Sedan årsskiftet har kronan försvagats mot både euron och dollarn, och risken finns att den blir ännu svagare. Detta påverkar svenskarnas köpkraft i utlandet och gör semesterresorna dyrare än tidigare.

Kronan har försvagats ytterligare

Den senaste tiden har den svenska kronan fortsatt att försvagas gentemot såväl dollarn som euron. I slutet av förra året kostade en dollar 10 kronor, medan man idag får betala 10,80 kronor. En euro gick att växla till sig för 11 kronor kring årsskiftet, men idag kostar den hela 11,60 kronor. En av orsakerna till utvecklingen är Riksbankens senaste besked om att styrräntan ligger kvar på 4 procent. I höstas återhämtade sig kronan något, men när den nu minskar i värde igen kan den första sänkningen av styrräntan fördröjas.

Riksbankschefen Johan Thedéen har tidigare sagt att en tydligt svagare krona eller en högre inflation kommer att påverka nästa räntebeslut.

EUR/SEK senaste 5 åren

SEK per EUR 5 år

SEK per EUR historik 5 år. Data från Riksbanken via Macrobond.

USD/SEK senaste 5 åren

SEK per USD 5 år

SEK per USD historik 5 år. Data från Riksbanken via Macrobond.

Euron och dollarn kan bli ännu starkare

Med största sannolikhet kommer kronan att vara svag tills Riksbanken genomför den första sänkningen av styrräntan, vilket väntas ske i maj eller juni. Men risken finns att euron och dollarn stärks ytterligare mot kronan om Riksbanken hinner sänka styrräntan innan europeiska ECB och amerikanska Fed gör det. En indikation på att det kan bli så är att inflationen är i ett mer gynnsamt läge i Sverige än i USA, och att Riksbanken därför kan komma att hinna före Fed med att sänka räntan.

Dyrare att resa utomlands

Eftersom både euron och dollarn kostar mer blir det också dyrare för de som vill semestra i utlandet.

”Man får räkna med att det blir ganska dyrt att resa utomlands i sommar” sa Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB till Dagens Nyheter.

Samtidigt blir resor till Sverige billigare för resenärer från länder med euro som valuta, vilket förstås är positivt för turistbranschen. Men trots den svaga kronan finns det en del länder där den svenska valutan räcker längre än tidigare. Dit hör bland annat Turkiet, Japan och Sydafrika.

Aktuella växelkurser