Mindre risk för fortsatt hög inflation

Mindre risk för fortsatt hög inflation

Utvecklingen av inflationen i Sverige verkar gå åt rätt håll enligt Riksbanken. De nya siffrorna som offentliggjordes tidigare i veckan var ingen överraskning, utan helt enligt Riksbankens tidigare prognos. Samtidigt kan vi inte vänta oss några snabba sänkningar av styrräntan. Det finns också en del faktorer som kan leda till bakslag i form av en stigande inflation framöver, även om risken är mindre nu än tidigare.

Börjar få kontroll på inflationen

I måndags offentliggjorde SCB inflationssiffrorna för januari. Inflationstakten enligt KPI var 5,4 procent under förra månaden, vilket kan jämföras med 4,4 procent i december 2023. Samtidigt minskade KPI med 0,1 procent från december till januari. Tittar man i stället på inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), så låg den på 3,3 procent i januari, jämfört med 2,3 procent i december.

”Det är tydligt att vi börjar få kontroll på inflationen” säger vice riksbankschef Martin Flodén.

Även om KPIF steg så fortsatte den underliggande inflationen att sjunka, och siffrorna kom inte som någon överraskning för Riksbanken.

”I stora drag var de i linje med både vad vi och andra förväntat oss. Det var inga siffror som förändrade den bild vi hade vid vårt senaste penningpolitiska möte”, sa Flodén vid ett tal i Stockholm dagen efter att inflationssiffrorna offentliggjordes.

Inga snabba sänkningar av styrräntan

Vid det senaste räntebeskedet informerade Riksbanken om att de överväger att sänka styrräntan under det första halvåret 2024. Många experter tror att den första sänkningen kommer strax innan eller i början av sommaren, och att flera sänkningar kommer att följa därpå. Men enligt vice riksbankschefen är det fortfarande mycket som är osäkert gällande eventuella kommande räntesänkningar.

”Det är en sak att göra prognoser, utfallet kan bli något helt annat. Det är därför som man reagerar i små steg för att utvärdera varje steg. Visste vi med säkerhet att räntan behöver sänkas en hel del skulle vi ta stora steg” säger Flodén.

Det kan komma bakslag

När förste vice riksbankschef Anna Breman talade om det ekonomiska läget hos Stockholms Handelskammare i tisdags nämnde hon risken för bakslag i form av ökad inflation framöver. Några av de faktorer som kan göra att inflationen stiger igen är en fortsatt svag krona, geopolitiska spänningar och osäkerheten kring företagens prissättningsstrategier.

“Inflationen har sjunkit tydligt från höga nivåer och inflationsutsikterna ser ljusare ut. Men vi kan inte ta en smidig återgång till låg och stabil inflation för given. Därför behöver vi ha tålamod i penningpolitiken” sa Anna Breman.

Storbankernas ekonomer tror fortfarande att Riksbanken kommer att sänka räntan i maj eller juni. Nästa räntebeslut från Riksbanken kommer den 27 mars, och då väntas en bedömning av hur penningpolitiken ska utvecklas för att inflationen ska kunna stabiliseras på en låg nivå.

Caroline Andre

Skribent

Caroline är en mångsidig skribent med ekonomiutbildning på universitetsnivå. Hon har lång erfarenhet av att skriva texter inom ekonomi och ett särskilt intresse för privatekonomiska frågor.

Senaste ekonominyheterna

Kritik mot sänkt ISK-skatt

Kritik mot sänkt ISK-skatt

Regeringen har tidigare föreslagit en slopad skatt på en del av de pengar som sparas på ISK (investeringssparkonto) och kapitalförsäkring, men nu har förslaget mött

Unga behöver spara allt mer för att ha råd med en bostad

Unga behöver spara allt mer för att ha råd med en bostad

Det krävs ett allt större sparande varje månad för den som vill köpa en egen bostad, och idag bor en fjärdedel av alla unga fortfarande hemma hos föräldrarna. Två fö

Bostadspriserna i Sverige fortsätter att stiga

Bostadspriserna i Sverige fortsätter att stiga

I mars steg bostadspriserna i Sverige för den tredje månaden i rad, och även Stockholms bostadsmarknad verkar återhämta sig. Samtidigt har bostadspriserna minskat re

Svenska hushåll har nu möjlighet att spara mer

Svenska hushåll har nu möjlighet att spara mer

Enligt en aktuell undersökning från SEB har de svenska hushållen kunnat spara mer pengar under årets första kvartal. Dessutom tänker många öka sitt sparande framöver

Svag krona gör utlandsresorna dyrare

Svag krona gör utlandsresorna dyrare

Sedan årsskiftet har kronan försvagats mot både euron och dollarn, och risken finns att den blir ännu svagare. Detta påverkar svenskarnas köpkraft i utlandet och gör

Styrräntan ligger kvar på 4 procent

Styrräntan ligger kvar på 4 procent

I torsdags kom det senaste räntebeskedet från Riksbanken, som valde att låta styrräntan ligga kvar på samma nivå som tidigare. Samtidigt väntas minst tre sänkningar

Senast uppdaterad: 23 februari 2024