SevenDay Bank

SevenDay Bank är en kreditgivare som initialt ägdes av SevenDay Finans AB. I samband med att denna text utformas ägs och kontrolleras man dock av danska Express Bank - där man även ingår i koncernen BNP Paribas. Det ska även tilläggas att SevenDay Bank lyder under tillsyn av Finansinspektionen - något som i sin tur innebär att man har tillåtelse att verka som en oberoende långivare inom rikets gränser.

SevenDay Bank screenshot illustration

Typer av kredit som SevenDay Bank erbjuder

SevenDay Bank har kommit att profilera sig som en kreditgivare som erbjuder flera olika låneformer. Som ett led i att bredda din förståelse för de typer av lån som tillhandahålls kommer vi härnäst att fokusera på att belysa det hela mer ingående!

 • Privatlån: SevenDay Bank har enligt deras officiella webbplats specialiserat sig inom segmentet för privatlån. Man anser sig även vara ytterst flexibel kreditgivare - något som i sin tur innebär att man oftast kan skräddarsy krediten baserat på konsumentens egna preferenser. Det hela åtföljs ej av krav på säkerhet - något som inom sammanhanget tenderar även att refereras till som blancolån.
 • Samlingslån: SevenDay Bank tillhandahåller även en form av konsolideringslån - en kreditform som ämnar nyttjas till att samla ihop mindre lån och högkostnadskrediter till en enda - dock betydligt mer förmånlig kreditform. Det hela ämnar slutligen mynna ut i en betydligt lägre månadskostnad.
 • Fordonslån: Kreditgivaren tillhandahåller även ett fordonslån som kan nyttjas till att förvärva ett fordon av valfritt slag. Det som skiljer fordonslånet från de traditionella varianterna är att man ej behöver nyttja fordonet som pant för att beviljas den sökta krediten. Dock kommer räntan således att resultera i en betydligt högre kostnad.

Ovanstående kreditformer skiljer sig dock nämnvärt från övriga marknaden i det faktum att man även tillhandahåller en form av garanti som inom sammanhanget refereras till som SevenDay Prisgaranti™.

Det hela garanterar att om man skulle lyckas med det faktum att identifiera en kreditform som erbjuds hos SevenDay Bank hos en av långivarens konkurrenter kommer SevenDay att matcha det hela och sänka räntan ytterligare än den billigaste alternativet.

Varför ska du välja SevenDay Bank

Härnäst återger vi de främsta anledningarna till att man ska överväga att ansöka om ett lån via SevenDay Bank:

 • Flexibelt: Summorna vilka tillhandahålls av SevenDay Bank är ytterst flexibla och konkurrenskraftiga.
 • Utökning: Man har möjligheten att utöka ett befintligt lån genom att logga in på sitt SevenDay Bank konto.
 • Prisgaranti: SevenDay Bank tillhandahåller en prisgaranti som konsumenter kan nyttja för att få ner räntan - förutsatt att de lyckas hitta kreditformen billigare hos en konkurrerande långivare vill säga.
 • Ränta: Den ränta som erbjuds av SevenDay Bank anses vara ganska förmånlig i jämförelse med resten av marknaden.
 • Transparens: SevenDay har en hög transparens gällande de kostnader vilka man debiterar för sina kreditprodukter.

Förutom ovanstående kan det förekomma en rad andra punkter vilka får anses väga tungt inom sammanhanget. Dock utgör ovanstående de primära aspekter vilka vi anser vara avgörande gällande valet av SevenDay Bank som den primära långivaren.

Grundkrav som måste uppfyllas för en kredit via SevenDay Bank

När man väljer att ansöka om en kredit via SevenDay Bank behöver man förhålla sig till ett antal grundkrav. Nedan kommer vi att återge de mest elementära punkterna vilka man behöver uppfylla för att överhuvudtaget kunna ansöka om en kredit via långivaren i fråga:

Grundkrav vilka måste uppfyllas för att beviljas en kredit via SevenDay Bank

 • Man måste ha fyllt minst 20 år vid tiden som man ansöker om krediten.
 • Man måste ha varit folkbokförd inom rikets gränser under minst 3 år.
 • Man måste ha en deklarerad årsinkomst på minimum 120 000 kr.
 • Man får ej ha aktiva betalningsanmärkningar vid tiden för ansökan.
 • Man får inte ha några kvarstående skulder hos KFM - Kronofogden.
 • Man får ej vara föremål för skyddad identitet i samband med ansökan.

