Det kommande året kommer många svenska hushåll att behöva betala högre räntor på sina bolån. Bindningstiden för minst hälften av den summa som hushållen har i bolån löper nämligen ut inom ett år. Samtidigt är risken stor att de nya boräntorna blir ännu högre än de är idag eftersom många experter räknar med att styrräntan kommer att höjas ytterligare innan året är slut.

Över hälften av hushållen kan vänta sig en räntechock

Enligt de senaste siffrorna från SCB låg svenskarnas totala bolån på 4 058 miljarder kronor i maj. Hela 2 321 miljarder kronor av dessa hade en räntebindningstid på upp till 1 år, medan 1 674 miljarder kronor hade en räntebindningstid på 1-5 år. Endast 63 miljarder kronor var bundna i över 5 år. Det kommande året löper alltså bindningstiden för minst 57 procent av den summa som de svenska bostadslånen utgör ut, vilket på grund av den höjda styrräntan kommer medföra betydligt högre räntor för låntagarna. Hela tiden ökar alltså antalet låntagare som behöver justera sin ekonomi till den högre räntan.

Den nya bolåneräntan kan bli högre än den är idag

En stor del av de svenska hushållen har därmed bolån med bundna räntor som går ut inom kort. En del lyckades binda räntorna precis innan inflationen steg och styrräntan började höjas, men eftersom vi i Sverige inte har någon tradition av långa bundna räntor som i många andra länder är det få som band räntan under någon längre period.

Många ekonomer väntar sig dessutom att Riksbanken kommer att höja styrräntan ytterligare inom ett år, vilket innebär att de låntagare vars bundna lån går ut under det kommande året kan vänta sig högre bolåneräntor än idag. “Bankerna har verkligen sett till att maxa sitt utrymme på konsumenternas bekostnad. Nu borde de ta sitt ansvar och inte höja boräntorna maximalt”, säger Yasemin Bayramoglu, kommunikationsansvarig på intresseorganisationen Sveriges Konsumenter.

Samtidigt gör bankerna storvinster

I bankernas kvartalsrapporter redovisas höga vinster, samtidigt som det blir allt tuffare för hushållen. ”Många konsumenter anser att det är stötande att bankerna seglar vidare och gör stora vinster fast det är bistra tider. Det är ett tecken på att det fortfarande är för dålig konkurrens mellan bankerna. Och att vi konsumenter är för ovilliga att byta” säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

Räntehöjningarna gynnar bankerna, men samtidigt kan de också vara avgörande för att bygga upp en buffert och förhindra att staten behöver bistå bankerna som under 90-talskrisen så att de inte går omkull, enligt Jens Josephson, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Han anser att det är viktigt att konsumenterna försöker hitta de bästa alternativen bland bankernas erbjudanden eftersom det automatiskt kommer att leda till bättre villkor framöver.