Pantbrev - Så fungerar det

Ett pantbrev är ett värdebevis som du lämnar som säkerhet till banken för att få ta ett lån. Oftast används pantbrev vid köp av hus, men det kan användas vid andra lån också. När det gäller pantbrev vid husköp brukar beloppet på pantbrevet vara lika stort som beloppet på ditt bolån.

Allmänt om pantbrev

Pantbrev används bara vid köp av hus, radhus, ägarlägenhet, fritidshus eller liknande och alltså inte vid lägenhetsköp där föreningen för lägenheten ansvarar för lagfarten. (lagfarten är beviset på att du äger fastigheten och/eller tomten som du köpt och behövs alltså vid exempelvis husköp, men inte vid lägenhetsköp då föreningen äger hastigheten) Pantbrevet är knutet till fastigheten vilket innebär att det både följer med till den nästa ägaren vid en försäljning och gör så att banken kan utmäta fastigheten om det visar sig att du inte kan betala av lånet.

Om du köper ett hus där det redan finns pantbrev behöver du inte betala en extra avgift för de gamla pantbreven. Men om du tecknar nya behöver du betala en skatt på två procent av det totala beloppet för de nya pantbrevet/pantbreven och en administrationsavgift till Lantmäteriet på 375 kr per pantbrev. Du behöver teckna fler pantbrev om de pantbrev som redan finns i fastigheten gäller för ett lägre belopp än vad du har köpt fastigheten för nu.

Det är bra för dig som köpare att det finns så höga pantbrev som möjligt kvar i fastigheten sedan innan. Det gör att du bara behöver betala stämpelskatt på mellanskillnaden mellan kostnaden av de gamla pantbreven och kostnaden av fastigheten (alltså beloppet som du behöver nya pantbrev för,) Stämpelskatten ligger som nämnt ovan på 2 procent.

Hur påverkas du av att din fastighet har pantbrev?

Om din fastighet har pantbrev kommer du inte kunna sälja fastigheten hur som helst, då det är din bank som har pantbreven. Eftersom att pantbreven används som säkerhet för din fastighet så får inte du sälja din fastighet om du samtidigt inte kan betala av bolånet som du har hos banken. Banken måste alltså bli garanterad sina pengar innan du kan sälja din fastighet.

Pantbrevet är registrerat i Lantmäteriets fastighetsinskrivning och bevisar att det är du som äger bostaden. Men det är banken som har själva pantbrevet och inte Lantmäteriet. Om du inte kan betala ditt lån kan banken kräva att du säljer din bostad och då får banken intäkterna från försäljningen (så att det täcker summan som finns på pantbrevet).

Det är möjligt att skaffa flera pantbrev med olika belopp och hos olika banker. Om du t.ex ska göra en omfattande renovering på huset och behöver 600 000 kr så kan du ta ut ett pantbrev på 600 000 kr och sedan kanske pantbrevet för huset ligger på 1 400 000 kr. Om dessa två pantbrev ligger hos olika banker så får bankerna tillbaka sina belopp när fastigheten sedan säljs. Det gör att pantbreven som ligger på fastigheten kan ha väldigt olika belopp och ligga hos olika banker. Om du säljer fastigheten självmant, utan att banken/bankerna kräver att du säljer fastigheten så kommer du att få tillbaka dina pantbrev som sedan ska ges vidare till nästa ägare. I annat fall får du inte tillbaka pantbreven, men du har heller inte några skulder kvar (om försäljningen täcker beloppen på pantbreven).

Det brukar utfärdas gravationsbevis för att bland annat hålla koll på alla pantbrev som har intecknats i fastigheten. Förutom pantbrev brukar det även stå ägare och innehavare samt andra gravationer (belastningar) i fastigheten, som inteckningar, servitut etc. Om du av någon anledning vill byta eller ändra pantbrevet kan du ansöka om dödning av pantbrev. Efter det slutar pantbrevet att gälla och det finns inte längre kvar i fastigheten. Tänk dock på att det både kostar pengar att ansöka om dödning av pantbrev, samt kostar pengar att upprätta nya pantbrev.

Sammanfattning

Ett pantbrev är ett värdebevis som både visar att du äger din fastighet och för hur stort belopp du har intecknat fastigheten för. Pantbrevet kan du sedan lämna till banken som säkerhet för lån på fastigheten. Pantbrevet behöver vara lika stort som beloppet på bolånet som du tecknar, men det är inte säkert att du behöver teckna nya pantbrev. Ibland kan det redan finnas pantbrev i fastigheten (då de följer med fastigheten vid varje försäljning) och då behöver du inte teckna ett pantbrev på ett lika stort belopp. Det räcker att du tecknar ett pantbrev som täcker mellanskillnaden mellan beloppet på de tidigare pantbreven och beloppet på ditt bolån.

Då behöver du bara betala stämpelskatt för mellanskillnaden (alltså värdet av nya pantbreven) Stämpelskatten ligger på 2 procent av de nya pantbrevens totala värde och du behöver alltså inte betala något för de gamla pantbreven. Förutom det måste du betala en administrationskostnad på 375 kr till Lantmäteriet för att de sköter ditt ärende.

Ett pantbrev är främst en säkerhet från banken som du lånar från. Om det skulle visa sig att du inte kan betala ditt lån, kan banken tvinga dig att sälja din fastighet och sedan ta ut sina pengar från försäljningen av den. Om det är flera banker som du har pantbrev hos kommer alla banker ta ut sin del av försäljningen. Det kan vara så att du har pantbrev hos flera banker om du valt att göra extra renoveringar, som du har lånat till hos en annan bank. Du kan alltså inte få pantbrev för flera olika banker som gäller för bolånet, eftersom att det är bara bolånet hos en bank.

Och det är inte inte heller möjligt att ha pantbrev i en bank som den tidigare ägaren hade (såvida du inte har samma bank som den tidigare ägaren), utan när ägaren säljer bostaden får personen ut pantbreven från banken som den ger till dig. Du kan nu välja vilken bank du vill ta ditt lån från och den banken får pantbreven från dig. När du köper bostaden har du alltså alla pantbrev hos en bank, men om du väljer att göra renoveringar kan nya pantbrev hamna hos andra banker. Såvida du inte vill behålla samma bank för att låna till dina renoveringar.

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024