Elproduktion i Sverige

Nedan kan du se Sveriges elproduktion baserat på olika energikällor.

Statistik om Sveriges totala elproduktion

Total elproduktion i Sverige

Graf som visar den totala elproduktionen i Sverige. Datan från BP Statistical Review of World Energy via Macrobond.

Vattenkraft fortsatt största energikällan

Vattenkraften fortsätter, med sina 69,8 TWh, att vara en dominerande kraft. Denna traditionella energikälla utgör en stabil grund i energimixen, vilket understryker Sveriges förmåga att effektivt utnyttja sina geografiska förutsättningar.

Total elproduktion från vattenkraft i Sverige

Graf som visar den totala elproduktion genom vattenkraft i Sverige. Datan från BP Statistical Review of World Energy via Macrobond.

Kärnkraften minskar

Kärnkraften, med 51,5 TWh, fortsätter att spela en kritisk roll i landets energiförsörjning. Debatten kring kärnkraftens framtid, med dess utmaningar gällande säkerhet och avfallshantering, är mer aktuell än någonsin.

Total elproduktion från kärnkraft i Sverige

Graf som visar den totala elproduktion genom kärnkaft i Sverige. Datan från BP Statistical Review of World Energy via Macrobond.

Medvind för vindkraften

I en dramatisk förändring av Sveriges energilandskap har vindkraften nu etablerat sig som en av de mest betydelsefulla källorna till elproduktion, enligt den senaste statistiken. Med en otrolig produktion på 32,6 terawatt-timmar (TWh) år 2022, är vindkraften inte längre en bakgrundsspelare i landets energimix.

Den snabba tillväxten av vindkraft, som nu står för en betydande del av den totala elproduktionen på 173 TWh, visar på Sveriges framgångsrika satsning på förnybar energi. Denna förändring är inte bara ett viktigt steg mot miljövänlig energiproduktion, utan också en potential för ekonomisk tillväxt och teknologisk innovation.

Total elproduktion från vindkraft i Sverige

Graf som visar den totala elproduktion genom vindkraft i Sverige. Datan från BP Statistical Review of World Energy via Macrobond.

Solceller fortsätter öka

Intressant nog är solkraftens bidrag på 2,63 TWh särskilt anmärkningsvärt med tanke på Sveriges läge. Denna ökning av solenergi visar på den globala potentialen för solkraft, även i regioner med mindre solinstrålning.

Total elproduktion från solkraft i Sverige

Graf som visar den totala elproduktion genom solkraft & solceler i Sverige. Datan från BP Statistical Review of World Energy via Macrobond.

Lukas Brisman

Redaktionschef

Lukas är en av de två grundarna till Ekonomival.se. Han har lång erfarenhet på över 20 år av marknadsföring på internet. Med ett brinnande intresse för ekonomi strävar han efter att förmedla komplexa ämnen på ett lättförståeligt sätt för alla som besöker Ekonomival.se. Här är han ansvarig för allt innehåll, från att skapa och redigera artiklar till att samordna de olika skribenter som anlitas för att bidra till webbplatsen.

Senast uppdaterad: 20 november 2023