Rekordlåga elpriser i september

Rekordlåga elpriser i september

Förra årets oro över de höga elpriserna är ett minne blott, i alla fall som läget ser ut just nu. Elpriserna i september var ovanligt låga, men samtidigt är det svårt att säkert förutse hur de kommer att utvecklas under hösten och vintern. De flesta experter tror dock att vi kommer att se betydligt lägre elpriser under resten av året jämfört med i fjol.

Billigaste elpriserna i september på mycket länge

Tack vare flera faktorer såsom blåst, sällsynt höga temperaturer samt mycket regn under sommaren blev elpriserna i september de billigaste sedan hösten 2020. Den så kallade hydrologiska balansen, som avgör mängden energi som har lagrats i form av grundvatten, vattenmagasin och snö, är därmed återställd i de nordiska länderna.

Detta medför låga elpriser, och dessutom har den ovanligt varma månaden gjort att hushållen inte behövt förbruka lika mycket el som vanligt. Det genomsnittliga rörliga elpriset i september blev också extra lågt tack vare de minuspriser som inföll under totalt 46 timmar under månaden. Elpriset var i vissa områden nästan tio gånger så högt i september förra året jämfört med i år.

Något oförutsägbar utveckling framöver

Trots att elpriserna just nu är låga så är det svårt att helt säkert förutsäga vilka nivåer de kommer att ligga på under vintern, inte minst eftersom de är mycket väderberoende och därmed kan ändras snabbt. Men de kommer med största sannolikhet bli väsentligt lägre än förra året. Enligt Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på Merlin & Metis, kan vi vänta oss elpriser på omkring 60-80 öre/kWh. Men elmarknaden är känslig för oförutsedda geopolitiska händelser som kan göra att priserna oväntat rusar i höjden. Mycket ofördelaktigt väder kan också leda till högre elpriser, till exempel om det blir mycket kallt eller om det inte blåser. Därmed kan priserna komma att öka under ett antal dagar eller veckor, men totalt sett ser situationen bättre ut i år än tidigare.

Flera experter tror också att de negativa elpriserna kommer bli mer frekventa i framtiden. ”Vi kommer generellt ha stora prisvariationer framöver, där man tidvis får räkna med negativa elpriser när det är väldigt mycket vind i systemet”, säger Anna Henning, analytiker på Energimarknadsinspektionen.

Bättre läge än 2022

Situationen ute i Europa påverkar också de svenska elpriserna, men också den ser bättre ut än förra året. ”Ur flera aspekter är det en stabilare situation i år. Det som i stor utsträckning drev upp elpriset förra året var situationen i Europa. Det var höga gaspriser samtidigt som en stor del av Frankrikes kärnkraft inte fanns tillgänglig, vilket skapade ett stort underskott”, säger Kaj Forsberg, marknadsanalytiker på Energimyndigheten. ”Idag är gaspriset lägre och kärnkraften i Frankrike ser ut att kunna leverera mer el under hela vinterperioden. Det är den stora skillnaden jämfört med i fjol”.

Dessutom har vind- och solkraftsproduktionen ökat i hela Europa. Samtidigt har en ny finsk kärnkraftsreaktor har tagits i drift, och sist men inte minst har svenskarnas elförbrukning sjunkit med omkring 7 procent under 2023 jämfört med normalt.

Lägre bränslepriser än i fjol

Priset på både kol och gas är lägre än i fjol, medan oljepriset nästan ligger på samma nivå som förra året. “Förra året drev de höga gaspriserna på kontinenten upp priserna. Men idag är situationen en annan med välfyllda gaslager. Sedan har vi haft ett ganska tråkigt semesterväder, som dock gynnar oss som elanvändare, genom lägre temperaturer och mycket regn”, säger Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på Merlin & Metis.

De gynnsamma förhållandena har också minskat risken för elbolagen, vilket har gjort att en del av dem återigen är beredda att erbjuda fastprisavtal. Det är en fördel för de som vill ha koll på sina elkostnader under hösten och vintern och undvika oförutsedda överraskningar i form av höga elpriser.

Caroline Andre

Caroline Andre

Skribent

Caroline är en mångsidig skribent med ekonomiutbildning på universitetsnivå. Hon har lång erfarenhet av att skriva texter inom ekonomi och ett särskilt intresse för privatekonomiska frågor.

Läs mer om Caroline

Senaste ekonominyheterna

Paus i Riksbankens räntehöjningar

Paus i Riksbankens räntehöjningar

Den svenska styrräntan steg från 0 procent i april i fjol, till hela 4 procent vid det senaste räntebeskedet i september. Så hög har räntan inte varit sedan 2008, oc

Amerikanska centralbanken väljer att inte höja styrräntan

Amerikanska centralbanken väljer att inte höja styrräntan

Onsdagen den 1 november lämnade Federal Reserve besked om att styrräntan skulle ligga kvar i spannet 5,25-5,5 procent. Det är den högsta nivån på 22 år, men nu verka

Investera courtagefritt hos Nordnet

Investera courtagefritt hos Nordnet

Nordnet har, tillsammans med Avanza, länge varit ett självklart val för svenska aktiesparare. Nordnet har funnits sedan 1996 och har som mål att bli sparares och inv

Andelen avslag på bolåneansökningar är nästan tillbaka på förra årets nivåer

Andelen avslag på bolåneansökningar är nästan tillbaka på förra årets nivåer

Enligt jämförelsetjänsten Zmartas statistik är det färre personer som fått avslag på sina ansökningar om bolån under både andra och tredje kvartalet i år jämfört med

Inflationen sjunker till 4,7 procent

Inflationen sjunker till 4,7 procent

Inflationen enligt KPI sjönk från 9,3 procent i juli till 7,5 procent i augusti, vilket är en lägre siffra än vad analytikerna hade förutspått. Därmed kom äntligen d

Mer i jobbskatteavdrag till låg- och medelinkomsttagare

Mer i jobbskatteavdrag till låg- och medelinkomsttagare

På en pressträff häromdagen meddelade statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson att det nya jobbskatteavdraget ingår som ett förslag i hö

Senast uppdaterad: 14 november 2023