Regeringen har tidigare föreslagit en slopad skatt på en del av de pengar som sparas på ISK (investeringssparkonto) och kapitalförsäkring, men nu har förslaget mött kritik från flera instanser.

Slopad skatt på ISK kan införas nästa år

Ett av regeringens och SD:s vallöften 2022 var att göra det möjligt att spara upp till 300 000 kronor skattefritt på ISK och kapitalförsäkring. Tanken är att främja ett större och mer långsiktigt sparande bland privatpersoner. Den förra regeringen höjde skatten på ISK, men snart kan det alltså bli skattefritt för många sparare. Tre av fyra som har ett investeringssparkonto har nämligen ett sparande på mindre än 300 000 kronor, och skulle därför inte behöva betala någon skatt alls på sina sparade pengar. Förslaget kan innebära minskade skatteintäkter med sju miljarder kronor från år 2025 när det är tänkt att införas.

Två instanser säger nej till förslaget

Nu har förslaget om slopad skatt på ISK varit på remiss, och både Ekonomistyrningsverket (ESV) och Konjunkturinstitutet (KI) säger nej. De menar att det blir en hög kostnad för staten och att skattesänkningen mest kommer att gynna de som redan sparar mycket.

”Om man ska locka fler att spara är det ganska svårt att förstå varför regeringen sätter gränsen vid 300 000. De som redan sparar mycket får en ganska stor skattesänkning”, säger Sebastian Escobar-Jansson på KI.

Enligt ESV:s beräkningar skulle mer än hälften av skattesänkningen dessutom gynna de som har ett ISK-sparande på mer än 300 000 kronor.

För hög gräns som kan uppmuntra till skatteplanering

Det finns också en risk för att förslaget kan uppmuntra till skatteplanering, genom att fördela sparade pengar mellan olika familjemedlemmar, eftersom det skattefria grundavdraget är personligt. Om fler hushåll väljer ISK som sparform kan förslaget dessutom bli betydligt dyrare än regeringen har räknat med. Enligt en uppskattning av ESV kan staten gå miste om ytterligare tre miljarder kronor under 2025, utöver de sju miljarder som man redan räknat med, om förslaget införs.

Om det skattefria grundavdraget på ISK och kapitalförsäkring blir verklighet föreslås det börja gälla den 1 januari 2025.