I förslaget till årets höstbudget ingår ett nytt jobbskatteavdrag som är tänkt att sänka skatten för personer med låga och medelhöga inkomster. Förslaget ska göra det mindre lönsamt att leva på bidrag, och skapa starkare incitament att arbeta.

Sänkt skatt för vanliga löntagare

På en pressträff häromdagen meddelade statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson att det nya jobbskatteavdraget ingår som ett förslag i höstbudgeten. På grund av den höga inflationen har ett antal bidrag ökat den senaste tiden, medan lönerna inte har hängt med. “Vanliga löntagare har sett sina reallöner sjunka ordentligt och sin köpkraft gröpas ur. Här menar vi att det är rimligt och rätt att sänka skatten för vanliga löntagare”, säger Elisabeth Svantesson.

En familj som inkluderar en sjuksköterska och en polis skulle till exempel få sänkt skatt på 14 000 kronor per år med det nya jobbskatteavdraget. Det kan jämföras med en familj med två personer som tidigare har gått på bidrag, men som nu börjar arbeta, som kan få upp till 5 600 kronor i sänkt skatt per år.

Finansieras med pausad uppräkning av brytpunkten för statlig inkomstskatt

För att finansiera det nya jobbskatteavdraget kommer regeringen att pausa den automatiska uppräkningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt under nästa år. Den statliga inkomstskatten betalas av de som tjänar över ett bestämt belopp varje år, och vilket belopp som gäller justeras årligen utifrån inflationen. I år ligger beloppet på cirka 51 000 kronor per månad, medan en ny justering skulle ha resulterat i att löntagare som tjänar under 57 000 kronor per månad inte behöver betala statlig inkomstskatt efter årsskiftet. Enligt beräkningar kommer 330 000 fler svenskar behöva betala statlig inkomstskatt med det nya förslaget.

En uppräkning av brytpunkten hade inneburit en skattesänkning för en hel del av de mest högavlönade. Beslutet har därför gett upphov till en del intern kritik eftersom det av vissa inte anses stämma överens med den moderata politiken.

Liten risk att det nya jobbskatteavdraget driver upp inflationen

Eftersom hushåll med lägre inkomster ofta spenderar pengar på konsumtion när privatekonomin förbättras finns en risk att inflationen kommer att öka när det nya jobbskatteavdraget införs. Men risken är inte särskilt hög enligt Nordnets sparekonom Frida Bratt: ”Risken finns men jag tror inte att den är så stor. Det är så många andra faktorer som spelar in. Jag tror att effekten är såpass liten att det är något man kan leva med.” Inte heller Elisabeth Svantesson tror att inflationen kommer att påverkas eftersom förslaget redan är finansierat med pengarna från skiktgränsen för den statliga inkomstskatten.

Den 20 september presenteras hela regeringens höstbudget.