I april 2023 var inflationstakten 10,5 procent enligt KPI, vilket är något mindre än månaden tidigare. En bidragande faktor är att livsmedelspriserna sjönk något under april, och att även elkostnaderna har minskat den senaste månaden. Samtidigt tror flera experter fortfarande på ytterligare två räntehöjningar innan inflationen hamnar inom tvåprocentsmålet och räntan sedan kan börja sänkas igen.

Liten minskning av inflationen sedan i mars

I mars låg inflationstakten på 10,6 procent, medan den gick ned något till 10,5 procent i april. Inflationstakten enligt konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) låg på 7,6 procent i april, vilket kan jämföras med 9,4 procent i mars. KPIF är det mått på inflationen som har störst påverkan på styrräntan eftersom det inte inkluderar de ökade räntesatserna för bolånen. Därmed stod de stigande räntekostnaderna för hushållens bolån för 3,0 procentenheter av inflationstakten. Om man sedan räknar bort energikostnaderna så sjönk inflationstakten enligt KPIF till 8,4 procent från 8,9 procent i mars.

Sjunkande livsmedelspriser påverkar siffrorna

För första gången sedan november 2021 sjönk livsmedelspriserna, vilket också är en av anledningarna till den minskade inflationstakten. Både livsmedel och alkoholfria drycker har blivit något billigare under april månad, medan de sedan hösten 2021 ökade med mer än 25 procent. Livsmedel och alkoholfria drycker sjönk i pris med 1,2 procent i april jämfört med mars, medan priserna på enbart livsmedel sjönk med 1,3 procent.

”De största prisnedgångarna vi ser i april är för grönsaker och frukt, som minskat med 5,4 respektive 3,9 procent sedan i mars. Till exempel har gurkor blivit drygt 31 procent billigare”, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Samtidigt ökar kostnaderna i vissa kategorier

Trots att inflationstakten minskade något i april så ökar boendekostnaderna i form av hyreshöjningar för hyresrätter samt ökade räntekostnader för bostadsrätter och villor. Dessutom ökade transportpriserna, och den största delen av ökningen utgjordes av flygresor och paketresor utomlands. Däremot var elpriserna lägre i april än månaden tidigare, och även priserna på drivmedel har sjunkit med hela 7 procent det senaste året.

Experter tror på ytterligare två räntehöjningar

Swedbanks prognoschef Andreas Wallström anser att Riksbanken är för optimistisk när det gäller inflationen. Han tror att styrräntan kommer att behöva höjas ytterligare två gånger och ligga på 4,0 procent när sommaren är över. Det resulterar då i att räntorna påverkar ekonomin så mycket att inflationen hamnar inom tvåprocentsmålet. ”Riksbanken sänker då räntan från februari 2024 och vid varje möte under resten av året”, tror Andreas Wallström.

Therese Persson, makroanalytiker på Danske Bank, är av samma åsikt. Hon tror också att Riksbanken höjer räntan ytterligare två gånger, men att räntan sedan har sänkts till 3,0 procent i slutet av 2024.