Seniorförsäkring

Om du är en senior så är en seniorförsäkring ett väldigt bra skydd att ha. Det innebär att du kommer kunna att fortsätta att vara skyddad, även efter att du har fyllt 65 år. Många försäkringar slutar vanligtvis att gälla vid 65 år, eftersom att det är pensionsåldern, men med en seniorförsäkring kommer du att vara skyddad oavsett hur gammal du är. Se därför till att teckna en seniorförsäkring så att du verkligen är skyddad om något oväntat skulle hända.

Försäkringsbolag med seniorförsäkring

Seniorförsäkringar - vad det täcker och hur de fungerar

Exakt hur seniorförsäkringen ser ut och är upplagd ser olika ut för olika försäkringsbolag. Vissa företag erbjuder bara seniorförsäkringar till seniorer som är med i ett fackförbund och hänvisar alla andra till en olycksfallsförsäkring istället, eftersom att den också täcker dig som är över 65 år.

Andra företag har istället att du kan välja att byta ut din nuvarande försäkring mot en seniorförsäkring. I sådana fall kan du bara välja en seniorförsäkring som liknar den försäkringen du hade tidigare. I det här fallet en livförsäkring eller en olycksfallsförsäkring. Olycksfallsförsäkringen gäller livet ut, medan livförsäkring bara gäller tills du är 85 år gammal. Du måste även ha haft din gamla försäkring i ett visst antal månader innan du får teckna en seniorförsäkring. Så tänk på att vara ute i god tid och att alltid vara försäkrad.

Skillnaden mellan livförsäkring och olycksfallsförsäkring

Den största skillnaden mellan livförsäkringen och olycksfallsförsäkringen är att med livförsäkringen kommer dina efterlevande att få ersättning om du skulle dö under tiden som försäkringen gäller. Om du skulle avlida, men bara har olycksfallsförsäkringen så kommer du/dina anhöriga inte att få någonting. Livförsäkringen är därför bra om du vill ge något till dina anhöriga efter din död. Men om du istället vill vara skyddad medan du lever är olycksfallsförsäkringen bättre eftersom att den ersätter dig för eventuella skador som sker under tiden du lever, det gör inte livförsäkringen.

I olycksfallsförsäkringen brukar det ingå väldigt många olika saker. Du får exempelvis ersättning för sjukhusbesök, tandskador, begravningshjälp om du drabbas av ett dödsfall, krisbehandling och olycksfallsersättning. Allt detta får du oavsett hur gammal du är, även om du är över 65 år. Några saker som dock inte ingår efter att du fyllt 65 år är ersättning för rehabilitering, bilstöd och hjälpmedel vid bestående ögonskada. Olycksfallsförsäkringen är därför en väldigt bra försäkring att ha, oavsett om du är äldre än 65 år eller yngre.

Fler förmåner med seniorförsäkringen

Om du tecknar en seniorförsäkring för dig, så kommer din partner också i många fall att kunna teckna med dig. Det gör att ni blir medförsäkrade, vilket är en billigare kostnad. Oftast måste dock du och din partner ha varit medförsäkrade under en längre tid tidigare för att få teckna en försäkring tillsammans. Om du väljer en olycksfallsförsäkring så kommer du att vara försäkrad livet ut. Du kommer alltså att kunna få ersättning för skador och sjukdomar, även när du är över 65 år.

Med en seniorförsäkring så kommer du även kunna få ersättning för alla de kostnader som uppstår i samband med en olycka, som tandskadekostnader, sjukhuskostnader, resekostnader och merkostnader m.m. Du kommer även att kunna få ersättning om det visar sig att dina skador blir bestående och om det innebär en nedsättning av din fysiska funktionsförmåga.

Fler förmånliga seniorförsäkringar

Olika företag har olika villkor och försäkringar och vissa bolag har även grupplivförsäkringar för alla pensionärer. Det innebär att om du skulle avlida så kommer dina anhöriga att få ut ett visst belopp för att hjälpa till att exempelvis täcka begravningskostnaderna eller andra kostnader som kan uppstå. Fördelen med den försäkringen är att du alltid får ersättning, oavsett hur gammal du är. Alla som är äldre än ett visst årtal får en liten mindre ersättning, medan alla som är yngre får en liten högre ersättning. En grupplivförsäkring som ersätter dina anhöriga oavsett hur gammal du var när du dog är därför en väldigt bra försäkring att ha.

Det finns även vissa diagnosförsäkringar som gör att du som är över 60 år och drabbas av vissa sjukdomar, som exempelvis cancer, parkinsons sjukdom, multipel skleros eller liknande, har rätt till en viss ersättning som kan hjälpa till att betala exempelvis sjukhuskostnader. Summan du får ut minskar ju äldre du blir. När du fyller 85 år slutar försäkringen tyvärr att gälla dock. Trots det är det en bra försäkring att ha om du är mellan 60 år och 85 år och lever med en allvarlig sjukdom.

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Vanliga frågor om seniorförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Du väljer naturligtvis själv om en seniorförsäkring är någonting som du vill teckna, men det är en bra idé om du är äldre och dras med många sjukdomar, eller om du helt enkelt bara vill vara skyddad. Om du inte bryr dig om det så kan du fundera på att teckna en livförsäkring istället eftersom att det ger ersättning till dina närstående om du skulle avlida.

I första hand är det din make/maka som får ersättning om du skulle avlida. Om din make/maka inte lever så går pengarna till dina barn. Om du är barnlös så går pengarna istället till din närmaste levande släkting. Om du vill välja vem som ska få pengarna är det möjligt att skicka in ett förmånstagarförordnande till ditt försäkringsbolag.

Priset ser ofta olika ut beroende på vilket försäkringsbolag du väljer. Om du även väljer att välja till flera tillägg så kommer priset att bli dyrare. Ofta kan dock försäkringen bli dyrare ju äldre du blir, alternativt att försäkringen har kvar samma pris men ersättningen blir lägre om någonting skulle hända.

Senast uppdaterad: 20 november 2023