Skuldsanering - Så fungerar processen

Skuldsanering innebär att en person som inte kan betala av sina skulder, blir “av” med sina skulder efter en viss tid. Under den perioden måste personen kontinuerligt betala av sina skulder och det kommer att vara en så stor andel av inkomsten att personen i princip lever på existensminimum.

Processen i korthet

Om du har så stora skulder att det inte finns någon möjlighet att betala av dem inom en överskådlig framtid (här brukar 10 år gälla), så kan du har rätt till skuldsanering. Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden och de bedömer en om skuldsanering kan påbörjas. Det finns vissa villkor som du måste uppnå för att få genomgå en skuldsanering och två av dessa är extra viktiga.

Den första handlar om dina skulder i relation till din betalningsförmåga. Då går Kronofogden igenom allt det som påverkar om du kommer kunna betala dina skulder, som inkomst, ålder, utbildning, storlek på skuld m.m. Många tror felaktigt att en skuldsanering godkänns beroende på hur stor skulden är. Men i själva verket handlar det om betalningsförmågan. Någon med en mindre skuld kanske blir beviljad skuldsanering, medan någon med en större skuld inte blir det. Det handlar om att personen med den större skulden har en bättre ekonomi och därför en större chans att betala av skulden.

Det andra villkoret handlar om hur du förhåller dig till skulden och vad du gjorde när den uppkom. Kronofogden tittar på hur och varför skulden har uppkommit och de tittar på vad du har gjort för att försöka betala av skulden. Dessutom vill de att du ska vara aktiv i din ansökan och svara på de frågor som Kronofogden ställer. Det visar att du är engagerad och verkligen visar att du vill att skulden ska försvinna.

Fler villkor för att bli beviljad skuldsanering

Det finns några fler mindre krav som att du måste vara folkbokförd i Sverige, inte ha några näringsförbud och inte ha genomgått en skuldsanering tidigare. Om du uppfyller de här villkoren kommer Kronofogden att inleda din skuldsanering. Tänk dock på att det är ännu inte ett godkännande, utan bara att du har förutsättningarna för att få ja på din ansökan. Nu kommer Kronofogden att göra en större och mer omfattande utredning och lägga upp en plan för hur en eventuell skuldsanering ska gå till.

De kontaktar även dina borgenärer (de du lånat från) så att de kan anmäla sina krav. Om det finns extra skulder som du har missat att ta upp, kan borgenärerna även anmäla dessa skulder också. Efter att borgenärerna har yttrat sig beslutar Kronofogden om skuldsaneringen. Kronofogden kan godkänna skuldsaneringen, även om inte alla borgenärer har gått med på det, borgenären kan dock överklaga beslutet till tingsrätten så att domstolen får pröva frågan. Beslutet måste överklagas inom 3 veckor, annars vinner det laga kraft och kan inte längre ändras.

Vad händer när du har fått godkänt på din ansökan om skuldsanering?

När Kronofogden har godkänt din ansökan så kan du börja betala av dina skulder. Nu ska du inte längre betala till borgenärerna direkt, utan du ska betala en summa till Kronofogden varje månad. Du ska bara betala för skulderna som ingår i skuldsaneringen. Om du har andra skulder som exempelvis bolån ska du fortsätta att betala av det, direkt till banken. Kronofogden betalar sedan in en större klumpsumma till dina borgenärer en gång per år. Du kan även välja att börja betala direkt när Kronofogden inleder din skuldsanering (detta är alltså innan Kronofogden kommit upp med en betalningsplan och kontaktat borgenärerna). Då räknar Kronofogden av de månaderna som du redan har betalat från din avbetalningsplan.

Hur stor månadsbeloppet du ska betala är bestämmer Kronofogden. De tittar dock på hur din ekonomi och levnadssituation ser ut och tar bara så mycket att du har pengar att leva på varje månad. Det brukas kalla för existensminimum. Lever du redan på existensminimum behöver du inte betala några pengar. Om din inkomst eller levnadssituation skulle förändras så behöver du ansöka om omprövning, då prövar Kronofogden ditt ärende igen och ser om din inkomst har ändrats. Har den det kan du antingen behöva få betala mer eller mindre, beroende på om du fått en ökad inkomst eller en minskad.

