Nästa år kan hyrorna hos de privata fastighetsvärdarna höjas rejält. Redan nu har privata fastighetsägare i Stockholm och på Gotland krävt rekordhöga hyreshöjningar för 2025.

Tidigare och högre krav än normalt

I dagarna har branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm kommit med ett krav om en hyreshöjning på upp till 15,4 procent från den 1 januari 2025. På Gotland önskar man i stället en hyreshöjning på 14,8 procent. Det slår förra årets rekordkrav på 12 procent, och kommer dessutom två månader tidigare än vanligt för att hyresnivåerna ska kunna vara fastställda vid årsskiftet. På så vis vill man undvika att höja hyran retroaktivt.

Kravet från Fastighetsägarna Stockholm påverkar nästan 60 000 lägenheter och motiveras med att kostnaderna har ökat för bland annat lån, underhåll, värme, vatten och sophämtning.

Förhandlar med Hyresgästföreningen

Fastighetsägarna Stockholm vill inom kort börja förhandla om hyreshöjningarna med Hyresgästföreningen, vars lokala ordförande Susanne Sjöblom anser att kravet är helt orimligt.

”Det är totalt sanslöst och verklighetsfrånvänt. Det här är siffror som inte går att ta in. Man får ont i magen av sådana krav”, säger Susanne Sjöblom till Hem & Hyra.

Hon nämner också att hyresvärdarna tidigare har motiverat sina krav med att räntan och inflationen har stigit, men nu när de sjunker är kraven trots det rekordhöga.

Vid förra årets förhandlingar om hyreshöjningarna hade Hyresgästföreningen och de privata hyresvärdarna svårt att komma överens. Många hyror avgjordes i stället av en skiljeman som kom med en skriftlig rekommendation som Hyresgästföreningen och respektive hyresvärd sedan fick godta. Inför 2024 krävde de privata hyresvärdarna i Stockholm och Göteborg en hyreshöjning på 12 procent, men efter beslut av en skiljeman blev höjningen i stället endast 5,8 procent.

Kostnaderna för fastighetsägarna har stigit kraftigt

Fastighetsägarna Stockholms förhandlingschef Nathalie Brard säger att kostnaderna för att förvalta hyresrätter har stigit så mycket de senaste åren att de inte har täckts av hyreshöjningarna, och att kostnaderna nu behöver ”fördelas på ett rimligare sätt”. Samtidigt anser Susanne Sjöblom att fastighetsägarna behöver inse att hyresgästerna snart inte kan hantera högre höjningar. Nathalie Brard menar att de hushåll som inte klarar av höjningarna som krävs måste förlita sig på det offentliga.

Vanligen brukar hyresförhandlingarna påbörjas först efter sommaren, eftersom det är då förhandlingarna för innevarande år är färdiga. Men i år kan de alltså starta tidigare, och det återstår att se om de nya hyresnivåerna kan fastställas vid årsskiftet eller om hyrorna behöver höjas retroaktivt även nästa år.