han har arbetat med onlineportaler i ett flertal olika nischer sedan 2008 och har innan dess studerat ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg.

Vanliga frågor om valutakurser

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Över lång sikt påverkas valutakurser av hur prisnivåerna i olika länder, med olika valutor, utvecklar sig i relation till varandra.

Rörlig växelkurs bestäms av naturliga handelsmönster samt tillgång och efterfrågan av valutan. Fast växlingskurs bestäms helt av en stat och politiska beslut fattas för att hålla valutakursen på en viss nivå.

Att devalvera, alltså att skriva ner en växlingskurs, är positivt för export, men kan motverka import. Importen blir dyrare i relation till den lokala valutan.

Du kan ofta komma i gång med så lite som 500 till 1000 kr. Dock skall du inte förvänta dig några stora handelsvinster utan fokusera i stället på att lära dig så mycket du kan i början.

Det beror på flera olika faktorer. Allt har att göra med marknaden, tidsramen, valutan och dina egna preferenser. I slutändan finns det ingen ”bästa strategi” utan det beror som sagt på de faktorer vi nämnde innan.

Med handel genom råvaror kommer du att spekulera på fysiska varor och deras värde. Det kan vara allt från guld, veta och råolja. Med valutahandel så spekulerar du på det relativa värdet av ett lands valuta mot ett annat lands.

Du kan handla med valutor hos de till exempel de svenska favoriterna Avanza och Nordnet. Tänk på att de här plattformarna tar ut olika växlingsavgifter. Det kan alltså vara värt att jämföra bland dem för att se vilken som passar dig bäst.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024