Större delen av de svenska hushållen tror att styrräntan kommer att höjas och att bopriserna kommer att sjunka framöver. Samtidigt är det dags för många hushåll att omförhandla bolåneräntan under 2023, vilket kommer att leda till betydligt högre räntekostnader. De senaste siffrorna gällande bostadspriserna visar en liten ökning, men fortfarande ligger prisnedgången på minus 10 procent för bostadsrätter och minus 14 procent för villor jämfört med toppen i början av förra året.

Hushållen tror på höjd styrränta och sjunkande bopriser

SEB:s Boprisindikator visar skillnaden mellan den andel hushåll som tror att bopriserna kommer att stiga och den andel som tror att de kommer att falla. Enligt nya siffror ökade SEB:s Boprisindikator med 1 enhet under april månad, från minus 9 till minus 8.

”Bostadsmarknaden står och väger för tillfället. Det återspeglas tydligt i hushållens något mer avvaktande syn på bostadspriserna. Det mesta talar ändå fortfarande för att boprisfallet tilltar under våren, vilket kan komma att synas i förväntningarna när fler räntehöjningar slår igenom på boendekostnaderna”, säger Américo Fernández, privatekonom på SEB.

Även hushållens förväntningar på styrräntan ökade under april till 3,82 procent, och den andel av hushållen som tror att bopriserna kommer att stiga under det kommande året är nu 29 procent. Det är en minskning med 2 enheter jämfört med förra månaden. Samtidigt tror 37 procent av hushållen på sjunkande priser medan 22 procent tror på oförändrade priser.

Många hushåll kommer att behöva omförhandla bolåneräntan

Under året kommer en majoritet av de svenska hushållen att behöva omförhandla sina bolåneräntor, och det innebär för de flesta ökade räntekostnader. Nästa förmodade höjning av styrräntan kommer att ske i april, och därefter förväntas räntan höjas ytterligare en gång till i juni. Enligt Finansinspektionen ligger den genomsnittliga boräntan idag på cirka 3,8 procent, men tremånadersräntan kan höjas till 4,7 procent i slutet av 2023.

Hypoteket har gjort ett försök att visualisera de ökade kostnaderna för hushållen med hjälp av förväntade räntor och snittlån i olika städer. I januari var bolånekostnaderna för det genomsnittliga svenska hushållet 4 666 kronor per månad, men kostnaden väntas öka till 11 666 kronor i juli. Motsvarande siffror för hushåll i Stockholm var 6 666 kronor per månad i januari, vilket förväntas stiga till 16 666 kronor per månad till sommaren. Den stora ökningen förklaras just av de kommande omförhandlingarna av bolåneräntorna som de flesta hushåll kommer att behöva göra.

”Enligt Konjunkturinstitutets senaste rapport så har svenska hushåll en tuff period att vänta, i synnerhet hushåll med stora bolån och rörlig ränta. Vi får nog räkna med att högre räntor är här för att stanna en tid och redan nu förbereda oss på det” säger Dag Wardaeus, medgrundare på Hypoteket.

Bostadspriserna ökade något i mars

Villapriserna ökade med 1 procent i mars, medan priserna på bostadsrätter gick upp med 2 procent, enligt mätningar från Svensk Mäklarstatistik. Villapriserna ökade med 1 procent i Storstockholm och Stormalmö, medan de varken steg eller sjönk i Storgöteborg.

Villapriser snitt slutpris april 2023 Svensk Mäklarstatistik

Villapriser. Slutpris genomsnitt hela Sverige t.om april 2023. Statistik från Svensk Mäklarstatistik. Data via Macrobond.

Den största uppgången när det gäller bostadsrätter sågs i centrum av Göteborg där priserna ökade med 3 procent, jämfört med 2 procent i Storstockholm och Storgöteborg och 1 procent i centrala Stockholm. Däremot var bostadsrättspriserna oförändrade i Malmöområdet.

Bostadsrätter snitt slutpris april 2023 Svensk Mäklarstatistik

Bostadsrätter. Slutpris genomsnitt hela Sverige t.om april 2023. Statistik från Svensk Mäklarstatistik. Data via Macrobond.

Prisnedgången sedan toppen för cirka ett år sedan ligger nu på minus 10 procent när det gäller bostadsrätter, och minus 14 procent för villor. Samtidigt såldes 19 procent färre villkor och 27 procent färre bostadsrätter under årets första kvartal jämfört med förra året.