Premiepension

Vill du helst förvalta en del av pensionen själv? Det är faktiskt helt möjligt att själv bestämma var och hur du vill förvalta en del av den allmänna pensionen - nämligen via premiepensionen.

Vad är premiepension?

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen där ditt kapital placeras i fonder. Du kan välja om du själv vill förvalta premiepensionen eller om du vill behålla den i det statliga förvaltningsalternativet.

Premiepension - En del av den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen är den del av pensionen som betalas ut av staten. Varje år avsätts 18,5% av din inkomst till den allmänna pensionen. Den största delen går till inkomstpensionen och de resterande 2,5% går till den så kallade premiepensionen.

Till skillnad från inkomstpensionen och tjänstepensionen, bestämmer du själv hur du vill förvalta kapitalet inom din premiepension. Du kan välja att placera pengarna i fonder som du själv har valt. Eller så kan du låta staten förvalta din premiepension.

Fördelen med att själv förvalta premiepensionen är att det är du som fattar alla beslut. Du bestämmer alltså själv hur du vill investera och vilka företag du vill investera i. Nackdelen är att det kommer med en högre risk. Har du inte en bra uppfattning om hur du kan förvalta ditt kapital i aktier och fonder kan det kännas överväldigande att fatta dessa beslut själv. Då kan du istället välja att behålla din premiepension i det statliga förvaltningsalternativet AP7 Såfa. Staten investerar då ditt kapital åt dig. Fördelen är du kan överlämna ansvaret till professionella fond- och aktieförvaltare som generellt sett följer en konservativ strategi. Även fast detta också innebär en viss risk, anses det vara ett mindre riskfyllt alternativ. Däremot har du ingen säg i hur och var staten investerar dina pengar. Så föredrar du en mer aggressiv strategi eller om vill du bestämma över din premiepension själv kan det vara en bra idé att utforska alternativen.

Varför premiepensionen är viktig

Även fast premiepensionen utgör en liten del av ditt pensionskapital är det fortfarande en viktig del av ditt pensionssparande. Inkomstpensionen utgör oftast den största delen av din pension, där pengarna investeras i räntefonder med låg risk. Detta innebär såklart även att tillväxtmöjligheterna är begränsade. Vill du därför ta en större risk kan du välja att investera din premiepension i aktier och fonder som du själv väljer. På så vis kan du i vissa fall uppnå en högre förväntad tillväxt med tidens gång.

Det är dock viktigt att komma ihåg att värdet på aktiefonder varierar under tiden. Därför kan räntefonder med lägre risk kan passa dig som börjar närma dig pensionsåldern. Då kan det vara viktigare att värdeutvecklingen inte varierar kraftigt, utan istället ger dig stabila utbetalningar. Är du däremot yngre och inte har något emot högre risk, så kan premiepensionen vara ett perfekt tillfälle att uppnå högre avkastning på ditt pensionskapital.

Jennifer Martinsson

Skribent

Jennifer har en utbildning inom internationell ekonomi och brinner för att göra finansbranschen lättbegriplig och lättillgänglig för alla. Som skribent hos Ekonomival.se vill Jennifer väcka ett intresse för privatekonomi genom att förse våra besökare med praktisk information som gör det enkelt att fatta rätt ekonomiskt beslut.

Vanliga frågor om premiepension

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen där ditt kapital placeras i fonder. Du kan välja om du själv vill förvalta premiepensionen eller om du vill behålla den i det statliga förvaltningsalternativet.

Du kan börja att ta ut din premiepension från samma månad du fyller 62.

Ja, när du tar ut din premiepension räknas den som inkomst och du får då betala skatt. Däremot behöver du inte betala skatt på vinst eller under tiden som du sparar.

Du ha rätt till premiepension om du har haft en pensionsgrundande inkomst i Sverige från år 1995 och framåt.

Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket premiepension du har. Bland annat:

  • Hur länge du har arbetat
  • Vid vilken ålder du väljer att ta ut din premiepension
  • Hur värdeutvecklingen för dina pensionsfonder ser ut
  • Din inkomst

Senast uppdaterad: 20 november 2023