Avida Finans

Avida Finans är en kreditgivare som grundades redan under 1983! Sedan man började erbjuda sina tjänster till den breda allmänheten har man profilerat sig som en långivare med ytterst konkurrenskraftiga och förmånliga kreditformer. Man har framför allt kommit att profilera sig genom att erbjuda skräddarsydda och anpassade privatlån i kombination med deras förmånliga samlingslån. Dock erbjuder man även en del andra tjänster vilka man som konsument kan komma att finna intressant – något som vi redogör för mer ingående senare i guiden.

Fördelar

 • Kreditgivaren tillhandahåller en snabb och smidig ansökningsprocess.
 • Man tillämpar en konkurrenskraftig och förhållandevis låg uppläggningsavgift.
 • Den beviljade kredit tenderar att betalas ut relativt snabbt i jämförelse med konkurrenterna.
 • Avida Finans erbjuder möjligheten till att signera en låneansökan med hjälp av ett BankID.
 • Du får ta del av ett låneskydd där du ej debiteras för tjänsten inom de första 90-dagarna från att du tecknar det hela.

Nackdelar

 • Avida Finans använder sig av UC - Upplysningscentralen för att initiera sina ansökningar.
 • Webbplatsen upplevs som förvirrande och svårnavigerade för närvarande.
 • Kundtjänsten lämnar en del att önska när det kommer till respons och kompetens.
 • Kreditgivaren acceptera rej sökanden vilka för närvarande har betalningsanmärkningar i bagaget.
 • Långivaren tillämpar en uppläggningsavgift för privatlån - oavsett storlek.

Typer av lån hos Avida Finans

Avida Finans erbjuder två typer av lån vilka inom sammanhanget benämns för som ett privat- och samlingslån. Härnäst kommer vi att fokusera på att kortfattat redogöra för båda kreditformerna som ett led i att göra dig mer införstådd med vad som erbjuds:

 • Privatlån: Ett privatlån kännetecknar en form av kredit som beviljas utan krav på säkerhet. Storleken på redkiten som beviljas i slutändan beror främst på den kreditupplysning som initieras i ens namn. Uppgifterna från kreditupplysningen tillämpas sedan för att bedöma den övergripande kreditvärdigheten - varav den slutliga krediten fastställs.
 • Samlingslån: En form av kredit som även refereras till som ett konsolideringslån. Det hela ämnar nyttjas för att betala av små lån och högkostnadskrediter - där det hela ämnar mynna ut i en högre men betydligt billigare kreditform. Det ska även understrykas att samlingslånet i sin helhet måste gå till att lösa andra lån!

De krediter som tillhandahålls av Avida Finans förväntas amorteras med hjälp av autogiro - något som rent konkret innebär att den beviljade krediten kan först betalas ut när det angivna utbetalningskontot godkänts av Bankgirocentralen.

Låneskydd från Avida Finans

I samband med att du tecknar ett lån via Avida får du även möjligheten att teckna ett låneskydd. Det hela är en form av försäkring som träder i kraft om du skulle bli oförmögen att betala av krediten pga. av sjukdom, uppsägning etc.

Vid tecknande av låneskyddet debiteras man ej några kostnader för låneskyddet under en period om 90-dagar (3 månader). Däremot kommer man debiteras en premie om 8,75% av den beviljade kreditbeloppet.

Huruvida man ska teckna låneskyddet är något man själv behöver bestämma. Dock kan det lämpa sig som en extra trygghet - framförallt om den privata ekonomin ej klarar några större påfrestningar för närvarande.

