Lantbruksförsäkring

Om du eller din familj äger ett lantbruk så är det ett bra att försäkra lantbruket för att skydda er mot oväntade händelser. Ett lantbruk är ofta både stort och dyrt och därför är det också av högsta vikt att du har en bra lantbruksförsäkring så att du är helt skyddad.

Försäkringsbolag med lantbruksförsäkring

Det här får du om du tecknar en lantbruksförsäkring

Det ser lite olika ut vad som ingår i lantbruksförsäkringen, beroende på vilket försäkringsbolag du tecknar från, med i de flesta lantbruksförsäkringar bör iallafall egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring ingå. Egendomsförsäkring är en försäkring som täcker skador på egendomen, det kan exempelvis vara byggnader, maskiner, inventarier, markanläggningar, produkter och ritningar m.m. Skadorna kanske uppkom efter brand, stöld, åska, explosion, översvämning, vattenläckage, dikeskörning, vältning, kollision och mycket mer.

Du kan även välja till om försäkringen ska täcka dina djur, då får du även ersättning vid exempelvis tjuvslakt, stöld eller liknande. Eller om egendomsförsäkringen också ska omfatta dina grödor och växtodling. Om du främst har ett lantbruk som odlar så kommer du därför att vara skyddad och få ersättning om grödorna skulle förstöras av någon anledning. Avbrottsförsäkringen handlar om att du ska få ersättning om du drabbas av inkomstförluster efter en skada eller olycka. Exempelvis kanske din ladugård brann ner vilket gjorde att du var tvungen att nödsälja dina kor. Eftersom att det innebär ett inkomstbortfall så kommer du att få ersättning för det.

Ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring innebär att du kommer att få ersättning om du får ett skadeståndsanspråk på dig som du måste betala, samt att du får ersättning om du hamnar i en tvist och tvingas betala rättegångs- och advokatkostnader. Vissa försäkringsbolag erbjuder även krisskyddsförsäkring och tjänstereseförsäkring. En krisskyddsförsäkring innebär att du får möjlighet att komma till en psykolog om du vill och prata. Om du vill göra en jobbresa (t.ex. genom att åka på en inköps- eller studieresa) så har du ett grundläggande reseskydd med tjänstereseförsäkringen.

Ett stort urval av tilläggsförsäkringar

Om du vill kan du välja mellan väldigt många tilläggsförsäkringar för att verkligen få en försäkring som passar ditt lantbruk. Som nämnt ovan kan du få försäkringar för både djur och grödor. Med en djurförsäkring så får du ersättning om ditt/ dina djur blir så sjuka eller skadade att de måste akut avlivas eller nödslaktas. Du kan även välja att försäkra ett individuellt djur om du vill det. Gällande grödaförsäkringen så får du ersättning om dina grödor drabbas av hagelskador, frost eller torka m.m och du tvingas så om din skörd. Det ser olika ut mellan försäkringsbolag vilka datum detta gäller, vissa försäkringsbolag har en policy som säger att du bara för ersättning om skadan inträffar mellan vissa datum (exempelvis mars till oktober), medan andra inte har sådana krav. Det kan också ingå ersättning för saneringskostnader om det skulle visa sig att dina grödor har salmonella, det beror på vilket försäkringsbolag du väljer.

Fler tilläggsförsäkringar som är vanliga är epidemiförsäkring för djur, mjölkavbrottsförsäkring, allrisk- och maskinskadeförsäkring, samt olika nivåer av skogsförsäkringar. Med en epidemiförsäkring för djur så får du ersättning om det skulle visa sig att en myndighet måste gripa in för att hindra smittspridning av exempelvis salmonella bland dina djur. En mjölkavbrottsförsäkring innebär att du får ersättning om det visar sig att det är kvalitetsfel på mjölken du levererar eller om flera mjölkkor i din besättning har dött till följd av sjukdom och din mjölkproduktion har minskat med mer än 10% och minst 500 kg.

Väljer du att köpa allrisk- och maskinskadeförsäkring får du även ersättning om några av dina maskiner går sönder eller om dina inventarier förstörs. Det finns även olika typer av skogsförsäkringar som du kan välja. Det som skiljer dem åt är hur omfattande de är. Beroende på vilken försäkring du väljer kan du få ersättning för brandskador, skador efter storm, snö, torka och frost, samt efter insekter, svamp och vilt med mera.

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Vanliga frågor om lantbruksförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Du måste inte ha en lantbruksförsäkring, men det är väldigt bra att ha eftersom att det kan bli väldigt dyra kostnader i annat fall. Skador som sker på lantbruk brukar kunna vara väldigt omfattande och dyra.

Ja, oavsett vilken skogsförsäkring du har så täcker alla, även de mest grundläggande, brandskador på din skog. Du får dock ingen ersättning om du inte har en skogsförsäkring alls.

Ja, det går bra att försäkra vilket djur som helst. Du kommer alltså både att kunna gruppförsäkra dina får och försäkra dem individuellt om du vill det.

Ja, du kan få ersättning för tjänsteresor som du gör. Om målet med resan är att köpa kor så får du ersättning.

Senast uppdaterad: 20 november 2023