Ekonominyheter Maj 2023

Ekonominyheter publicerade under Maj 2023

Här hittar du alla våra ekonominyheter som vi publicerade i maj månad 2023 i kronologisk ordning. Är du intresserad av att läsa senaste nytt inom ekonomi så hittar du det här. Hela arkivet presenterat månad för månad kommer du åt via denna länk.
Delade åsikter om nytt förmögenhetsregister

Delade åsikter om nytt förmögenhetsregister

Tidigare förde Statistiska centralbyrån (SCB) statistik över de svenska hushållens tillgångar och skulder. Detta upphörde när förmögenhetsskatten togs bort år 2007.

Inflationstakten minskade i april

Inflationstakten minskade i april

I april 2023 var inflationstakten 10,5 procent enligt KPI, vilket är något mindre än månaden tidigare. En bidragande faktor är att livsmedelspriserna sjönk något und

Svenska kronan på samma nivå som under finanskrisen

Svenska kronan på samma nivå som under finanskrisen

Kronan har under en period försvagats alltmer gentemot utländska valutor såsom den amerikanska dollarn och euron, vilket har resulterat i att den svenska valutan nu