Ränteavdrag - Så fungerar det

Ränteavdrag är en slags rabatt som du får från staten på dina lån. Det innebär att du får tillbaka en viss procentsats på dina räntekostnader och det blir alltså billigare att låna. Det är något som stimulerar bostadsköpandet och gör det mer attraktivt att låna. Bostadsmarknaden mår alltså bra av detta.

Så mycket kan du få tillbaka

Ränteavdraget ligger på 30% upp till 100 000 kr och efter det ligger den på 21% för den resterande delen över 100 000 kr. Det innebär att om du har betalat räntekostnader på säg 60 000 kr för ett år så får du tillbaka 18 000 kr vid inkomstdeklarationen. Om du istället betalat räntekostnader som uppgår till 160 000 kr så få du 42 600 kr tillbaka. Detta är då de första 100 000 kr ger 30 000 kr då procentsatsen ligger på 30%, och de sista 60 000 kronorna ger 12 600 kr då procentsatsen ligger på 21%.

För att få tillgång till ränteavdragen måste du har en beskattningsbar inkomst eller ha gjort beskattningsbara vinster under det gångna året. Det är för att ränteavdragen kvittas mot inkomsten och ev. andra vinster i inkomstdeklarationen. Du får alltså inte tillbaka 18 000 kr eller 42 600 kr direkt i handen utan det läggs in i inkomstdeklarationen och gör så att du antingen får en minskad skatteskuld eller en större skatteåterbäring, beroende på om du hade skatter kvar att betala eller inte. Eftersom att skatten för uttag av vinster också ligger på 30% så kan det gå jämt ut om du gör vinster på exempelvis 60 000 kr. Då slipper du betala någon skatt på din vinst eftersom att den skatten är lika stor som ränteavdragen du skulle fått tillbaka.

Vilka lån kan jag få ränteavdrag på?

Du kan få ränteavdrag på de flesta lån, men bolånet är det vanligaste eftersom att de flesta har stora räntekostnader där. Förutom bolånet kan du även få ränteavdrag på andra lån som privatlån, smslån, billån, båtlån, etc. Det enda lånet du inte kan få ränteavdrag på är CSN lånet eftersom att CSN lånet redan har en låg ränta från början. Du kan däremot dra av räntan på återkrav som du betalar, alltså när du betalar tillbaka studiestöd som du har fått utbetalt utan att ha rätt till.

Varför är det viktigt att ha betalat skatt för att få nyttja ränteavdraget?

Ränteavdraget är en skattereduktion, det innebär att det är skatten som minskar när ränteavdraget nyttjas och därför behöver det även finnas en skatt att dra av. Har du inte betalat skatt kan du därför inte dra av något från räntan.

Förutom att ha betalat skatt behöver du även ha betalat alla dina räntekostnader och stå som betalningsansvarig på lånet, annars är det inte möjligt att få avdrag på räntan. Ränteavdraget är något som dras av automatiskt och du behöver inte ansöka om det. Så länge som du uppfyller kraven så kommer räntan att dras av. Du behöver dock kolla igenom inkomstdeklarationen och kolla så att allting stämmer. Gör den det så är det bara att godkänna och så dras ränteavdraget av från skatten. Men om ni exempelvis är två stycken som står på lånet och vill ändra hur mycket avdrag var och en får, så måste du ändra det i deklarationen innan du godkänner den.

Om du har väldigt höga räntekostnader varje månad är det möjligt att ansöka om skattejämkning från Skatteverket. Det innebär att de drar mindre skatt varje månad för att kompensera dina höga lånekostnader. Då får du inte heller tillbaka ränteavdraget vid inkomstdeklarationen, utan den lägre skatten varje månad blir som en “kompensation”. Om du ansökt om skattejämkning och fått det godkänt så meddelar Skatteverket din arbetsgivare om att företaget ska dra mindre skatt.

Fördelar med ränteavdrag

  • Hushållen lånar mer. Eftersom att ränteavdraget är så högt så både kan och vill hushållen låna mer. Det gör att fler bostäder köps och säljs, bostäderna säljs för ett dyrare pris och fler bostäder byggs. Bostadsmarknaden stimuleras därför av ett högt ränteavdrag.
  • Det är möjligt att ta ut mer vinst från aktier utan att behöva beskatta det. Om vinsten från aktierna ligger på samma belopp som räntekostnaderna ligger på så slipper du betala skatt på vinsten.
  • Det är möjligt att låna till en högre ränta. Många hushåll kanske undviker att låna till en högre ränta och det gör att de inte kan låna lika mycket. Med ett ränteavdrag är det möjligt att låna till en ränta hushållet kanske inte hade klarat av i vanliga fall, eftersom att de kan ansöka om skattejämkning vilket drar ned månadskostnaden.
  • Det håller bostadspriserna uppe. Med höga bostadspriser är det mycket mer gynnsamt att sälja, vilket innebär att ett högt ränteavdrag inte bara påverkar köparna positivt utan även säljarna.

Sammanfattning

Ränteavdrag är en rabatt på räntekostnaderna som staten ger ut. Det påverkar alla som har en beskattningsbar inkomst eller tar ut vinster som ska skattas, då ränteavdraget i grunden är en skattereduktion som kvittas mot den inbetalda skatten. För räntekostnader under 100 000 kr ligger avdraget på 30% och för alla summor över 100 000 kr ligger den på 21%. Det innebär att du kommer fortsätta att få avdrag, oavsett hur höga räntekostnader du har. Det finns alltså inget maxtak på ränteavdraget.

Du kan få ränteavdrag på alla räntekostnader du har, oavsett lån. Det enda undantaget är CSN lån, då det lånet redan har låga räntekostnader. Om du däremot betalar tillbaka pengar till CSN som du felaktigt fått utbetalt, så kan du få ränteavdrag på den räntan. För att få tillgång till ränteavdraget behöver du ha betalat skatt under året, ha betalat de räntekostnader som du har och stå på lånet som betalningsansvarig. Istället för att få tillbaka på ränteavdraget vid inkomstdeklarationen och skatteåterbäringen är det möjligt att ansöka om jämkning, vilket innebär att du istället betalar mindre skatt under årets gång. Då går det jämt ut i slutändan.

Ett ränteavdrag är väldigt positivt för hushållen då det håller nere räntekostnaderna och gör så att hushållen kan låna mer. Det ger även en positivt effekt för säljare då köpare är beredda att spendera mer. Det är även möjligt att ta ut fler vinster och slippa beskatta dem, samtidigt som bostadsmarknaden gynnas av ränteavdragen.

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024