Spotpriser SE1 (Luleå)

Beskrivning av Elområde SE1 (Luleå) och spotpriser för idag och imorgon.

Dagens snitt

95,85

öre/kWh

Just nu

102,26

öre/kWh

Lägsta pris (03-04)

51,37

öre/kWh

Högsta pris (18-19)

138,30

öre/kWh
Genomsnittliga dygnspriser exklusive kostnader för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms eller elnätskostnader.

Elområde SE1 (Luleå)

Elområde 1 kallas även för SE 1 eller Luleå, och inkluderar hela Norrbottens län samt delar av Västerbottens län. Här finns ett överskott på el. Det beror på att elproduktionen är mycket stor, samtidigt som efterfrågan är relativt låg eftersom antalet invånare är färre än i övriga elområden. Elöverskottet innebär att de som bor i SE 1 inte behöver betala lika mycket för sin el som de som är bosatta i södra Sverige där det inte produceras lika mycket el. Men hur stor prisskillnaden är påverkas alltid av aktuell tillgång och efterfrågan.

I SE 1 produceras elen främst med vattenkraft för att dra nytta av de stora älvar som finns i norra Sverige. I SE 1 och SE 2 finns nämligen 90 procent av landets vattenkraftverk. Överskottet från de norra elområdena transporteras sedan till de två södra elområdena där det råder brist på el.

Senast uppdaterad: 05 december 2023