Många bostadsrättsföreningar kan räkna med höjda avgifter

Många bostadsrättsföreningar kan räkna med höjda avgifter

De kommande åren kan ett stort antal bostadsrättsföreningar räkna med både ökade underhållskostnader och höjda avgifter. En aktuell undersökning genomförd av Ipsos på uppdrag av SBC visar att fler bostadsrättsinnehavare än tidigare oroar sig för både föreningarnas ekonomi och de högre räntorna.

Var fjärde oroar sig för föreningens ekonomi

Bland svenska bostadsrättsinnehavare är 26 procent bekymrade över hur ekonomin ser ut i föreningen, vilket är en ökning med tio procentenheter jämfört med föregående år. Detta visar Sveriges Bostadsrättsrapport från förvaltningsbolaget SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum, som genomförs för sjätte året i rad. I undersökningen deltog 1 064 svenska bostadsrättsägare från hela landet.

De vanligaste orsakerna till oron över föreningens ekonomi var räntehöjningar och avgiftshöjningar, som 62 procent respektive 52 procent av undersökningens deltagare uppgav som orsak. Hela 49 procent av deltagarna bekymrade sig även över den aktuella elkrisen, medan 39 procent oroar sig över oförutsedda kostnader.

“Vi vet att många oroar sig mer idag än tidigare och det finns såklart starka skäl till detta. I och med en rådande lågkonjunktur behöver många av landets bostadsrättsföreningar nu se över sin ekonomi för att klara kommande utmaningar”, säger Markus Pålsson, chef för ekonomisk förvaltning på SBC.

Genomsnittlig kostnadsökning på 20 procent

En fjärdedel av de svenska bostadsrättsföreningarna har korta räntor och har därmed redan märkt av de ökade räntekostnaderna. Samtidigt har 60 procent bundna räntor på två till fem år och kommer därför inte att märka av räntehöjningarna förrän de kommande åren.

Utifrån resultatet av SBC:s rapport kommer bostadsrättsföreningarna i Sverige att få en ränteökning som ökar kostnaden med 20 procent vid en räntenivå på 3,5-4 procent. Då är enbart lånen inräknade, men sedan tillkommer förstås ytterligare kostnader såsom elen som också har ökat stort den senaste tiden. De bostadsrättsföreningar hos SBC som hittills har höjt avgiften i år har en genomsnittlig höjning på 11 procent, men många föreningar väntas i stället höja avgiften under 2024-2025.

Få är helt insatta i föreningens finanser

Även om fler än tidigare oroar sig över sin bostadsrättsförenings ekonomi så är det få som faktiskt är insatta i frågan. Hela 29 procent svarade i undersökningen att de helt eller delvis saknar insikt i föreningens ekonomi, medan bara 12 procent uppgav att de är helt insatta. Samtidigt oroar sig 31 procent över att styrelsen saknar tillräcklig kompetens, och bara 53 procent tycker att styrelsen har tillräcklig kunskap om ekonomi. Mer än 26 procent anser dessutom att deras avgift är för hög.

”Ränteökningar, inflation och höga elkostnader har gjort att många av landets bostadsrättsföreningar tvingats höja sina avgifter. Något som självklart kan uppfattas som negativt av föreningens medlemmar. Men faktum är att höjningarna många gånger varit en absolut nödvändighet", menar Markus Pålsson.

De höjda avgifterna känns förstås i lite extra plånboken för de bostadsrättsinnehavare som även har privata lån på sin bostad som har blivit dyrare på grund av de högre räntorna. Men för låga avgifter är ingenting som gynnar den som tänkt behålla sin bostadsrätt. Om en bostadsrättsförening har sund ekonomi ökar i stället chansen till ett högt värde på bostaden och till låga framtida avgifter. SBC menar därför att det är viktigt att bostadsrättsföreningarna vågar ta ut korrekta avgifter som till fullo täcker medlemmarnas boendekostnader.

Caroline Andre

Skribent

Caroline är en mångsidig skribent med ekonomiutbildning på universitetsnivå. Hon har lång erfarenhet av att skriva texter inom ekonomi och ett särskilt intresse för privatekonomiska frågor.

Senaste ekonominyheterna

Kritik mot sänkt ISK-skatt

Kritik mot sänkt ISK-skatt

Regeringen har tidigare föreslagit en slopad skatt på en del av de pengar som sparas på ISK (investeringssparkonto) och kapitalförsäkring, men nu har förslaget mött

Unga behöver spara allt mer för att ha råd med en bostad

Unga behöver spara allt mer för att ha råd med en bostad

Det krävs ett allt större sparande varje månad för den som vill köpa en egen bostad, och idag bor en fjärdedel av alla unga fortfarande hemma hos föräldrarna. Två fö

Bostadspriserna i Sverige fortsätter att stiga

Bostadspriserna i Sverige fortsätter att stiga

I mars steg bostadspriserna i Sverige för den tredje månaden i rad, och även Stockholms bostadsmarknad verkar återhämta sig. Samtidigt har bostadspriserna minskat re

Svenska hushåll har nu möjlighet att spara mer

Svenska hushåll har nu möjlighet att spara mer

Enligt en aktuell undersökning från SEB har de svenska hushållen kunnat spara mer pengar under årets första kvartal. Dessutom tänker många öka sitt sparande framöver

Svag krona gör utlandsresorna dyrare

Svag krona gör utlandsresorna dyrare

Sedan årsskiftet har kronan försvagats mot både euron och dollarn, och risken finns att den blir ännu svagare. Detta påverkar svenskarnas köpkraft i utlandet och gör

Styrräntan ligger kvar på 4 procent

Styrräntan ligger kvar på 4 procent

I torsdags kom det senaste räntebeskedet från Riksbanken, som valde att låta styrräntan ligga kvar på samma nivå som tidigare. Samtidigt väntas minst tre sänkningar

Senast uppdaterad: 14 mars 2023