Enligt Danske Bank kan framtiden se ljusare ut för Sverige än vad man tidigare har trott. Bankens chefsekonomer räknar med en svag tillväxt framöver, och samtidigt syns fortsatta tecken på att inflationen är på väg att minska.

Prognosen för Sverige höjs

Danske Banks ekonomer spår en svag tillväxt för Sverige i stället för recession i konjunkturprognosen Nordic Outlook. ”Det går oväntat bra för AB Sverige” skriver bankens chefsekonom Michael Grahn. Den svenska ekonomin har utvecklats starkt under slutet av 2022 och början på 2023. Därmed kan vi enligt Danske Bank slippa den recession som tidigare förutspåddes.

I den senaste prognosen låg BNP-tillväxten på -1,0 procent, men nu tror Danske Bank i stället på en tillväxt på 0,5 procent.

”Sverige undgår recession och vi ser i stället svag men positiv tillväxt i år. Ekonomin är fortsatt tudelad men visar oväntad styrka då positiva signaler från näringsliv och arbetsmarknad väger upp för fallande konsumtion och bostadsbyggande”, skriver Michael Grahn.

Styrräntan väntas öka till 4 procent

Enligt Danske Banks prognoser kommer styrräntan att höjas med 50 punkter till 4,00 procent senare i år. Men under 2024 spås räntan sänkas till 3,00 procent, vilket kan jämföras med den tidigare prognosen på 3,25 procent. Detta motiveras bland annat med att inflationen väntas minska till 1,9 procent under nästa år, jämfört med tidigare prognos på 2,3 procent. Det innebär att Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent kommer att uppnås.

Inflationen kan minska snabbt nästa år

Även om den svenska inflationen är hög jämfört med många andra länder så tyder mycket på att den minskar rejält nästa år. Det beror bland annat på att man inte väntar sig några prisökningar på konsumtionsvaror, att de tidigare leveransstörningarna har avtagit och att löneökningarna inte kommer att ha någon märkbar påverkan på inflationen.

Även Almegas tjänsteindikator för årets andra kvartal tyder på en minskande inflation. ”Att tjänsteföretagens försäljningspriser ökar långsammare är ett tydligt tecken på att inflationen är på väg ned. Det finns fortfarande stora möjligheter att inflationen når ner till 2 procent i början av nästa år”, säger Patrick Joyce, chefsekonom på Almega. I början av hösten 2022 ökade priserna med 8 procent, medan de under årets första kvartal ökade med endast 6 procent i årstakt.

Revidering av prisfall på bostäder

Även när det gäller bostadsmarknaden så ser det ut att ljusna något enligt Danske Banks ekonomer. Tidigare trodde man att bostadspriserna skulle falla med 25 procent från toppen, vilket nu revideras till 15 procent. Däremot spås bostadsbyggandet inte öka inom den närmsta tiden. ”Bostadsprisernas uppgång sedan årsskiftet överraskar då hushållen fortfarande tyngs av fallande reallöner, stigande räntor och osäkra utsikter för energipriserna. Vi ser dock inte att bostadsbyggandet kommer att återhämta sig i närtid”, skriver Grahn.