Den senaste tiden har kronan stärkts gentemot såväl euron som dollarn, men det är inte helt klart varför den svenska valutan har ökat i värde. Den starkare kronan innebär dock att Riksbanken blir mer positivt inställda till ytterligare räntesänkningar, och att alla som ska turista utomlands får en bättre växelkurs jämfört med tidigare.

Kronan har stärkts väsentligt på bara en vecka

För ungefär en vecka sedan kostade en euro 11,62 kronor, medan man idag bara behöver betala 11,46 kronor. Dollarn låg samtidigt på 10,74 kronor, men den starkare kronan innebär att det idag räcker med att betala 10,53 kronor. Det är en betydande värdeökning på kort tid som experterna inte har någon riktig förklaring till.

”Det är inte helt uppenbart att hitta drivkrafter till de senaste dagarnas kronförstärkning. Omvärldsräntorna är fortsatt höga. Även den norska kronan har stärkts, så vi går i takt med Norge”, säger Torbjörn Isaksson som är chefsanalytiker på Nordea.

Lättare för Riksbanken att sänka räntan

En starkare krona innebär en ökad sannolikhet att Riksbanken ska sänka räntan framöver. I början av maj sänktes styrräntan med 0,25 procentenheter ner till 3,75 procent, vilket var den första sänkningen på mer än åtta år. Planen är att sänka styrräntan två gånger till innan årets slut, och den starkare kronan minskar Riksbankens oro inför de kommande räntebesluten.

Svårt att förutsäga kronans utveckling

Enligt Torbjörn Isaksson på Nordea är det svårt att förutspå hur kronan kommer att utvecklas framöver.

”Det är oerhört komplext vad som styr utbud och efterfrågan. Det är allt ifrån när export- och importföretag växlar kronor i sin löpande verksamhet till mer spekulativa flöden”, säger han.

Men de som har planerat en semester utomlands under sommaren kan i alla fall glädjas åt att få mer valuta för pengarna än för bara någon vecka sedan.