Både den totala skulden och antalet skuldsatta personer hos Kronofogden har ökat det senaste året. Ökningen syns i alla åldersgrupper och i alla Sveriges län.

Trendbrott i ökningen av antalet skuldsatta

Kronofogden ser nu den största ökningen av antalet skuldsatta personer sedan 1990-talet, enligt Davor Vuleta som är privatekonomisk talesperson på myndigheten. Vid årsskiftet hade antalet registrerade personer hos Kronofogden ökat med 6 procent jämfört med året innan. Samtidigt har också den totala skulden hos Kronofogden ökat med 17 procent sedan förra årsskiftet. Den ligger nu på 119 miljarder kronor, vilket är den högsta siffran någonsin. Även medianskulden per person har ökat med 11 procent jämfört det senaste året, till 78 800 kronor.

Totalt var 417 248 personer registrerade hos Kronofogden vid årsskiftet. Den högsta andelen var bosatta i Ljusnarsberg, medan Lomma var den kommun som hade lägst antal skuldsatta invånare.

Skulderna ökar mest bland äldre och kvinnor

Personer som är över 65 år är den åldersgrupp som har ökat mest, med 9 procent, bland de skuldsatta sedan förra året. “Det här är en grupp som har svårt att påverka sina inkomster och som riskerar att hamna i långvarig skuldsättning. Vi vet sedan tidigare att hälften av de äldre i registret har haft skulder i 20 år eller mer”, säger Davor Vuleta.

Även om större delen av de som är registrerade hos Kronofogden är män så ökar andelen skuldsatta kvinnor, precis som deras skuldbelopp. Männens totala skulder har ökat med 16 procent det senaste året, medan skulder till Kronofogden bland kvinnor har ökat med hela 22 procent under samma period. En anledning till detta kan enligt Davor Vuleta vara att ”större livshändelser, som en skilsmässa, slår hårdare mot kvinnor”. Bland de yngre kvinnorna har medianskulden relaterad till konsumtion, såsom lån och krediter, dessutom fördubblats de senaste tio åren.

Många svenskar har höga skulder

De vanligaste skulderna hos Kronofogden är skatteskulder, underhållsstöd, konsumtionsskulder och fordonsrelaterade skulder. Många svenskar har stora skulder, och även de som har höga inkomster har idag svårt att behålla den levnadsstandard de har vant sig vid på grund av de ständigt ökande priserna. Flera inkassoföretag märker också att privatpersoners skulder ökar, och att fler än tidigare efterfrågar förlängda avbetalningsplaner. Davor Vuleta på Kronofogden tror inte heller på någon ljusning inom den närmsta framtiden: ”det kommer att bli värre innan det blir bättre. Det finns mycket skulder som är kvar på inkasso så tyvärr tror jag att 2024 blir ett minst lika tufft år”.