Kronan har under en period försvagats alltmer gentemot utländska valutor såsom den amerikanska dollarn och euron, vilket har resulterat i att den svenska valutan nu är lika svag som i februari 2009 under finanskrisen. Förklaringen är delvis den sedan tidigare oroliga situationen på världsmarknaden, men två aktuella ekonomiska händelser är enligt experterna anledningen till att kronan försvagats extra mycket de senaste dagarna.

Kronan sjönk ytterligare mot euron under mitten på veckan

Under lunchtid på onsdagen kostade en euro 11,50 kronor, vilket innebär att kronan var lika svag som i februari 2009 – några månader efter att finanskrisen briserade i och med investmentbanken Lehman Brothers kollaps. Under lunchtid på torsdagen hade kronan dessutom försvagats ytterligare till 11.54 kronor för en euro. Sverige har också en negativ handelsbalans gentemot EU när det gäller handel med varor och tjänster, vilket innebär att den svenska ekonomin påverkas negativt ju mer euron stärks mot kronan.

Den brittiska inflationen och skuldtaket i USA är en del av förklaringen

Eftersom den svenska valutan är liten påverkas den starkt av oroligheter världen över. Då överger många investerare mindre valutor för att investera i tryggare alternativ såsom euron eller den amerikanska dollarn. Den globala pandemin som startade 2020 var början på en orolig period som fortsatte i och med kriget i Ukraina som haft stor inverkan på kronans värde. Samtidigt har den höga inflationen också bidragit till den ansträngda situationen.

Att de svenska hushållen har en hög belåningsgrad kan också vara en delförklaring till att värdet på den svenska kronan har sjunkit så pass mycket. Den stora andel av befolkningen som har rörliga bolån gör att många påverkas av räntehöjningarna vilket i högre grad minskar köpkraften jämfört med hushåll i andra länder. Den senaste tiden har kronan dock försvagats mer än tidigare, vilket flera ekonomer härleder till Storbritanniens senaste inflationssiffror som förvisso sjönk men som ändå resulterade i en högre inflation än förväntat. Detta ledde i sin tur till en nedgång på börserna där till exempel Stockholmsbörsen sjönk med 2 procent.

Dessutom har den politiska oron gällande en eventuell höjning av skuldtaket i USA också påverkat efterfrågan på den svenska kronan. Om skuldtaket inte höjs kan det få mycket allvarliga konsekvenser för hela världsekonomin.

Kronan kan stärkas igen när osäkerheten minskar

Förmodligen kommer konflikten om skuldtaket i USA att leda till en överenskommelse som kan göra att kronan kan stärkas igen. Enligt Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, är ett rimligt värde på kronan utifrån läget i den svenska ekonomin omkring 9,30 kronor mot en euro. För att stärka kronan anser många experter också att Riksbanken behöver fortsätta att höja styrräntan framöver. Den ligger nu på 3,50 procent, och Riksbanken har indikerat att ytterligare en höjning kan komma att ske i juni eller september.