I de flesta fall pågår skuldsaneringen i fem år. Då lever du på existensminimum under den perioden och efter det är du helt skuldfri (oavsett om alla skulder är betalda eller inte). Vissa har dock en kortare betalningsperiod än 5 år och det är i specialfall som Kronofogden beslutar om det. Sådana grunder kan exempelvis vara att det finns barn i hushållet eller att den som ansökt om skuldsanering är äldre. Under varje år har du även tillgång till två betalningsfria månader. Det innebär att du slipper betala under juni och december varje år. Betalningsplanen kan i vissa fall förlängas, det brukar hända om du inte betalar.

Fler saker det är viktigt att tänka på

Du måste fortsätta att betala skulder och kostnader du har utanför skuldsaneringen. Exempel på det är andra lån, hyra, elräkningar, telefonräkningar etc. Det här ger en betalningsanmärkning och påverkar din kreditvärdighet negativt. Betalningsanmärkningen finns kvar i kreditupplysningsföretagens system i fem år efter att du fått skuldsaneringen godkänd.

Undvik att skuldsätta dig under tiden som skuldsaneringen pågår, dessa skulder måste du betala helt själv. Om du har utländska skulder kan de infattas i skuldsaneringen om de är skulder från något land i Europa (minus Danmark). Har du skulder från ett land utanför Europa eller från Danmark kan du får ett betalningsföreläggande därifrån, dessa skulder behöver du alltså betala utanför din skuldsanering.

Sammanfattning

Skuldsanering innebär att att någon som inte kan betala dennes skulder blir av med sina skulder efter en viss tidsperiod som vanligtvis ligger på 5 år. Det är Kronofogden som beslutar om skuldsanering och om skuldsaneringen blir godkänd lever personen i princip på existensminimum i 5 år. Efter den perioden är skulderna dock borta, oavsett hur mycket som personen har betalat.

För att bli beviljad skuldsanering måste skulderna vara så stora att det rimligtvis inte kommer att kunna betalas av inom 10 år. Du som har skulder måste även visa att du försökt bli av med skulderna och vara aktiv i processen med skuldsanering. Uppfyller du dess krav plus lite mindre krav kommer Kronofogden att inleda din skuldsanering, men beslutet är inte klart förrän Kronofogden gjort upp en betalningsplan och kontaktat dina borgenärer. Borgenärerna lämnar besked om de vill att du ska få skuldsanering eller inte, men Kronofogden kan besluta att du får skuldsanering, trots att alla inte godkänt det. Borgenärerna kan i sin tur överklaga till Tingsrätten om de inte är nöjda med Kronofogdens beslut.

Kronofogden bestämmer hur mycket du ska betala till dem varje månad, men det ska inte vara mer än att du inte kan leva på din inkomst. Om din inkomst eller situation förändras bör du ansöka om omprövning så att villkoren för skuldsaneringen ändras till att bättre passa situationen som gäller för dig nu. Det kan även vara så att du får en betalningsplan som är kortare än 5 år, om du exempelvis har barn eller är äldre.

Se till att du inte får nya skulder under tiden som skuldsaneringen pågår, då dessa skulder inte ingår i skuldsanering och du måste betala dem utanför ramen för din skuldsanering. Även tidigare skulder och kostnader som inte ingår i skuldsaneringen ska betalas direkt till respektive borgenär. För skulderna som ingår i skuldsaneringen ska du betala pengar till Kronofogden varje månad, och de betalar i sin tur ut pengarna till dina borgenärer en gång per år. Du ska alltså inte betala ut pengarna till dina borgenärer direkt, om skulderna till dem ingår i skuldsaneringen.

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024