Enligt nya siffror från SCB:s Konsumentprisindex (KPI) sjönk inflationen i augusti, vilket till stor del berodde på lägre priser på både el och livsmedel. Däremot ökade priset på bland annat kläder och vitvaror. Trots den kraftiga minskningen av inflationen tror storbankernas experter ändå på fortsatt höjda räntor och ytterligare en period innan inflationsmålet kan uppnås.

Kraftig minskning av inflationen

Inflationen enligt KPI sjönk från 9,3 procent i juli till 7,5 procent i augusti, vilket är en lägre siffra än vad analytikerna hade förutspått. Därmed kom äntligen det trendbrott i den ständigt ökande inflationen som många experter har väntat på, särskilt med tanke på energipriserna som nu har legat på en lägre nivå under en längre tidsperiod.

Inflation Sverige Augusti 2023

Inflationen i Sverige enligt KPIF fram till Augusti 2023. Data via Macrobond.

Inflationstakten enligt Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) blev 4,7 procent i augusti, jämfört med 6,4 procent i juli. Inflationstakten enligt KPIF påverkas inte av räntorna på hushållens bolån, och det är också det mått som Riksbanken främst tar hänsyn till vid beslut om eventuella räntehöjningar.

Sjunkande livsmedelspriser

En av anledningarna till den minskade inflationen är att livsmedelspriserna sjönk i augusti, även om de har ökat med 9 procent sedan augusti förra året. ”Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk med 0,7 procent i augusti jämfört med juli. De brukar gå ner i augusti, men nu sjunker de lite mer än vanligt”, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Även paketresor blev hela 22,1 procent billigare under augusti, men det beror även på att turistsäsongen närmar sig sitt slut. Andra sjunkande priser i säsongsberoende branscher rapporterades inom biluthyrning samt flygresor utanför Sverige. Men den främsta orsaken till den lägre inflationstakten är att elpriserna fortsätter att sjunka. Under augusti i år var de hela 36,8 procent lägre än i augusti 2022.

Dyrare kläder och vitvaror

Trots att inflationen minskar så har både kläder och vitvaror blivit dyrare. Priserna på kläder ökade med 4,7 procent i augusti, medan vitvaror blev 2 procent dyrare. Även drivmedel ökade i pris med 7,5 procent. En av anledningarna till de högre klädpriserna är att butikerna har avslutat sina sommarreor och nu erbjuder den nya säsongens kläder till ordinarie priser.

Även hushållens räntekostnader, som ökade med 2,9 procent enligt KPI, bidrog till inflationstakten. Avgifterna för hyreslägenheter steg också med 4 procent jämfört med augusti förra året.

Högre räntekostnader att vänta trots minskad inflation

Även om den höga inflationen äntligen ser ut att mattas av så väntas Riksbanken ändå fortsätta med räntehöjningarna. Det beror till stor del på att den svenska kronans värde fortfarande är så pass svagt jämfört med andra valutor. Enligt Nordeas chefsekonom Annika Winsth är det ändå ett steg i rätt riktning att inflationen minskar. Bankens prognos är att inflationen kan nå Riksbankens mål på 2 procent till sommaren 2024, medan andra svenska storbanker snarare tror att målet kan uppnås först i början av 2025.