Matchbanker

Matchbanker är en tjänst som skapats specifikt för att erbjuda möjligheten till att jämföra lån på ett sömlöst och framförallt smidigt sätt. Låneförmedlare samarbetar med en rad kreditgivare vilka erbjuder skräddarsydda krediter vilka baseras på de personliga preferenserna. Matchbanker har sin bas i Danmark där man slog upp portarna för verksamheten under 2014. Det ska även understrykas att jämförelsetjänsten förmedlar lån endast via de aktörer vilka för närvarande lyder under tillsyn av Finansinspektionen.

Fördelar

 • Möjligheten till att få ta del av en icke-bindande jämförelsetjänst utan några dolda villkor.
 • Inga krav på att behöva registrera sig som användare för att kunna nyttja tjänsten i fråga.
 • En helt anonym jämförelsetjänst som ämnar värna om din personliga integritet.
 • Möjligheten till att jämföra lån vid varje given tidpunkt, oavsett tiden på dygnet.
 • Matchbanker tillämpar en enda kreditupplysning som sedan nyttjas till att jämföra lån via en rad kreditgivare.

Nackdelar

 • Man kan endast komma i kontakt med vederbörande kundtjänst via e-post.
 • Matchbanker kan inte påverka de villkor vilka härleds till den specifika låneformen.
 • Informationen gällande antalet samarbetspartners anses vara bristfällig.
 • Det framkommer ej vilken kreditupplysningstjänst som Matchbanker använder sig av för närvarande.
 • De villkor vilka erbjuds till sökande med betalningsanmärkningar och skulder hos KFM är ytterst ofördelaktiga.

Typer av krediter som förmedlas av Matchbanker

I följande kapitel återspeglas de typer av krediter som Matchbanker förmedlar som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i fråga:

 • Privatlån - När det kommer till låneformen i fråga återspeglas det hela av en kredit som ej kräver några adekvata former av säkerhet för att beviljas. Krediten kan i sin tur även användas på det sättet man önskar utan att man för den delen behöver redogöra för ändamålet i fråga.
 • Samlingslån - Det hela ämnar beskriva en form av kredit som inom branschen även refereras till som ett konsolideringslån. Lånebeloppet har allokerats för att specifikt nyttjas till att lösa små lån vilka ofta återspeglas av höga räntekostnader. Genom att nyttja ett samlingslån bakar man in alla små lån till en högre men betydligt billigare låneform.
 • Mikrolån - Ett mikrolån är i själva verket en form av kredit som projiceras i form av belopp upp till några tusenlappar. Kreditformen tenderar vanligtvis att nyttjas till att lösa mindre akuta utgifter.

Avgifter & ränta

Man debiteras inga avgifter vid användning av Matchbanker. Dock kommer man vanligtvis att bli föremål för en rad associerade avgifter i samband med att man accepterar ett låneerbjudande.

Några av de vanligaste avgifterna återspeglas av uppläggnings-, administrations, och aviseringsavgifter. Det ska dock tilläggas att den största kostnaden för en kredit tenderar att projiceras i form av den effektiva räntan.

Den effektiva räntan återspeglas i själva verket av de nämnda avgifterna, inklusive den nominella räntan. I och med att det hela tenderar att variera markant beroende på långivaren är det av stor vikt att ingående analysera de låneerbjudande som man presenteras inför!

Grundkrav för att kunna söka lån via Matchbanker

För att stärka sina möjligheter till att beviljas det sökta lånet via Matchbanker behöver man säkerställa att man uppfyller en rad grundkrav vilka härleds i form av nedanstående lista:

 • Man ska ha fyllt minst 18 år i samband med att man söker krediten.
 • Man måste kunna uppvisa en form av deklarerad inkomst.
 • Man måste inneha ett aktivt svenskt personnummer.
 • Man måste ha varit folkbokförd inom riket under minst 12 månader.
 • Man får ej vara föremål för en dold identitet i samband med ansökan.

Vänligen uppmärksamma det faktum att Matchbanker samarbetar med en rad kreditgivare vilka accepterar sökanden med en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget.

Detta är dock inte allt utan flera av deras samarbetspartners erbjuder även krediter till de sökanden vilka i samband med låneansökan har aktiva skulder hos KFM - Kronofogden.

Det ska dock understrykas att de villkor vilka återspeglar låneerbjudanden till sökande med betalningsanmärkningar och skulder hos KFM tenderar att vara betydligt mindre gynnsamma än vanligt!

Slutsats

Matchbanker erbjuder en smidig och användarvänlig jämförelsetjänst som specifikt utformats för att hjälpa privatkonsumenter att identifiera den bästa låneformen som går i linje med deras nuvarande behov.

Storleken på den kredit som man beviljas baseras främst på den rådande kreditvärdigheten, något som i sin tur fastställs först och främst när en kreditupplysning initierats för den som söker krediten i fråga.

Den största fördelen med Matchbanker återspeglas av det faktum att man samarbetar med en rad kreditgivare vilka accepterar sökanden med en eller flera betalningsanmärkningar - inklusive skulder hos Kronofogden.

Betyget hade dock blivit den maximalt högsta om det inte vore för det faktum att sökande kan endast etablera kontakt med kundtjänsten via e-post. På en generell plan anser vid ock att Matchbanker står sig som en av de bästa jämförelsetjänster för privatlån!

Företagsinformation & kontaktuppgifter

Företag Matchbanker A/S
Organisationsnummer DK-35662448
E-post [email protected]
Adress Dalgas Avenue 2F 2.
Postnummer DK-8000
Postort Aarhus C
Land Danmark
Hemsida matchbanker.se
Mirsad Hasik

Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Läs mer om Mirsad

Vanliga frågor om Matchbanker

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Matchbanker debiterar ej sina användare med några avgifter för de krediter vilka tillhandahålls av de långivare vilka förmedlingstjänsten samarbetar med för närvarande. Dock kommer Matchbanker att fakturera kreditgivare i fråga i samband med att du man väljer att acceptera ett låneerbjudande.

Matchbanker kan ej inverka på några av de låneerbjudanden som återspeglas via de kreditgivare som man för närvarande samarbetar med. I slutändan är det alltid den utvalda kreditgivaren som har den sista orden när det kommer till kritan!

Jämförelsetjänsten kommer endast att initiera en kreditupplysning som i sin tur används för att jämföra lån hos alla de kreditgivare vilka man för närvarande har ett samarbete med. Det hela innebär att man ej behöver vara orolig för att den rådande kreditvärdigheten påverkas negativt.

Enligt det som återges via webbplatsen för Matchbanker tenderar de flesta av långivarna att återkomma inom 24-timmar. Det ska dock nämnas att denna period avser vardagar, mån-fre. För helger kan man komma att behöva vänta till nästkommande vardag för att erhålla ett adekvat svar.

De grundkrav vilka återspeglas av Matchbanker härleds till att man behöver vara minst 18 år gammal, uppvisa en form av deklarerad inkomst, inneha ett svenskt personnummer, ha varit folkbokförd inom riket under en period om 12 månader, men heller ej vara föremål för en dold identitet.

Senast uppdaterad: 24 november 2023