Ovanstående punkter redogör för de prima grundkrav vilka man måste uppfylla hos SevenDay Bank för att överhuvudtaget beviljas det sökta lånet. Uppmärksamma även att långivaren i fråga kan även komma att tillämpa andra krav vilka ej återges i ovan.

Sammanfattning

SevenDay Bank är en kreditgivare som marknadsfört sig som en flexibel, anpassningar och framför allt konkurrenskraftig långivare. Man tillhandahåller idag flera olika kreditprodukter vilka återse i form av privat-, samlings- och fordonslån.

Det är viktigt att betona det faktum att ingen av de nämnda kreditformerna kräver explicit en form av säkerhet för att beviljas i slutändan. Det hela innebär således att krediterna i själva verket är en form av blancolån - något som i sin tur resulterar i en betydligt högre räntesats.

Förutom ovanstående erbjuder även SevenDay Bank en prisgaranti för alla de kreditformen som tillhandahålls. Det hela innebär att om man lyckas mot all förmodan hitta ett likvärdigt och billigare erbjudande kommer man att matcha det hela och lite därtill!

Fördelar

 • De krediter som tillhandahålls av SevenDay Bank erbjuds utan krav på säkerhet.
 • Kreditgivaren tillhandahåller en prisgaranti för alla sina låneprodukter.
 • Man erbjuder flera olika anpassningsbara och flexibla kreditprodukter.
 • Vid beviljad kredit kan man välja att ta del av möjligheten till betalningsfria månader.

Nackdelar

 • Man accepterar ej sökande vilka för närvarande har betalningsanmärkningar i bagaget.
 • Man kräver en förhållandevis hög nivå av kreditvärdighet för att beviljas en kredit.
 • Ansökningsprocessen som tillhandahålls upplevas aningen föråldrad.
 • Använder sig av UC - Upplysningscentralen för att initiera sina kreditansökningar.

Företagsinformation & kontaktuppgifter

Företag Express Bank Sverige Filial (SevenDay Bank)
Organisationsnummer 516406-1102
Finansinspektionen Länk
Telefonnummer 0770-17 77 70
E-post kundcenter@sevenday.se
Adress Färögatan 33
Postnummer 164 51
Postort Kista
Hemsida sevenday.se

Öppettider hos kundtjänst

Måndag 09:00 - 17:00
Tisdag 09:00 - 17:00
Onsdag 09:00 - 17:00
Torsdag 09:00 - 17:00
Fredag 09:00 - 17:00
Lördag Stängt
Söndag Stängt
Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Vanliga frågor om SevenDay Bank

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

För att överhuvudtaget ha en möjlighet att beviljas den sökta krediten via SevenDay Bank behöver man var 20 år fyllda, ha varit folkbokförd inom Sverige under en period om minst 3 år, kunna uppvisa en deklarerad årsinkomst på minst 120 000 kr, ha inga betalningsanmaningar eller aktiva skulder hos KFM för den delen.

Man har självfallet möjligheten att använda sig av en medsökande i samband med ansökan av de krediter som tillhandahålls av SevenDay Bank. En medsökande kan utgöras av antingen make, maka, sambo eller en individ som återfinns inom den närmsta bekantskapskretsen. Både den som står som huvudsökande och den som står som medsökande kommer bli föremål för en individuell kreditupplysning.

När det kommer till en nekad kreditansökan kan det hela bero på en rad olika aspekter. Önskar man dock ta reda på anledningen till det hela behöver man först initiera en förfrågan via kundtjänsten och be vederbörande att återkomma med en förklaring gällande till det hela.

I skrivande stund har man möjligheten att ansöka om krediter i form av en spann om 10 000 - 500 000 utan krav på säkerhet. I slutändan dikterar dock den övergripande kreditvärdigheten den totala summan. Det hela innebär att man kan komma att erbjudas en betydligt lägre lånebelopp - även om man valt att ansöka om ett betydligt högre belopp initialt.

Självklart har man möjligheten att samla alla sina krediter via SevenDay Bank. Det hela möjliggörs i form av det samlingslån som tillhandahålls för närvarande. Målet med konsolideringslånet i fråga är att baka ihop alla mindre högkostnadskrediter till ett större men betydligt billigare form av lån.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024