SSAB rapporterar rekordresultat

SSAB rapporterar rekordresultat

Det går mycket bra för ståltillverkaren SSAB just nu. Resultatet för 2022 slår rekord som det starkaste i bolagets historia, och de har därmed inga planer på några större personalneddragningar till skillnad från många andra svenska företag. Aktieägarna kan dessutom förvänta sig en större utdelning än vanligt.

2022 blev ett rekordår för SSAB

Det justerade rörelseresultatet för SSAB uppgick till 29,3 miljarder kronor år 2022, vilket är det högsta resultatet hittills sedan bolaget startades. Detta trots en justerad rörelseförlust under det fjärde kvartalet på 222 miljoner kronor, vilket kan jämföras med den vinst på 3,3 miljarder kronor som man gjorde året tidigare. Förlusten beror, enligt SSAB:s vd Martin Lindqvist, på en nedskrivning av goodwill för två tidigare förvärv på 33,3 miljarder kronor, vilket inte påverkar kassaflödet. En av anledningarna till nedskrivningen är de aktuella ränteuppgångarna.

Svagare fjärde kvartal

SSAB:s intäkter ökade med 10 procent under det fjärde kvartalet, vilket var högre än förväntat. Samtidigt blev det justerade rörelseresultatet 3,8 miljarder kronor. Det är en minskning på 46 procent från året tidigare då det justerade rörelseresultatet i stället låg på 7 miljarder kronor. Det lägre resultatet under 2022 beror bland annat på en kombination av underhåll och den svaga marknaden i Europa under perioden.

Intresset för SSAB:s produkter ser dock ut att öka framöver, och vd Martin Lindqvist säger att man förväntar sig en stabil underläggande efterfrågan. Därmed kommer verksamheten att fortsätta i stadig takt vilket innebär att man kan undvika stora personalneddragningar, även om mindre justeringar kan förväntas.

Höjd utdelning till aktieägarna

SSAB:s utdelning ska normalt ligga på mellan 30 och 50 procent enligt företagets utdelningspolicy. Rekordresultatet leder till att man lägger sig på 40 procent och föreslår en utdelning till aktieägarna på 8.70 kronor per aktie jämfört med de 5.70 kronor som delades ut i fjol. Ledningens ersättning kommer även att öka i samma nivå som företagets övriga löntagare. SSAB inleder också ett aktieåterköpsprogram som ska omfatta 10 procent av de utestående SSAB-aktierna, vilket kommer att föreslås på årsstämman.

Även framtiden ser ljus ut för bolaget

De tidigare problem som SSAB har haft med leveranskedjor och transporter verkar minska. Även bristen på halvledare hos SSAB:s kunder ser ut att avta, vilket kan bidra till en ökad efterfrågan på företagets produkter. Dessutom har SSAB haft möjlighet att höja stålpriserna efter det att inflationen började stiga. ”Visst finns det mycket elände i världen nu, men för SSAB går det väldigt bra”, säger vd Martin Lindqvist.

Inför det första kvartalet 2023 tror SSAB att Europamarknaden har stabiliserats, även om det finns en viss osäkerhet på grund av negativa effekter från Ukrainakriget samt en eventuell fortsatt ökning av både inflation och räntor. SSAB väntar sig högre leveranser på i stort sett alla marknader, men tror å andra sidan att priserna blir lägre än tidigare.

Den positiva rapporten från SSAB resulterade i att B-aktien gick upp 9,1 procent under fredagen.

Caroline Andre

Caroline Andre

Skribent

Caroline är en mångsidig skribent med ekonomiutbildning på universitetsnivå. Hon har lång erfarenhet av att skriva texter inom ekonomi och ett särskilt intresse för privatekonomiska frågor.

Läs mer om Caroline

Senaste ekonominyheterna

Paus i Riksbankens räntehöjningar

Paus i Riksbankens räntehöjningar

Den svenska styrräntan steg från 0 procent i april i fjol, till hela 4 procent vid det senaste räntebeskedet i september. Så hög har räntan inte varit sedan 2008, oc

Amerikanska centralbanken väljer att inte höja styrräntan

Amerikanska centralbanken väljer att inte höja styrräntan

Onsdagen den 1 november lämnade Federal Reserve besked om att styrräntan skulle ligga kvar i spannet 5,25-5,5 procent. Det är den högsta nivån på 22 år, men nu verka

Investera courtagefritt hos Nordnet

Investera courtagefritt hos Nordnet

Nordnet har, tillsammans med Avanza, länge varit ett självklart val för svenska aktiesparare. Nordnet har funnits sedan 1996 och har som mål att bli sparares och inv

Rekordlåga elpriser i september

Rekordlåga elpriser i september

Tack vare flera faktorer såsom blåst, sällsynt höga temperaturer samt mycket regn under sommaren blev elpriserna i september de billigaste sedan hösten 2020. Den så

Andelen avslag på bolåneansökningar är nästan tillbaka på förra årets nivåer

Andelen avslag på bolåneansökningar är nästan tillbaka på förra årets nivåer

Enligt jämförelsetjänsten Zmartas statistik är det färre personer som fått avslag på sina ansökningar om bolån under både andra och tredje kvartalet i år jämfört med

Inflationen sjunker till 4,7 procent

Inflationen sjunker till 4,7 procent

Inflationen enligt KPI sjönk från 9,3 procent i juli till 7,5 procent i augusti, vilket är en lägre siffra än vad analytikerna hade förutspått. Därmed kom äntligen d

Senast uppdaterad: 28 januari 2023