Rekordlåga elpriser i september

Rekordlåga elpriser i september

Förra årets oro över de höga elpriserna är ett minne blott, i alla fall som läget ser ut just nu. Elpriserna i september var ovanligt låga, men samtidigt är det svårt att säkert förutse hur de kommer att utvecklas under hösten och vintern. De flesta experter tror dock att vi kommer att se betydligt lägre elpriser under resten av året jämfört med i fjol.

Billigaste elpriserna i september på mycket länge

Tack vare flera faktorer såsom blåst, sällsynt höga temperaturer samt mycket regn under sommaren blev elpriserna i september de billigaste sedan hösten 2020. Den så kallade hydrologiska balansen, som avgör mängden energi som har lagrats i form av grundvatten, vattenmagasin och snö, är därmed återställd i de nordiska länderna.

Detta medför låga elpriser, och dessutom har den ovanligt varma månaden gjort att hushållen inte behövt förbruka lika mycket el som vanligt. Det genomsnittliga rörliga elpriset i september blev också extra lågt tack vare de minuspriser som inföll under totalt 46 timmar under månaden. Elpriset var i vissa områden nästan tio gånger så högt i september förra året jämfört med i år.

Något oförutsägbar utveckling framöver

Trots att elpriserna just nu är låga så är det svårt att helt säkert förutsäga vilka nivåer de kommer att ligga på under vintern, inte minst eftersom de är mycket väderberoende och därmed kan ändras snabbt. Men de kommer med största sannolikhet bli väsentligt lägre än förra året. Enligt Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på Merlin & Metis, kan vi vänta oss elpriser på omkring 60-80 öre/kWh. Men elmarknaden är känslig för oförutsedda geopolitiska händelser som kan göra att priserna oväntat rusar i höjden. Mycket ofördelaktigt väder kan också leda till högre elpriser, till exempel om det blir mycket kallt eller om det inte blåser. Därmed kan priserna komma att öka under ett antal dagar eller veckor, men totalt sett ser situationen bättre ut i år än tidigare.

Flera experter tror också att de negativa elpriserna kommer bli mer frekventa i framtiden. ”Vi kommer generellt ha stora prisvariationer framöver, där man tidvis får räkna med negativa elpriser när det är väldigt mycket vind i systemet”, säger Anna Henning, analytiker på Energimarknadsinspektionen.

Bättre läge än 2022

Situationen ute i Europa påverkar också de svenska elpriserna, men också den ser bättre ut än förra året. ”Ur flera aspekter är det en stabilare situation i år. Det som i stor utsträckning drev upp elpriset förra året var situationen i Europa. Det var höga gaspriser samtidigt som en stor del av Frankrikes kärnkraft inte fanns tillgänglig, vilket skapade ett stort underskott”, säger Kaj Forsberg, marknadsanalytiker på Energimyndigheten. ”Idag är gaspriset lägre och kärnkraften i Frankrike ser ut att kunna leverera mer el under hela vinterperioden. Det är den stora skillnaden jämfört med i fjol”.

Dessutom har vind- och solkraftsproduktionen ökat i hela Europa. Samtidigt har en ny finsk kärnkraftsreaktor har tagits i drift, och sist men inte minst har svenskarnas elförbrukning sjunkit med omkring 7 procent under 2023 jämfört med normalt.

Lägre bränslepriser än i fjol

Priset på både kol och gas är lägre än i fjol, medan oljepriset nästan ligger på samma nivå som förra året. “Förra året drev de höga gaspriserna på kontinenten upp priserna. Men idag är situationen en annan med välfyllda gaslager. Sedan har vi haft ett ganska tråkigt semesterväder, som dock gynnar oss som elanvändare, genom lägre temperaturer och mycket regn”, säger Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på Merlin & Metis.

De gynnsamma förhållandena har också minskat risken för elbolagen, vilket har gjort att en del av dem återigen är beredda att erbjuda fastprisavtal. Det är en fördel för de som vill ha koll på sina elkostnader under hösten och vintern och undvika oförutsedda överraskningar i form av höga elpriser.

Caroline Andre

Skribent

Caroline är en mångsidig skribent med ekonomiutbildning på universitetsnivå. Hon har lång erfarenhet av att skriva texter inom ekonomi och ett särskilt intresse för privatekonomiska frågor.

Senaste ekonominyheterna

Kritik mot sänkt ISK-skatt

Kritik mot sänkt ISK-skatt

Regeringen har tidigare föreslagit en slopad skatt på en del av de pengar som sparas på ISK (investeringssparkonto) och kapitalförsäkring, men nu har förslaget mött

Unga behöver spara allt mer för att ha råd med en bostad

Unga behöver spara allt mer för att ha råd med en bostad

Det krävs ett allt större sparande varje månad för den som vill köpa en egen bostad, och idag bor en fjärdedel av alla unga fortfarande hemma hos föräldrarna. Två fö

Bostadspriserna i Sverige fortsätter att stiga

Bostadspriserna i Sverige fortsätter att stiga

I mars steg bostadspriserna i Sverige för den tredje månaden i rad, och även Stockholms bostadsmarknad verkar återhämta sig. Samtidigt har bostadspriserna minskat re

Svenska hushåll har nu möjlighet att spara mer

Svenska hushåll har nu möjlighet att spara mer

Enligt en aktuell undersökning från SEB har de svenska hushållen kunnat spara mer pengar under årets första kvartal. Dessutom tänker många öka sitt sparande framöver

Svag krona gör utlandsresorna dyrare

Svag krona gör utlandsresorna dyrare

Sedan årsskiftet har kronan försvagats mot både euron och dollarn, och risken finns att den blir ännu svagare. Detta påverkar svenskarnas köpkraft i utlandet och gör

Styrräntan ligger kvar på 4 procent

Styrräntan ligger kvar på 4 procent

I torsdags kom det senaste räntebeskedet från Riksbanken, som valde att låta styrräntan ligga kvar på samma nivå som tidigare. Samtidigt väntas minst tre sänkningar

Senast uppdaterad: 14 november 2023