Ett pressmeddelande från Kronofogden visar att unga kvinnors skulder hos myndigheten har ökat med mer än 50 procent under de senaste tio åren. Nu har unga män och kvinnor nästan lika stora skulder, även om anledningen till skulderna varierar, och den totala andelen skuldsatta ökar igen på grund av ändrade konsumtionsmönster och det svåra ekonomiska läget i samhället.

Yngre män och kvinnor har nästan lika stora skulder

För tio år sedan hade unga män mellan 18-25 år 30 procent högre medianskuld hos Kronofogden än unga kvinnor, men idag är skuldsättningen i stort sett likvärdig oavsett kön. Kvinnornas medianskuld ligger nu på 16 250 kronor, medan männens är 16 300 kronor. Unga kvinnors skulder hos Kronofogden har mer än fördubblats på tio år, samtidigt som antalet unga vuxna som är skuldsatta har minskat och det totala skuldbeloppet har ökat med 50 procent.

Enligt Kronofogdens undersökningar är unga kvinnors skulder ofta kopplade till konsumtion, och det är tydligt att konsumtionsmönstren har ändrats de senaste åren.

”Vi har gått från normen spara nu och köp sedan till köp nu betala sedan. Det är väldigt lätt att handla för pengar man inte har i dag, man behöver inte ens lämna huset”, säger Davor Vuleta som är privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

Anledningen till skulderna varierar

Även om unga män och kvinnor har lika stora skulder till Kronofogden så skiljer sig bakgrunden till skulderna mellan könen. Hela 83 procent av unga kvinnors totala skulder är till företag eller privatpersoner, medan motsvarande siffra för unga män är 47 procent. Brottsrelaterade skulder utgör 8 procent av de unga kvinnornas totala skuldsumma, medan de står för 39 procent av skuldsumman för unga män.

Andelen skuldsatta ökar igen

Efter tio år av minskningar av antalet skuldsatta ungdomar hos Kronofogden så ökar nu antalet igen. Enligt Davor Vuleta är förklaringen till ökningen såväl det tuffa ekonomiska läget i samhället som ändrade konsumtionsmönster. Idag är skulderna också högre än tidigare, vilket kan göra det svårare att ta sig ur dem.

”Om skulden skickas till Kronofogden kan några hundralappar bli tusenlappar på kort tid. Därför ska man vara mycket försiktig med att handla på kredit, även om det gäller små belopp, om man inte har råd att betala”, säger Davor Vuleta.

Personer som hamnar i skuld hos Kronofogden som unga riskerar att få löneutmätning samt att bli uteslutna från hyresmarknaden och vissa typer av jobb. Dessutom kan de inte lösa sina skulder med lån till bättre ränta från bankerna, utan hamnar lätt hos snabblåneföretagen vilket ofta gör situationen ännu värre.

Många unga har bristande kunskaper om privatekonomi

En anledning till att många unga skuldsätter sig är att kunskaperna om privatekonomi är låga bland ungdomar. Enligt en undersökning utförd av Kronofogden under 2022 kände 60 procent av unga inte till vad inkasso är, medan 70 procent av ungdomarna i undersökningen inte visste vad effektiv ränta är. Bland kvinnorna var det dessutom nästan 25 procent som ansåg att de hade så allvarliga problem med sin konsumtion att de ibland påverkade vardagen.

För att minska skuldsättningen bland unga vill Kronofogden se gemensamma skuld- och kreditregister och noggrannare kreditprövningar så att det inte längre går att låna pengar om man inte är kreditvärdig.