De höga räntorna påverkar privatekonomin på flera olika sätt. Nyligen fick många skattebetalare beskedet att skattereduktionen, och den potentiella återbäringen, blir större i år tack vare det höga ränteläget. Samtidigt kan ISK-sparare vänta sig en skattesmäll för fjolårets innehav. Det beror på att skatten på denna typ av investeringssparkonto baseras på den aktuella statslåneräntan.

Mer än fördubblad skatt på ISK-innehav

Investeringssparkonto (ISK) gör det möjligt att spara i aktier och fonder utan att behöva betala skatt på vinsterna. I stället betalas en skatt som beräknas utifrån det totala värdet på kontotillgångarna. Skatten ligger på 30 procent av en schablonintäkt, som räknas ut genom att multiplicera statslåneräntan plus 1 procentenhet med ISK-beloppet.

Under beskattningsåret 2022 blev den totala skatten på svenskarnas ISK-innehav 6 miljarder kronor, medan den i årets deklaration ökar till närmare 15 miljarder kronor. Anledningen till det ovanligt höga beloppet är att statslåneräntan har stigit kraftigt. Tillgångarna beskattades med 0,375 procent 2022, vilket kan jämföras med 0,882 procent under förra året. I nästa års deklaration väntas skatten på ISK-innehav bli ännu högre, eftersom innehavet då kommer att beskattas med hela 1,086 procent.

Lägre tillväxt på ISK-tillgångar

Tillväxten på svenskarnas ISK-tillgångar låg på 4 procent under 2022, för att minska till cirka 1 procent under förra året. Detta tillsammans med den högre skatten och fondavgifter tyder på att det nu är svårare att gå med vinst på ISK-placeringar utan att ta högre risker.

”Högre räntor och högre inflation kan ha gjort att människor månadssparar mindre, att de upphör att månadsspara eller till och med tvingas ta ut sina besparingar”, Aktiespararnas vd Joacim Olsson.

Schablonintäkter från ISK-tillgångar kan dock kvittas mot kapitalförluster utanför ISK i deklarationen, med undantag för förlust på en kapitalförsäkring.

ISK-tillgångar på upp till 300 000 kronor kan bli skattefria

Enligt ett förslag från regeringen kan tillgångar från ISK, kapitalförsäkringar eller sparande i paneuropeiska privata pensionsprodukter (PEPP-produkter) till ett värde på upp till 300 000 kronor per person bli skattefria framöver.

”Många hushåll pressas just nu hårt av inflationen och har svårt att få utrymme till ett långsiktigt sparande. Samtidigt har den förra regeringen vid två tillfällen aktivt höjt skatten på investeringssparkonton. Nu tar vi första steget mot sänkt skatt för småsparare”, sa finansminister Elisabeth Svantesson i samband med att förslaget lades fram i december 2023.

Målet är att förslaget ska finnas med i årets höstbudget i form av en skattesänkning, och kan då träda i kraft den 1 januari 2025. Om det blir verklighet kan det innebära att en majoritet av de 3,5 miljoner svenskar som sparar på ett ISK helt kan slippa att betala skatt på sitt sparande.