Apex Finans

Apex Finans är en låneförmedlare med målet att förse privatkonsumenter med bästa möjliga villkor när det kommer till segmentet för privatlån. Det som skiljer låneförmedlaren från övriga konkurrenter är det faktum att man för närvarande återfinns baserad utanför rikets gränser. Låneförmedlaren i fråga samarbetar med kreditgivare vilka erbjuder möjligheten till att ansöka om krediter vilka återspeglas i form av en spann om 5 000 kr - 600 000 kr. Det hela härleds även till en löptid om 1-15 år, samtidigt som man ej påför några specifika krav på säkerhet för att bevilja den sökta krediten.

OBS!

För tillfället går det inte att ansöka om lån hos Apex Finans. Det kan bero på att de inte längre har öppet för nya låntagare eller har lagt ner verksamheten. För alternativ, ta en titt på vår stora jämförelse av långivare.

Typer av krediter som förmedlas av Apex Finans

Som ett led i att bredda din förståelse för de kreditformer vilka för närvarande återspeglas ho av Apex Finans kommer vi härnäst att belysa det hela i form av följande lista:

 • Privatlån: Ett så kallat privatlån eller smslån som i sin tur förmedlas av Apex Finans återspeglas i det faktum att långivarna ej kräver att man tillhandahåller en form av säkerhet för att bevilja det sökta beloppet.
 • Samlingslån: Ett samlingslån är precis som det låter - en form av kredit som ämnar samla alla mindre högkostnadskrediter till en större - men betydligt billigare låneform. Det hela ämnar resultera i att den totala månadskostnaden återspeglas i form av ett betydligt mindre belopp i och med att krediterna i fråga klumpas ihop.

Grundkrav för att beviljas en kredit via Apex Finans

I rollen som sökande måste man uppfylla ett antal grundkrav vilka återspeglas av Apex Finans för att överhuvudtaget kunna söka en av de krediter som förmedlas:

Grundkrav för att beviljas en kredit via Apex Finans

 • Man måste vara 18 år fyllda i samband med att man ansöker om krediten i fråga.
 • Man måste uppvisa en form av deklarerad inkomst kom i form av minst 110 000 kr/år.
 • Man måste ha varit skriven inom riket under en period om minst 12 månader.
 • Man får ej inneha några aktiva skulder hos KFM i samband med låneansökan.
 • Man får ej inneha en skyddad identitet i samband med att man söker krediten.

Slutsats

Det som skiljer Apex Finans från andra låneförmedlare vilka för närvarande återfinns på den svenska marknaden härleds till det faktum att man ej innehar ett fysiskt kontor inom Sveriges gränser.

Istället har man sin bas i USA - något som i sin tur ställer oss frågande till de juridiska rättigheter som man i rollen som konsument kan komma att åberopa i samband med potentiella tvister.

När det kommer till lånebeloppet som erbjuds återges det hela i form av ganska flexibla beloppet vilka återges i form av 5 000 kr - 600 000 kr, utan krav på en adekvat form av säkerhet.

En annan stor fördel med Apex Finans är att flera av de kreditgivare vilka man samarbetar med för närvarande accepterar även sökanden vilka för närvarande har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget.

Fördelar

 • Man har ett nära samarbete med en rad olika och framförallt välrenommerade kreditgivare.
 • Apex Finans har samarbete med flera kreditgivare vilka ej använder sig av UC för sina kreditupplysningar.
 • Kreditgivare som man för närvarande samarbetar med accepterar även sökande med betalningsanmärkningar.
 • De villkor som tillhandahålls tenderar att var ytterst förmånliga i jämförelse med övriga marknaden.
 • Man erbjuder möjligheten till att samla dyra lån och tillhörande krediter.

Nackdelar

 • Apex Finans applicerar en förhållandevis hög uppläggningsavgift i jämförelse med resten av marknaden.
 • Man erbjuder ej möjligheten till att komma i kontakt med kundtjänsten via telefon.
 • För närvarande samarbetar man med ett ytterst begränsat antal kreditgivare.
 • De villkor och krav vilka omfattar det hela framkommer ej tillräckligt tydligt.
 • Webbplatsen i fråga lämna en del att önska - framförallt när det kommer de kriterier som förmedlas.
Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Vanliga frågor om Apex Finans

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Enligt egen utsago samarbetar Apex Finnas med flera kreditgivare vilka accepterar sökande med betalningsanmärkningar i bagaget. Man måste dock komma ihåg att de villkor vila erbjuds för alla de sökande med betalningsanmärkningar tenderar att vara betydligt mindre fördelaktiga än vanligt.

Enligt Apex Finans måste man ha fyllt 18 år vit tiden för ansökan, samtidigt som man inte får vara äldre än 75 år. Man behöver även ha en deklarerad inkomst i form av minst 110 000 kr per år. Man får heller ej ha några aktiva skulder hos KFM - Kronofogden i samband med att man ansöker om lånet.

De kreditgivare vilka återspeglas via Apex Finans erbjuder möjligheten till att ansöka om så kallade samlingslån. Det hela ämnar erbjuda sökanden med möjligheten att samla alla sina mindre lån vilka ofta återges av en hög ränta till en större men betydligt mer fördelaktig låneform.

Den lånebelopp som man beviljas i slutändan via de samarbetspartners vilka i sin tur förmedlas via Apex Finans baseras främst på den kreditupplysning som initieras. Det hela tillämpas sedan för att bedöma den övergripande kreditvärdigheten hos den som söker lånet.

Tyvärr är det inte möjligt att ansöka om krediter via Apex Finans om man för närvarande har aktiva skulder hos KFM - Kronofogden. Faktum är att man ej tar hänsyn till storleken på själva skulden - även det hela återspeglas av symboliska summor. Framkommer det att man har skulder hos KFM kommer man direkt att diskvalificera sig från att kunna ansöka om ett lån via Apex Finans.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024