Högre skatt på ISK i årets deklaration

Högre skatt på ISK i årets deklaration

De höga räntorna påverkar privatekonomin på flera olika sätt. Nyligen fick många skattebetalare beskedet att skattereduktionen, och den potentiella återbäringen, blir större i år tack vare det höga ränteläget. Samtidigt kan ISK-sparare vänta sig en skattesmäll för fjolårets innehav. Det beror på att skatten på denna typ av investeringssparkonto baseras på den aktuella statslåneräntan.

Mer än fördubblad skatt på ISK-innehav

Investeringssparkonto (ISK) gör det möjligt att spara i aktier och fonder utan att behöva betala skatt på vinsterna. I stället betalas en skatt som beräknas utifrån det totala värdet på kontotillgångarna. Skatten ligger på 30 procent av en schablonintäkt, som räknas ut genom att multiplicera statslåneräntan plus 1 procentenhet med ISK-beloppet.

Under beskattningsåret 2022 blev den totala skatten på svenskarnas ISK-innehav 6 miljarder kronor, medan den i årets deklaration ökar till närmare 15 miljarder kronor. Anledningen till det ovanligt höga beloppet är att statslåneräntan har stigit kraftigt. Tillgångarna beskattades med 0,375 procent 2022, vilket kan jämföras med 0,882 procent under förra året. I nästa års deklaration väntas skatten på ISK-innehav bli ännu högre, eftersom innehavet då kommer att beskattas med hela 1,086 procent.

Lägre tillväxt på ISK-tillgångar

Tillväxten på svenskarnas ISK-tillgångar låg på 4 procent under 2022, för att minska till cirka 1 procent under förra året. Detta tillsammans med den högre skatten och fondavgifter tyder på att det nu är svårare att gå med vinst på ISK-placeringar utan att ta högre risker.

”Högre räntor och högre inflation kan ha gjort att människor månadssparar mindre, att de upphör att månadsspara eller till och med tvingas ta ut sina besparingar”, Aktiespararnas vd Joacim Olsson.

Schablonintäkter från ISK-tillgångar kan dock kvittas mot kapitalförluster utanför ISK i deklarationen, med undantag för förlust på en kapitalförsäkring.

ISK-tillgångar på upp till 300 000 kronor kan bli skattefria

Enligt ett förslag från regeringen kan tillgångar från ISK, kapitalförsäkringar eller sparande i paneuropeiska privata pensionsprodukter (PEPP-produkter) till ett värde på upp till 300 000 kronor per person bli skattefria framöver.

”Många hushåll pressas just nu hårt av inflationen och har svårt att få utrymme till ett långsiktigt sparande. Samtidigt har den förra regeringen vid två tillfällen aktivt höjt skatten på investeringssparkonton. Nu tar vi första steget mot sänkt skatt för småsparare”, sa finansminister Elisabeth Svantesson i samband med att förslaget lades fram i december 2023.

Målet är att förslaget ska finnas med i årets höstbudget i form av en skattesänkning, och kan då träda i kraft den 1 januari 2025. Om det blir verklighet kan det innebära att en majoritet av de 3,5 miljoner svenskar som sparar på ett ISK helt kan slippa att betala skatt på sitt sparande.

Caroline Andre

Skribent

Caroline är en mångsidig skribent med ekonomiutbildning på universitetsnivå. Hon har lång erfarenhet av att skriva texter inom ekonomi och ett särskilt intresse för privatekonomiska frågor.

Senaste ekonominyheterna

Kritik mot sänkt ISK-skatt

Kritik mot sänkt ISK-skatt

Regeringen har tidigare föreslagit en slopad skatt på en del av de pengar som sparas på ISK (investeringssparkonto) och kapitalförsäkring, men nu har förslaget mött

Unga behöver spara allt mer för att ha råd med en bostad

Unga behöver spara allt mer för att ha råd med en bostad

Det krävs ett allt större sparande varje månad för den som vill köpa en egen bostad, och idag bor en fjärdedel av alla unga fortfarande hemma hos föräldrarna. Två fö

Bostadspriserna i Sverige fortsätter att stiga

Bostadspriserna i Sverige fortsätter att stiga

I mars steg bostadspriserna i Sverige för den tredje månaden i rad, och även Stockholms bostadsmarknad verkar återhämta sig. Samtidigt har bostadspriserna minskat re

Svenska hushåll har nu möjlighet att spara mer

Svenska hushåll har nu möjlighet att spara mer

Enligt en aktuell undersökning från SEB har de svenska hushållen kunnat spara mer pengar under årets första kvartal. Dessutom tänker många öka sitt sparande framöver

Svag krona gör utlandsresorna dyrare

Svag krona gör utlandsresorna dyrare

Sedan årsskiftet har kronan försvagats mot både euron och dollarn, och risken finns att den blir ännu svagare. Detta påverkar svenskarnas köpkraft i utlandet och gör

Styrräntan ligger kvar på 4 procent

Styrräntan ligger kvar på 4 procent

I torsdags kom det senaste räntebeskedet från Riksbanken, som valde att låta styrräntan ligga kvar på samma nivå som tidigare. Samtidigt väntas minst tre sänkningar

Senast uppdaterad: 18 mars 2024