Under januari steg bostadspriserna i Sverige med 1,8 procent. Det i sig är inget tecken på ett trendbrott på bostadsmarknaden eftersom den i regel brukar gå bättre i januari än i december. Men nu visar de senaste siffrorna från SBAB och Booli att bostadspriserna steg även i februari, som är en månad där man normalt inte brukar se några större prisvariationer.

Oväntad ökning av bostadspriserna

Enligt Boolis och SBAB:s bostadsprisindex steg bostadspriserna i februari med ytterligare 1,8 procent, vilket baseras på alla försäljningar av bostäder på Booli under perioden. Det är något som förvånar SBAB:s chefsekonom Robert Boije: ”Det är lite förvånande. Men vi har haft en lång period med brant fallande bostadspriser. Också omsättningen av bostäder har gått ned kraftigt. Så det har funnits ett uppdämt behov av att byta bostad.”

Idag ligger det genomsnittliga kvadratmeterpriset i landet på 45 000 kronor, vilket är det högsta sedan maj 2022. Det beror dock till stor del på fler försäljningar i Stockholm, som har höga bostadspriser, vilket gör att hela landets genomsnittliga kvadratmeterpris får en skjuts uppåt.

Marknaden har stabiliserats något

Även om bostadspriserna är betydligt lägre än vid toppen förra våren så verkar de nu ha stabiliserats. Att köpare som har väntat på att byta bostad nu vågar sig ut på marknaden är en anledning till de högre priserna. Många säljer och köper också inom samma marknad med låg belåning, vilket gör att de inte är lika räntekänsliga. En annan trolig förklaring till prisökningen är att det inte finns lika många nya lägenheter till salu som tidigare.

”Det vi sett hittills i år är en tydlig prismässig återhämtning på bostadsmarknaden trots ränteökningar och fortsatt stigande kärninflation. Vår bild är att det lägre tillflödet av nya lägenheter till salu har skapat en mer balanserad marknad än vad som var fallet tidigare”, säger Erik Holmberg, Hemnets Marknadsanalytiker.

Lägenhetspriserna i Stockholm steg mest

Huspriserna i Sverige steg med 1,7 procent i februari, medan lägenhetspriserna ökade med 2,1 procent. De bostäder som har ökat mest i pris sedan årsskiftet är lägenheter i Storstockholm. De steg med 5 procent under perioden, medan det var villor i samma område som stod för den största ökningen i februari med 3,6 procent uppåt. Det ger en total ökning på 4,2 procent sedan årsskiftet.

Även i Göteborg och Malmö har priserna ökat för alla typer av bostäder, medan lägenheter i norra Sverige stod för en ökning på hela 6,2 procent i februari. Däremot föll huspriserna i mellersta Sverige med 2,3 procent efter en större uppgång i januari.

Underliggande trenden inte lika positiv

Även om bostadspriserna har vänt uppåt så ser den underliggande trenden inte lika positiv ut. När man tagit hänsyn till tillfälliga effekter och säsongseffekter så sjönk faktiskt bostadspriserna med 0,6 procent i februari.

Lägenhetspriserna steg med 0,1 procent medan huspriserna sjönk med 1,4 procent. Den mindre ökningen av priser på lägenheter i landet beror främst på prisuppgången i Storstockholm eftersom övriga regioner uppvisade negativa tal.

Priserna kommer förmodligen sjunka ytterligare

Trots ökningen sedan årsskiftet tror flera banker att de svenska bostadspriserna kommer att minska med minst 20 procent jämfört med förra våren när de stod som högst. Hittills har priserna på lägenheter sjunkit med 9,7 procent medan villapriserna har minskat med 15,9 procent sedan toppen. Enligt Robert Boije är de uppåtgående priserna inget tecken på ett trendbrott: ”Det är positivt att vi inte fortsätter att se ett jättestort prisras. Men eftersom vi inte har sett räntetoppen än är det för tidigt att ropa hej. Mycket talar för en tung bostadsmarknad under stora delar av våren,” säger han.