Morrow Bank

Morrow Bank, tidigare känd som Komplett Bank, bildades som en avknoppning från sin primära verksamhet under samma namn. Det var under 2014 som Komplett beslutade att starta en egen bank för att underlätta köp av deras produkter. Initialt fokuserade banken på att erbjuda Komplett-kunder möjligheten att enklare betala för varor via handlarens webbplats, särskilt när det gäller köp på kredit och faktura. I takt med ökad popularitet skiftade banken fokus och fungerar idag även som en renodlad kreditgivare, där den konkurrerar både med stora banker och mer nischade kreditgivare.

Fördelar

 • Du får möjligheten att bestämma din egen amorteringstakt baserat på dina nuvarande förutsättningar.
 • Du får även möjligheten att nyttja flera andra tjänster vilka återspeglas hos en fullfjädrad bank.
 • Du får pengarna utbetalda samma dag - förutsatta att den sökta krediten godkänns på förmiddagen.
 • Du får möjligheten även att nyttja ett kreditkort med bonus i kombination med kostnadsfria uttag.
 • Du får möjligheten att teckna ett låneskydd som träder in vid sjukdom och arbetslöshet.

Nackdelar

 • Du kan ej signa avtalen via post utan måste använda dig av ett BankID.
 • Du blir föremål för betydligt högre krav i jämförelse med konkurrenterna.
 • Du kan inte ansöka om ett lån om du för närvarande har betalningsanmärkningar i bagaget.
 • Du kommer att debiteras en förhållandevis hög uppläggningsavgift.
 • Du måste ha en stark kreditvärdighet för att beviljas högre lånebelopp.

Lånealternativ hos Morrow Bank

I skrivande stund kan man välja att ansöka om två kreditformer vilka i sin tur ej kräver en form av säkerhet. Härnäst kommer vi att redogöra för båda i form av en övergripande lista som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i fråga:

 • Flexibelt Privatlån: En form av kredit som kan nyttjas på det sättet man önskar. Man debiteras endast kostnaden för den utnyttjade beloppet - samtidigt som man för varje inbetalning återigen kan nyttja den beviljade kreditbeloppet. Det flexibla lånet lämpar sig bäst för alla de sökanden vilka önskar ha fri tillgång till ett kreditbelopp som de kan välja att nyttja på eget bevåg.
 • Samlingslån: Det hela är en form av kredit som ämnar nyttjas till att lösa små lån och högkostnadskrediter. Konsolideringslånet som det hela även benämns för kommer mynna ut i en högre totalsumma. Dock kommer man debiteras en betydligt lägre månadskostnad i över lag!

Vänligen notera att för den första produkten i form av Flexibelt Privatlån kan pengarna nyttjas till valfritt ändamål. För ett samlingslån dock måste pengarna användas helt och hållet för att lösa de högkostnadskrediter och associerade små lån vilka man för närvarande betalar av på.

Grundkrav för att kunna låna via Morrow Bank

Som ett led i att göra dig mer införstådd med de vanligaste krav som man måste uppfylla för att kunna beviljas ett lån via Morrow Bank kommer vi härnäst att återge det hela i form av en övergripande punktlista:

Grundförutsättningen för att beviljas ett lån via Morrow Bank

 • Man ska vara minst 20 år fyllda vid tiden för låneansökan.
 • Man måste för närvarande vara folkbokförd inom rikets gränser.
 • Man får ej ha några aktiva betalningsanmärkningar vid tiden för ansökan.
 • Man får inte ha några aktiva skulder registrerade hos KFM - Kronofogden.
 • Man måste uppvisa en deklarerad inkomst från arbete eller pension.
 • Man måste inneha ett bankkonto hos Morrow eller annan svensk bank.

Slutsats

Morrow Bank är en långivare som erbjuder konsumenterna möjligheten att ansöka om förhållandevis höga kreditbelopp - utan krav på adekvat säkerhet. Den ränta som erbjuds fastställs först när en kreditupplysning initierats för den som ansöker om krediten.

En stor akilleshäl dock är att man ej erbjuder möjligheten att ansöka om krediter för alla de individer vilka för närvarande har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget i vid tiden för deras ansökan.

Det ska även tilläggas att det förekommit en del klagomål gällande kundtjänsten och deras förmåga att svara i tid. Konsumenterna beklagar sig även över det faktum att kundtjänsten endast håller öppet under ordinarie kontorstid!

På en övergripande nivå skiljer sig Morrow Bank ej nämnvärt från de andra bankerna vilka återfinns på den svenska kreditmarknaden - åtminstone ej i jämförelse med de villkor som återges för de låneprodukter som man för närvarande tillhandahåller.

Företagsinformation & kontaktuppgifter

Företag Morrow Bank ASA
Organisationsnummer 998997801
Telefonnummer 08-40 30 96 00
Adress Lysaker Torg 35
Postnummer 1366
Postort Lysaker
Land Norge
Hemsida morrowbank.se

Fler varumärken från Morrow Bank ASA

Öppettider hos kundtjänst

Måndag 09:00 – 14:00
Tisdag 09:00 – 14:00
Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 14:00
Fredag 09:00 – 14:00
Lördag Stängt
Söndag Stängt
Mirsad Hasik

Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Läs mer om Mirsad

Vanliga frågor om Morrow Bank

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

För att man ska kunna ansöka om ett lån via Morrow Bank behöver man var 20 år fyllda, ha tillgång till ett BankID, vara folkbokförd inom rikets gränser samt heller ej ha några betalningsanmärkningar i bagaget. Det ska även nämnas att man måste ha ett bankkonto hos antingen Morrow eller en annan svensk bank för att krediten i fråga ska kunna betalas ut.

Om man för närvarande har aktiva skulder hos KFM kommer man att ej kunna ansöka om krediter via Morrow Bank. Faktum är att det inte spelar roll hur stor skulden egentligen är utan det faktum att skulden finns registrerad hos KFM kommer per omgående resultera i att ansökan nekas.

Enligt egen utsago har Morrow Bank möjligheten att betala ut ett lån som godkänts på förmiddagen - redan samma dag. I samband med att man signerar låneansökan kommer en initial bedömning av kreditvärdigheten att tillämpas och vid godkännande kommer pengarna att betalas ut till det valda bankkontot.

För närvarande erbjuder Morrow Bank möjligheten att ansöka om lånebelopp vilka återges i form av 10 000 kr - 100 000 kr, utan krav på säkerhet. Den nominella räntan som erbjuds återges i form av en spann om 6,9 - 19,9% och fastställs först när den övergripande kreditvärdigheten bedömts.

När det kommer till den kreditbelopp som man i slutändan beviljas baseras det hela främst på den kreditupplysning som initieras i ens namn. Denna kommer användas som underlag för att bedöma den övergripande kreditvärdighet – något som i sin tur definierar det maximala lånebeloppet.

Senast uppdaterad: 23 november 2023