Försäkringsbolag

Ett försäkringsbolag är ett företag som säljer försäkringar till privatpersoner och företag. Du betalar en premie till försäkringsbolaget varje månad och i gengäld får du ekonomiskt skydd om något händer. Du kan välja vilken typ av försäkring du vill ha och ändra hur mycket självrisk du vill ta. Självrisken är det du själv måste betala om något händer. Det är alltid bra att ha en försäkring eftersom du inte är skyddad utan en sådan och kan tvingas betala mycket pengar om något händer.

Allmänt om försäkringsbolag

Ett försäkringsbolag är ett företag som specialiserar sig på att sälja försäkringar till privatpersoner och företag. Det är alltid bra att ha en försäkring eftersom att det garanterar att du slipper betala lika mycket om du skulle råka ut för någonting, exempelvis en sjukdom eller olycka. En försäkring innebär att du betalar en premie varje månad till försäkringsbolaget och om någonting skulle hända så kommer du att få ekonomiskt skydd från försäkringsbolaget.

Du kan välja själv vilken typ av försäkring du vill teckna och vad för innehåll du vill att den ska ha. Du kan också ändra hur stor självrisk du vill ha. Självrisken är det du själv måste betala om något händer dig. Om du väljer en hög självrisk behöver du inte betala en lika hög premie, men om du väljer en låg självrisk blir månadskostnaden högre. Du får fundera på vad din ekonomi klarar av innan du tecknar en försäkring. Det är dock alltid bra att ha en försärking eftersom att du inte är skyddad utan en sådan och om någonting händer kan du tvingas betala väldigt mycket pengar.

Det är viktigt att välja rätt försäkringsbolag

Innan du väljer en försäkring är det viktigt att välja ett bra försäkringsbolag. Kolla upp så att företaget har tillstånd från, och är registrerad hos, Finansinspektionen. Är företaget inte det har de inte rätt att bedriva försäkringsverksamhet. Välj sedan ett företag som funkar för dina behov. Om du tycker det är viktigt att du får en bra personlig service när du skaffar din försäkring, eller om du vill ha en väldigt nischad försäkring kan ett mindre försäkringsbolag vara bättre då de ofta är inriktade på ett specifikt område.

Vill du istället få samlingsbonus för att du har alla försäkringar hos samma företag är ett större företag bättre. Du bör också kolla upp priserna och innehållet eftersom att det kan variera väldigt mycket mellan olika försäkringsbolag. Något som ingår gratis hos ett bolag kanske är ett dyrt tillval hos ett annat. Innan du bestämmer dig för ett försäkringsbolag är det därför bra att jämföra olika försäkringar mellan olika försäkringsbolag. Då får du också en bild av marknadsvärdet på en försäkring, så att du inte köper en dyr försäkring från ett bolag som är väldigt mycket billigare någon annanstans.

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Vanliga frågor om försäkringsbolag

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Ja, du kan byta försäkring när som helst, av vilken anledning som helst. I vissa fall är det även möjligt att flytta över försäkringen till ett nytt försäkringsbolag. Om du väljer att köpa en ny försäkring så är det viktigt att tänka på att försäkringen ska börja gälla från att den gamla försäkringen slutar. Annars så finns risken att det finns en period där du inte är försäkrad. Det brukar även finnas en karenstid på den nya försäkringen, så det kan finnas en tid då du inte är lika skyddad på den försäkringen som du är på den gamla. Tänk över det innan du bestämmer dig för att byta försäkring.

Detta ser olika ut från person till person. Men du bör i alla fall ha en olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring så att du är skyddad om någonting skulle hända dig. Du bör även ha en hemförsäkring som skyddar ditt hem. Den enda försäkringen det är lag på att ha är trafikförsäkringen och den behöver du om du har bil, motorcykel eller ett annat fordon som kan köra sig själv. Om du har djur är även en djurförsäkring bra att ha.

Det är olika vad som passar olika behov. Om du känner att du får bättre villkor från ett annat försäkringsbolag kan du självklart ha olika försäkringar hos olika försäkringsbolag. Men generellt är det alltid bättre att ha alla försäkringar hos samma bolag då du kan få en samlingsrabatt då. Samlingsrabatten gör det billigare för dig att teckna nya försäkringar.

Senast uppdaterad: 20 november 2023