Vid en aktuell pressträff med statsminister Ulf Kristersson togs frågan om euron upp. Han medger att det vore bra att införa euro i Sverige, men säger att regeringen har stor respekt för resultatet av den tidigare folkomröstningen. Det är också färre svenskar som vill byta valuta idag jämfört med i höstas, vilket sammanfaller med att kronans värde börjar stärkas gentemot euron.

Vore bra att införa euron

Ulf Kristersson anser att det vore bra för Sverige att införa euron, men säger att regeringen för tillfället inte har några planer på någon ny euroutredning.

”Jag uppfattar frågan som viktig, men inte akut”, sa Kristersson under pressträffen.

Regeringen respekterar resultatet av den folkomröstning som hölls 2003, men är beredda att ta en ny diskussion när den tidigare folkomröstningen inte känns aktuell längre.

”Jag tror att det är utomordentligt bra att föra en seriös diskussion om euron i Sverige”, sa Kristersson, ”Det här är en av de stora frågorna i Europa”.

Knappt en fjärdedel av svenskarna vill byta valuta

I en ny undersökning utförd av TV4 Nyheterna med hjälp av Verian (tidigare Sifo), är bara 24 procent av svenskarna för ett byte till euron, jämfört med 27 procent i höstas. Men åsikterna går isär i olika delar av landet. I Göteborg är stödet för euron 35 procent enligt undersökningen, och i Malmö låg stödet på 32 procent. Samtidigt är de boende i Norrland minst positiva med endast 11 procent av de tillfrågade som vill införa euron i stället för kronan.

”Det är ingen ny trend, utan vi har generellt sett det under en lång tid att södra och västra Sverige är mer positiva till euron. Ena anledningen kan vara att man där har närmare till kontinenten, till Tyskland och Danmark. Danmark har en egen valuta men den är knuten till euron”, säger Per Söderpalm som är opinionsansvarig på Verian.

Läget för kronan ser bättre ut än tidigare

Efter en period med stigande inflation har läget stabiliserats något, och nu börjar inflationen närma sig regeringens mål på 2 procent. Även kronans värde har förbättrats en del jämfört med höstens bottenrekord på 11,94 kronor per euro. Det är förmodligen en stor anledning till att fler svenskar nu är emot ett byte av valuta jämfört med tidigare. I höstas var 47 procent av de tillfrågade i undersökningen emot ett byte till euron, vilket kan jämföras med 53 procent idag.

Motståndet mot euro har alltså ökat bland den svenska befolkningen, och varken Moderaterna eller de övriga partierna har euron som någon huvudfråga i sin EU-politik.

Observera: Bilden till denna nyhetsartikel är genererad av AI.