Flera skattesänkningar kan bli verklighet i stadsbudgeten för 2025. Nyligen presenterade regeringen ett antal förslag om sänkt flygskatt, sänkt skatt på pension och ett högre jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare.

Flera skatteförslag inför stadsbudgeten

Regeringen kan komma att inkludera flera skattesänkningar i höstens budget. I måndags skickade Finansdepartementet ut skatteförslagen som höstens budgetförhandlingar mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna kommer att baseras på. De innebär att det bland annat kan bli billigare att flyga, samtidigt som både pensionärer och lönearbetare kan få mer över i plånboken. Men det är inte säkert att förslagen blir verklighet, utan det beror bland annat på det ekonomiska läget, finansieringsbehovet och utrymmet för reformer i stadsbudgeten.

Tanken är att stötta hushållen

De nya skatteförslagen är tänkta att stötta hushållen genom att höja jobbskatteavdraget så att de som omfattas kommer att betala i genomsnitt 1 900 kronor mindre i skatt per år jämfört med idag. Det skulle kosta 8,1 miljarder kronor. Samtidigt föreslås ett höjt grundavdrag som kan ge pensionärer och lönearbetare som har fyllt 66 år 1 100 kronor lägre skatt per år, vilket kommer att kosta 8,1 miljarder kronor. Man föreslår också en sänkning av flygskatten med 39-259 kronor per passagerare, vilket är en halvering av den skatt som annars hade gällt under 2025.

Ytterligare förslag som kan införas framöver

I listan över förslagen som kan innebära skattesänkningar i nästa års stadsbudget finns också möjligheten att permanent avskaffa indexeringen av energiskatt på el, vilket skulle innebära att skattesatsen även fortsatt skulle ligga på 42,8 öre per kilowattimme. Detta är ett resultat av de senaste årens höga elpriser, inflation samt att man anser att elpriserna inte bör höjas ytterligare genom årliga skattehöjningar.

Man föreslår också en sänkt arbetsgivaravgift för de två första personer som anställs i enmansföretag, och att sänka den lägsta ersättningsnivån för expertskatt. Expertskatt innebär att 25 procent av inkomsten är skattefri och inte heller omfattas av sociala avgifter. Den gäller idag under de tre första åren för kompetent internationell arbetskraft som väljer att arbeta i Sverige.