Ekonominyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om vad som händer inom ekonomi- och finansvärlden, samt djupgående analyser av aktuella trender och händelser. Vårt mål är att hålla dig uppdaterad med de senaste utvecklingarna och ge dig en förståelse för hur ekonomin påverkar vardagen.

Högre bostadskostnader att vänta framöver

Högre bostadskostnader att vänta framöver

Inflationstakten enligt KPI i januari var 5,4 procent, och hela 2,3 procentenheter orsakades av stigande räntekostnader för hushållens bolån. "Boendekostnaderna ökad

Mindre risk för fortsatt hög inflation

Mindre risk för fortsatt hög inflation

I måndags offentliggjorde SCB inflationssiffrorna för januari. Inflationstakten enligt KPI var 5,4 procent under förra månaden, vilket kan jämföras med 4,4 procent i

Hushållens disponibla inkomst har minskat

Hushållens disponibla inkomst har minskat

Nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att den disponibla medianinkomsten för alla hushåll i Sverige sjönk med 3,3 procent från 2021 till 2022. Med hä

Förslag på ändring av a-kassan

Förslag på ändring av a-kassan

Det aktuella förslaget innebär att ersättningen ska sänkas med 10 procent efter 100 dagar med a-kassa, och sedan sänkas ytterligare 5 procent efter 200 dagars arbets

IMF varnar Riksbanken för att sänka styrräntan för tidigt

IMF varnar Riksbanken för att sänka styrräntan för tidigt

Riksbankens många räntehöjningar har gjort att den tidigare höga inflationen har sjunkit. Mellan december 2022 och december 2023 var inflationen enligt KPIF (konsume

Matpriserna stiger igen

Matpriserna stiger igen

Sedan nästan ett år tillbaka har prisutvecklingen på livsmedel minskat, och i stort sett följt Riksbankens inflationsmål på 2 procent årligen. Men i januari ökade ma

SBAB spår flera räntesänkningar under 2024

SBAB spår flera räntesänkningar under 2024

I december fortsatte inflationen att sjunka, och inflationen mätt med KPIF har i genomsnitt varit i linje med inflationsmålet de senaste månaderna. Inflationen låg i

Regeringen överväger höjt bolånetak till 90% för att underlätta bostadsköp

Regeringen överväger höjt bolånetak till 90% för att underlätta bostadsköp

Bolånetaket på 85 procent, som infördes år 2010, innebär att bolåntagarna själva behöver finansiera minst 15 procent av köpet av en bostad med egna pengar eller blan

Rekordhöga hyreshöjningar även i år

Rekordhöga hyreshöjningar även i år

Än så länge är cirka en fjärdedel av hyreshöjningarna klara, men det ser ut som att en hyreshöjning på omkring 5 procent blir verklighet för många av landets hyresgä

Skulderna till Kronofogden ökar kraftigt

Skulderna till Kronofogden ökar kraftigt

Kronofogden ser nu den största ökningen av antalet skuldsatta personer sedan 1990-talet, enligt Davor Vuleta som är privatekonomisk talesperson på myndigheten. Vid å

Det kan bli billigare att lösa bundna bolån framöver

Det kan bli billigare att lösa bundna bolån framöver

De som har ett bundet bolån behöver betala en så kallad ränteskillnadsersättning för att kunna lösa det i förtid. I takt med att räntan har höjts de senaste åren har

Inflationen i Sverige: En positiv utveckling i December

Inflationen i Sverige: En positiv utveckling i December

Inflationen enligt konsumentprisindex (KPI) sjönk till 4,4 procent i december, vilket innebär en minskning med 1,4 procentenheter. Samtidigt minskade inflationen enl