Många bostadsrättsföreningar kan räkna med höjda avgifter

Många bostadsrättsföreningar kan räkna med höjda avgifter

De kommande åren kan ett stort antal bostadsrättsföreningar räkna med både ökade underhållskostnader och höjda avgifter. En aktuell undersökning genomförd av Ipsos på uppdrag av SBC visar att fler bostadsrättsinnehavare än tidigare oroar sig för både föreningarnas ekonomi och de högre räntorna.

Var fjärde oroar sig för föreningens ekonomi

Bland svenska bostadsrättsinnehavare är 26 procent bekymrade över hur ekonomin ser ut i föreningen, vilket är en ökning med tio procentenheter jämfört med föregående år. Detta visar Sveriges Bostadsrättsrapport från förvaltningsbolaget SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum, som genomförs för sjätte året i rad. I undersökningen deltog 1 064 svenska bostadsrättsägare från hela landet.

De vanligaste orsakerna till oron över föreningens ekonomi var räntehöjningar och avgiftshöjningar, som 62 procent respektive 52 procent av undersökningens deltagare uppgav som orsak. Hela 49 procent av deltagarna bekymrade sig även över den aktuella elkrisen, medan 39 procent oroar sig över oförutsedda kostnader.

“Vi vet att många oroar sig mer idag än tidigare och det finns såklart starka skäl till detta. I och med en rådande lågkonjunktur behöver många av landets bostadsrättsföreningar nu se över sin ekonomi för att klara kommande utmaningar”, säger Markus Pålsson, chef för ekonomisk förvaltning på SBC.

Genomsnittlig kostnadsökning på 20 procent

En fjärdedel av de svenska bostadsrättsföreningarna har korta räntor och har därmed redan märkt av de ökade räntekostnaderna. Samtidigt har 60 procent bundna räntor på två till fem år och kommer därför inte att märka av räntehöjningarna förrän de kommande åren.

Utifrån resultatet av SBC:s rapport kommer bostadsrättsföreningarna i Sverige att få en ränteökning som ökar kostnaden med 20 procent vid en räntenivå på 3,5-4 procent. Då är enbart lånen inräknade, men sedan tillkommer förstås ytterligare kostnader såsom elen som också har ökat stort den senaste tiden. De bostadsrättsföreningar hos SBC som hittills har höjt avgiften i år har en genomsnittlig höjning på 11 procent, men många föreningar väntas i stället höja avgiften under 2024-2025.

Få är helt insatta i föreningens finanser

Även om fler än tidigare oroar sig över sin bostadsrättsförenings ekonomi så är det få som faktiskt är insatta i frågan. Hela 29 procent svarade i undersökningen att de helt eller delvis saknar insikt i föreningens ekonomi, medan bara 12 procent uppgav att de är helt insatta. Samtidigt oroar sig 31 procent över att styrelsen saknar tillräcklig kompetens, och bara 53 procent tycker att styrelsen har tillräcklig kunskap om ekonomi. Mer än 26 procent anser dessutom att deras avgift är för hög.

”Ränteökningar, inflation och höga elkostnader har gjort att många av landets bostadsrättsföreningar tvingats höja sina avgifter. Något som självklart kan uppfattas som negativt av föreningens medlemmar. Men faktum är att höjningarna många gånger varit en absolut nödvändighet", menar Markus Pålsson.

De höjda avgifterna känns förstås i lite extra plånboken för de bostadsrättsinnehavare som även har privata lån på sin bostad som har blivit dyrare på grund av de högre räntorna. Men för låga avgifter är ingenting som gynnar den som tänkt behålla sin bostadsrätt. Om en bostadsrättsförening har sund ekonomi ökar i stället chansen till ett högt värde på bostaden och till låga framtida avgifter. SBC menar därför att det är viktigt att bostadsrättsföreningarna vågar ta ut korrekta avgifter som till fullo täcker medlemmarnas boendekostnader.

Caroline Andre

Caroline Andre

Skribent

Caroline är en mångsidig skribent med ekonomiutbildning på universitetsnivå. Hon har lång erfarenhet av att skriva texter inom ekonomi och ett särskilt intresse för privatekonomiska frågor.

Läs mer om Caroline

Senaste ekonominyheterna

Paus i Riksbankens räntehöjningar

Paus i Riksbankens räntehöjningar

Den svenska styrräntan steg från 0 procent i april i fjol, till hela 4 procent vid det senaste räntebeskedet i september. Så hög har räntan inte varit sedan 2008, oc

Amerikanska centralbanken väljer att inte höja styrräntan

Amerikanska centralbanken väljer att inte höja styrräntan

Onsdagen den 1 november lämnade Federal Reserve besked om att styrräntan skulle ligga kvar i spannet 5,25-5,5 procent. Det är den högsta nivån på 22 år, men nu verka

Investera courtagefritt hos Nordnet

Investera courtagefritt hos Nordnet

Nordnet har, tillsammans med Avanza, länge varit ett självklart val för svenska aktiesparare. Nordnet har funnits sedan 1996 och har som mål att bli sparares och inv

Rekordlåga elpriser i september

Rekordlåga elpriser i september

Tack vare flera faktorer såsom blåst, sällsynt höga temperaturer samt mycket regn under sommaren blev elpriserna i september de billigaste sedan hösten 2020. Den så

Andelen avslag på bolåneansökningar är nästan tillbaka på förra årets nivåer

Andelen avslag på bolåneansökningar är nästan tillbaka på förra årets nivåer

Enligt jämförelsetjänsten Zmartas statistik är det färre personer som fått avslag på sina ansökningar om bolån under både andra och tredje kvartalet i år jämfört med

Inflationen sjunker till 4,7 procent

Inflationen sjunker till 4,7 procent

Inflationen enligt KPI sjönk från 9,3 procent i juli till 7,5 procent i augusti, vilket är en lägre siffra än vad analytikerna hade förutspått. Därmed kom äntligen d

Senast uppdaterad: 14 mars 2023