Gå i borgen för någon

Att gå i borgen för någon innebär att du tar ett ekonomiskt ansvar över någon annans skuld och ger ett löfte till långivaren att du kommer att betala skulden om låntagaren inte gör det. Detta var något som var vanligare förr, då det finns andra säkerheter som brukar användas mer idag.

Detta ska du tänka på

Innan du går i borgen för någon är det viktigt att fundera över vilken typ av borgen du vill gå in i, vad som kommer att hända om låntagaren inte kan betala och om du är beredd att ta konsekvenserna av att låntagaren inte betalar. Att gå i borgen för någon kan drastiskt ändra dina egna möjlighet att få ta ett lån eftersom att det påverkar din kreditvärdighet negativt. Du bör därför bara gå i borgen för någon du verkligen litar på och vill hjälpa.

Olika typer av borgen

Det finns därför olika typer av borgen du kan ingå i och du bör ingå i den form av borgen som fungerar bäst för dig. Det upprättas ett avtal mellan gäldenären (den som tar lånet) och borgensmannen (den som går i borgen för gäldenären) som beskriver de villkor som parterna har kommit överens om. Du har möjlighet att påverka här och du bör sätta någon form av maxgräns för hur mycket du kan betala och hur länge avtalet ska gälla.

Typer av borgen

  • Enkel borgen är en av de säkraste borgen för borgensmannen. Det innebär att borgenären först måste bevisa att gäldenären inte kan betala, innan borgensmannen kan bli tvingad att betala. Detta måste alltså utredas av Kronofogden - och de måste fastställa att gäldenären inte kan betala - innan borgensmannen blir betalningsskyldig.
  • Generell borgen innebär att borgensmannen får fullt ansvar över alla nuvarande och framtida skulder, och lovar att betala om gäldenären inte kan det. Det kan därför bli ganska stora skulder om gäldenären och borgensmannen inte har ett avtal kring detta, i och med att det inte finns en maxgräns. Innan borgensmannen går i generell borgen bör parterna därför har ett avtal som bestämmer villkoren för borgensmannens inblandning i lånet.
  • Proprieborgen står för “borgen såsom egen skuld” och är den vanligaste borgen. Det innebär att borgenären kan gå till borgensmannen direkt och kräva pengar, istället för att behöva bevisa att gäldenären inte kan betala. Detta är då borgensmannen har ansvar för lånet så som att det var hans egen.
  • Solidarisk borgen kan gälla för alla andra typer av borgen också och det innebär att om det är flera personer som står på den här borgen behöver borgensmannen inte kräva pengarna från var och en, utan borgenären kan kräva alla pengarna från en borgensman och sedan behöver borgensmannen i sin tur kräva pengarna från resten av borgensmännen.
  • Efterborgen innebär att en borgensman går i borgen för en borgensman. Det kan behövas om en borgensman har fått krav på betalning efter att gäldenären inte kunnat betala, men att borgensmannen i sin tur inte heller kan betala. Då behövs den en borgensman som går i borgen för borgensmannen. Detta behövs oftast inte och det är enbart beroende av huruvida borgensmannen för gäldenären kan betala eller inte.
  • Underborgen innebär att en till borgensman går i borgen för gäldenärens räkning. I det här fallet har gäldenären inte kunnat betala vilket innebär att den ursprungliga borgensmannen har tvingats göra det. Det nya borgensmannen går i borgen för att garantera att den gamla borgensmannen får tillbaka sina pengar. Om gäldenären inte betalar tillbaka pengarna till den gamla borgensmannen, så får den nya borgensmannen göra det.

Innan en borgensman kan gå i borgen för någon måste borgenären göra en prövning av borgensmannen. Det gör borgenären genom att ta en kreditupplysning på borgensmannen för att se om personen kommer kunna betala av skulden. Det är både återbetalningsförmågan i nuläget och i framtiden som prövas. Om det ser bra ut accepteras personen som borgensman. För att framstå som en väldigt säker säkerhet så bör borgensmannen antingen ha så pass stora tillgångar att dessa täcker skulden, eller en så pass bra ekonomi att det räcker för att täcka skulden.

Innan du bestämmer dig för att bli borgensman åt någon bör även du få tillgång till personens kreditvärdighet, genom att ta del av en kreditupplysning på personen, så att du vet exakt hur dennes ekonomi ser ut. Tänk efter noga innan du går i borgen eftersom att du inte kan säga upp ditt åtagande. För att bli av med åtagandet kan du antingen be gäldenären att skaffa en ny borgensman eller en annan typ av säkerhet. Om banken accepterar den nya säkerheten eller den nya borgensmannen blir du av med åtagandet.

Du kan också skriftligt begära att banken ska säga upp lånet, men det kan du bara göra om det finns en sådan klausul (i avtalet som du skrev med gäldenären) som accepterar det. Det kan också leda till att du tvingas betala delar av lånet till banken om gäldenären inte kan betala, eftersom att det fortfarande finns lån kvar som inte är återbetalt och borgensmannen har fortfarande kvar sina åtaganden.

Sammanfattning

Att gå i borgen för någon innebär att du blir betalningsansvarig om den personen inte skulle lyckas betala sitt lån. Det är en säkerhet som var vanligare förr, men som fortfarande används till en viss del. Det finns olika typer av borgen och de ändrar villkoren för hur borgen ser ut. Exempelvis måste borgenären vid en enkel borgen bevisa att gäldenären inte kan betala, medan han kan kräva pengarna direkt från borgensmannen direkt när gäldenären inte betalar om det gäller en proprieborgen.

Det är även möjligt att ändra villkoren för hur borgen ska se ut om det är flera borgensmän. För vissa borgen kan borgenären kräva hela beloppet från en borgensman, och så får borgensmannen kräva från de andra borgensmännen att de betalar sin del. Men för andra borgen är det avtalat att alla borgensmän går i borgen för en viss del av lånet. Det innebär att borgenären måste kräva betalningen från var och en av borgensmännen för att få ut pengarna.

Gå inte i borgen för någon om du inte verkligen litar på personen. Du bör inte gå i borgen för någon som du inte har en nära relation till och bryr dig om eftersom att det finns risk för att du inte får tillbaka dina pengar. Att gå i borgen för någon kan innebära att du får själv svårare att ta lån eftersom att det här är något som påverkar din kreditvärdighet. Var därför helt säker innan du går i borgen för någon. Innan du bestämmer dig måste du begära att se personens kreditvärdighet och ekonomi så att du har alla korten på borden innan du bestämmer dig för att gå i borgen. Gör det valet som du tycker att du kan stå för mest.

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024