Fastighetsförsäkring (företag)

Om du och ditt företag äger en byggnad så behöver den försäkras. Det gör så att fastigheten är helt skyddad, oavsett vad du väljer att göra med den. Skaffa därför en fastighetsförsäkring för att vara beredd när de oförutsedda skadehändelserna dyker upp.

Vad täcks av försäkringen?

En fastighetsförsäkring kan se väldigt olika ut, beroende på vilket försäkringsbolaget som du köper försäkringen ifrån. Men du bör ändå ha ett grundläggande skydd för brandskador, vattenskador, inbrottsskador och naturskador, så se till att välja ett försäkringsbolag som erbjuder alla dessa försäkringar. Du bör även välja en försäkring där det ingår försäkring för skador på värme- och ventilationssystem och en maskinskadeförsäkring (d.v.s skador på hiss och liknande).

Det här ingår i en fastighetsförsäkring

De flesta försäkringsbolag brukar ha tre försäkringar som ingår i fastighetsförsäkringen och sedan har de massor med tilläggsförsäkringar som du kan köpa till. Detta ser lite olika ut: vissa företag har försäkringar som ingår i grundförsäkringen, medans andra företag har samma försäkring som ett tillval. Kolla därför upp vad för grundförsäkring som ditt försäkringsbolag erbjuder.

I de allra flesta brukar i alla fall åtminstone egendomsförsäkring och ansvarsförsäkring ingå. Egendomsförsäkring innebär att du får ersättning för de skador som har uppkommit på din egendom, i det här fallet på din fastighet. Sådana skador kan uppkomma efter brand, skadegörelse, översvämning, vattenläckor eller liknande. Det är även i egendomsförsäkringen som maskinskadeförsäkringen ingår, så se till att välja ett företag som har inkluderat den om du har ett behov av en sådan försäkring. Ansvarsförsäkring innebär att du får ersättning om någon har skickat ett skadeståndsanspråk till dig. Då utreder försäkringsbolaget om det finns skäl för skadeståndet, de förhandlar med motparten och hjälper dig vid en rättegång. Du kan också få ersättning för eventuella rättegångskostnader.

I grundförsäkringen kan det även ingå saker som hyresförlustförsäkring eller en försäkring för fastighetsinventarier. Det är lite olika vad som ingår i grundskyddet och i vissa fall är dessa två tilläggsförsäkringar istället. Hyresförlustförsäkringen innebär att du får ersättning om du skulle drabbas av hyresförlust efter en skada på din fastighet. Och när det gäller försäkringen för fastighetsinventarier så innebär det att du får ersättning om dina inventarier som rör fastighetens skötsel och förvaltning blir skadade eller stulna.

Tillägg du kan välja på

Förutom grundförsäkringen så kan du även välja till massor med extra försäkringar för att göra din fastighetsförsäkring perfekt för dig och dina behov. Några exempel på sådana försäkringar är hyresförlustförsäkring, husbocksförsäkring, försäkring för fastighetsförvaltning, cistern- och oljeskadeförsäkring, saneringsförsäkring, skadeståndsgarantiförsäkring, värmekulvertförsäkring och/ eller olycksfallsförsäkring för gemensamma utrymmen.

Hyresförlustförsäkringen innebär, precis som ovan, att du får ersättning för utebliven hyra om dina hyresgäster inte kan betala efter en skada på din fastighet. Om du har en husbocksförsäkring så får du ersättning för de kostnader som uppstår efter sanering och reparation av en byggnad som blivit angripen av husbock. Genom att skaffa en försäkring för fastighetsförvaltning så får du ersättning för skador på dina inventarier, värdehandlingar m.m. samma försäkring ingår i egendomsskyddet, men med denna försäkring få du ersättning till ett högre belopp.

En cistern- och oljeskadeförsäkring innebär att du får ersättning för skador på cisterner, samt skador som läckande olja kan orsaka. Du får även ersättning för de olika skador som exempelvis vägglöss och kackerlackor skapar genom en saneringsförsäkring. Och med en värmekulvertförsäkring får du ersättning om det uppstår skador på ledningssystem, rörledningar, värmeisolering etc., samt kulvertkammare med utrustning.

Om du använder din fastighet till att ha hyresgäster kan det vara bra att skaffa en skadeståndsgarantiförsäkring och en olycksfallsförsäkring för gemensamma utrymmen. En skadeståndsgarantiförsäkring innebär att du får ersättning om en hyresgäst skulle orsaka skador på fastigheten, utan att denne har en ansvarsförsäkring som kan betala skadestånden. Då är du garanterad ersättning, oavsett om hyresgästen kan betala eller inte. En olycksfallsförsäkring för gemensamma utrymmen innebär att dina hyresgäster är försäkrade om de skulle råkas skadas under en aktivitet som är ordnad av fastighetsägaren (exempelvis en städdag) eller om de skadade sig i något av de gemensamma utrymmena i fastigheten. Med en olycksfallsförsäkring för gemensamma utrymmen behöver inte du betala din hyresgäst för skadan, utan din försäkring täcker den.

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Vanliga frågor om fastighetsförsäkring (företag)

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Egentligen inte, men det kan vara väldigt bra att ha. Oavsett vad du använder din fastighet till, så kan det bli väldigt dyrt om den skulle drabbas av skador. Se därför till att ha en bra fastighetsförsäkring. Du kan även skräddarsy den helt hur du vill, så att du får en försäkring som verkligen passar dina behov.

Det beror på vilken typ av försäkring du har. Hos vissa försäkringsbolag ingår ersättning för hyresförskust i grundförsäkringen, medan hos andra så måste du köpa till den försäkringen. Om det finns en hyresförlustförsäkring i ditt försäkringsavtal så kommer du att få ersättning för utebliven hyra.

Om du har en skadeståndsgarantiförsäkring så kommer du att få ersättning från ditt försäkringsbolag istället. Då kommer du att kunna betala för reparationerna, trots att hyresgästen vägrar att betala.

Senast uppdaterad: 20 november 2023