Slantar.nu

Slantar har en affärsidé som avviker från de konventionella långivarna vilka återspeglas på den svenska marknaden. Det hela projiceras av det faktum att kreditgivaren tillhandahåller blancolån utan UC - även till de sökanden vilka för närvarande har flera betalningsanmärkningar i bagaget! Varumärket kontrollerats av Credit Invest Sweden AB, vilka för övrigt styrt verksamheten sedan 2011. Det hela återspeglar således ett bolag med en stor erfarenhet när det kommer till den svenska kreditbranschen.

Fördelar

 • Använder sig av Bisnode för att initiera den obligatoriska kreditupplysningen.
 • Slantar erbjuder sökanden möjligheten att söka krediter även vid existensen av betalningsanmärkningar.
 • Kreditgivaren definierar en betydligt lägre ränta i jämförelse med deras närmaste konkurrenter.
 • Låneansökan återspeglas ej av några dolda avgifter eller dylikt.
 • Man definierar inga uppläggningsavgifter i samband med att man initierar en låneansökan.

Nackdelar

 • Kreditgivaren tillhandahåller endast kundsupport via ett online kontaktformulär.
 • Utbetalningen av ett godkänt lån återspeglas i form av en period om två bankdagar.
 • Slantar erbjuder ej möjligheten till direktutbetalningar utan man får finna sig i att behöva vänt upp till 48-timmar för att ta del av krediten.
 • Det maximala beloppet projiceras i form av 30 000 kr och anses vara förhållandevis låg i jämförelse med de närmaste konkurrenterna.

Ansök om blancolån mellan 10 000 - 30 000 kr

Slantar erbjuder en form av blancolån, något som rent konkret innebär att man som sökande behöver ej tillhandahålla en form av säkerhet för att beviljas den sökta krediten. Till skillnad från flera av deras konkurrenten debiterar man heller ej några uppläggningsavgifter för krediten i fråga.

Vidare återspeglas lånevillkoren av en fast årsränta i form av 25% - inklusive en effektiv ränta på 28,07%. Det ska dock understrykas att Slantar behöver upp till två dagar för att betala ut en beviljad kredit.

Det hela är ett medvetet val eftersom man erbjuda kredittagare möjligheten till att reflektera över det beslut som de tagit, samtidigt som man vill lämna utrymme för låntagarna att ångra det hela!

Väljer man att ångra den utbetalda krediten inom en period om 14-dagar kommer man endast att debiteras kostnaden för den ränta som återspeglar den tid som lånet funnits tillgängligt på det valda bankkontot.

Grundkrav som måste uppfyllas för en kredit via Slantar.nu

För att erbjudas möjligheten till att söka en kredit via Slantar.nu behöver man uppfylla ett antal grundkrav vilka återspeglas i form av nedanstående lista:

 • Låntagaren måste vara 20 år fyllda men ej äldre än 65 år.
 • Låntagaren måste uppvisa en form av taxerad inkomst.
 • Låntagaren får ej ha mer än tre betalningsanmärkningar.
 • Låntagaren får ej ha några aktiva skulder hos Kronofogden.
 • Låntagaren får ej var föremål för en skyddad identitet.

Slutsats

Slantar är en kreditgivare som kontrolleras av Credit Invest Sweden AB. Den sistnämnda har mer än fem års erfarenhet inom branschen för blancolån och refereras till som en av de mer framstående aktörerna på den svenska marknaden - framförallt när det kommer till segmentet för kreditsökande vilka har betalningsanmärkningar i bagaget.

När det kommer till betalningsanmärkningar får dessa ej vara äldre än 6 månader i samband med att man ansöker om krediten. Samtidigt får det maximala antalet uppgå till 3 stycken vid tiden för låneansökan.

På minuskontot återfinns den förhållandevis höga räntan. Dock anses den förhållandevis vara rimlig med tanke på att Slangar profilera sig som en kreditgivare som riktar sig främst till individer med en eller flera betalningsanmärkningar.

Företagsinformation & kontaktuppgifter

Företag Untie Lending AB
Organisationsnummer 556999-3958
Finansinspektionen Länk
Telefonnummer 08-14 55 58
Adress Box 396
Postnummer 541 28
Postort Skövde
Hemsida slantar.nu

Öppettider hos kundtjänst

Måndag 09:00 – 15:00
Tisdag 09:00 – 15:00
Onsdag 09:00 – 15:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 15:00
Lördag Stängt
Söndag Stängt
Mirsad Hasik

Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Läs mer om Mirsad

Vanliga frågor om Slantar.nu

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Slantar betalar enligt egen utsago godkända lån redan under samma dag. Dock härleds den tid som krävs för att pengarna ska landa på bankkontot i form av bankernas överföringstider, huruvida man söker under helger och röda dagar, etc. På en generell nivå bör man räkna med en utbetalningstid inom två ordinarie bankdagar i samband med att låneansökan godkänns.

I samband med att man lånar pengar av Slantar kommer man att amortera ett likvärdigt belopp för varje ny månad. Detta återspeglas inom sammanhanget för ett annuitetslån. Detta innebär att man i början kommer betala en högre andel ränta i kombination med ett mindre amorteringsbelopp. Dock kommer kostnaden för ränta att minska och amorteringsbeloppet öka ju fler inbetalningar som man genomför.

När det kommer till de grundkrav vilka man måste uppfylla för att beviljas den sökta krediten via Slantar behöver man först och främst vara minst 20 år fyllda men ej äldre än 65 år. Vidare får man heller ej ha några aktiva skulder hos Kronofogden, ha en form av deklarerad inkomst, samtidigt som man inte får ha några aktiva krediter registrerade hos Slantar sedan tidigare.

Slantar månar om deras kunder och gör sitt yttersta för att ej bevilja lån vilka man bedömer konsumenten i fråga kommer få svårt att återbetala inom den definierade löptiden. Ett sätt att gardera sig mot dessa situationer återspeglas via den obligatoriska kreditupplysningen, något som för övrigt genomförs i nära samarbete med kreditupplysningstjänsten Bisnode.

När det kommer till ränteberäkningen använder sig Slantar av en period om 365 dagar som utgångspunkt. I och med att månaderna återspeglas av olika antal dagar innebär det hela även att räntebeloppet tenderar att variera. För de prisexempel som återspeglas i guiden tillämpar man 30 dagar som utgångspunkt för att beräkna ränta för krediten i fråga.

Om man missar att betala in den avi som skickas ut rekommenderar Slantar att man betalar in den aktuella skulden så snabbt som möjligt. Missar man att betala in skulden trots flera påminnelser kan det hela i slutändan komma att registreras som ett ärende hos Kronofogden. För att undvika detta scenario kan man välja att använda sig av autogiro, något som i sin tur innebär att betalningen dras per automatik utan att man behöver hålla reda på de inbetalningsavier som skickas ut.

Senast uppdaterad: 22 november 2023