Grundkrav för att ansöka om kredit via Avida Finans

Som ett led i att kunna ansöka om krediter via Avida Finans behöver du även uppfylla ett antal grundkrav för att överhuvudtaget få möjligheten att ansöka om krediten. Härnäst kommer vi att återspegla de krav vilka enligt Avida Finans egna utsago ställs på de sökanden:

Grundkrav som man behöver uppfylla för att beviljas kredit via Avida Finans

 • Man ska ha fyllt minst 20 år i samband med att man ansöker om krediten.
 • Man måste kunna uppvisa en form av deklarerad inkomst på minst 150 000 kr per år.
 • Man måste ha varit folkbokförd inom riket under en period om minst 12 månader.
 • Man får ej för närvarande ha några skulder registrerade hos KFM - Kronofogden.
 • Man får ej ha några aktiva betalningsanmärkningar i samband med låneansökan.
 • Man får heller ej ha en skyddad identitet i samband med att man ansöker om lånet.
 • Man måste inneha ett aktivt bankkonto hos en av bankerna vilka återfinns inom riket.

Vänligen uppmärksamma att Avida Finans accepterar ej sökanden vilka för närvarande har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget.

Slutsats

Avida Finans är en form av långivare som erbjuder möjligheten till att ansöka om lån utan säkerhet i form av en span om 10 000 - 500 000 kr. Den kredit som man i slutändan beviljas baseras främst på den kreditupplysning som initieras i ens namn.

Den största akilleshälen med Avida Finans är det faktum att man ej erbjuder möjligheten till att ansöka om lån om man för närvarande har en eller fler betalningsanmärkningar i bagaget - något som vi anser sänker betyget en aning.

Överlag erbjuder man förhållandevis schyssta och konkurrenskraftiga villkor för produkter som för närvarande tillhandahålls!

Företagsinformation & kontaktuppgifter

Företag Avida Finans AB (publ)
Organisationsnummer 556230-9004
Finansinspektionen Länk
Telefonnummer 08-564 20 170
E-post [email protected]
Adress Box 38101
Postnummer 100 64
Postort Stockholm
Hemsida avidafinance.com/sv

Öppettider hos kundtjänst

Måndag 09:00 – 15:00
Tisdag 09:00 – 15:00
Onsdag 09:00 – 15:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 15:00
Lördag Stängt
Söndag Stängt
Mirsad Hasik

Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Läs mer om Mirsad

Vanliga frågor om Avida Finans

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

För att ha en chans att beviljas det sökta lånet måste man först och främst ha fyllt 20 år vid tiden för låneansökan. Vidare måste man uppvisa en deklarerad årsinkomst i form av 150 000 kr per år. Vidare ska man även har varit folkbokförd inom riket under en period om minst 12 månader, ej inneha några betalningsanmärkningar och ej heller inneha ett aktivt skuldsaldo hos Kronofogden.

När man väljer att ansöka om en kredit via Avida Finans har man möjligheten att använda sig av en medsökande. Den som står som medsökande måste dock ha en fläckfri kreditvärdighet. Det ska även understrykas att alla de grundkrav vilka återges för huvudsökande gäller även för den som står som medsökande för den sökta krediten.

I rollen som sökande har man enligt den svenska konsumentlagen en ångerperiod på 14-dagar från och med att krediten betalas ut. Man kan således välja att vid varje given tidpunkt ångra det hela utan att för den delen behöva redogöra för varför man valt att nyttja denna möjlighet.

När det kommer till de kostnader som appliceras för lån via Avida Finans återges det hela i form av en uppläggningsavgift om 179 kr. Kreditgivaren debiteras även ränta för den nuvarande kapitalskulden - inklusive en aviseringsavgift i form av 10 kr. Den totala kostnaden per månad baseras främst på hur mycket man valt att låna - inklusive den ränta som man valt att acceptera för den beviljade krediten.

Tyvärr erbjuder ej Avida Finans möjligheten till att ansöka om krediter om man för närvarande har en eller fler betalningsanmärkningar i bagaget. Om man vet på förhand att kreditupplysningen i fråga kommer påvisa betalningsanmärkningar bör man istället se sig i om efter en annan kreditgivare.

Senast uppdaterad: 23 november 2023