Viiga Lån

Viiga Lån återspeglas som den senaste tillskottet på den svenska lånemarknaden. Bollage kontrolleras dock av den svenska vitvarumärkeskedjan i form av Thorn Svenska AB som för övrigt har en rad andra kreditgivare inom sin koncern! Viiga är en kreditgivare som i skrivande stund utgör av 35 medarbetare vilka återfinns baserade på det centrala kontoret i Solna, Stockholm. Aktören har som fokus att i nära samråd med sökanden identifiera den absolut bästa kreditformer baserat på de egna preferenserna.

OBS!

För tillfället går det inte att ansöka om lån hos Viiga Lån. Det kan bero på att de inte längre har öppet för nya låntagare eller har lagt ner verksamheten. För alternativ, ta en titt på vår stora jämförelse av långivare.

En kombination mellan blanco- och privatlån

Den kreditform som tillhandahålls av Viiga Lån återspeglas som en blandning av ett traditionellt blanco- och privatlån. På en konkret plan manifesteras den beviljade kreditbeloppet som ett blancolån varav den ränta som appliceras härleds mer till ett privatlån.

I samband med att man väljer att söka den kredit som tillhandahålls av Viiga Lån kommer man att bli föremål för en ganska likvärdig process som projiceras hos deras närmsta konkurrenter.

Dock skiljer sig grundkraven en aning – något som i sin tur återspeglas b.la i form av att man som sökande måste ha en aktiv e-post tillgänglig för att överhuvudtaget erbjudas möjligheten att söka krediten.

När det kommer till ansökningsprocessen kan det hela initieras vid varje given tidpunkt på dygnet. Dock kommer handläggningstiden att visa sig vara betydligt kortare om man välja att söka lånet under ordinarie kontorstid.

En låg och fast ränta i kombination med en generös löptid

I jämförelse med andra konkurrenter anses Viiga Lån erbjuda ytterst fördelaktiga villkor. I likhet med övriga marknaden tillämpar man en räntespann som redan nämnts tidigare - något som i sin tur projiceras i form av en betydligt lägre belopp än hos övriga konkurrenter.

Man måste dock vara uppmärksam på det faktum att räntesatsen blir mindre förmånlig ju sämre kreditvärdighet man har. Med andra ord kommer en låg kreditvärdighet att leda till ytterst ofördelaktiga lånevillkor!

Det positiva dock är det faktum att räntan är definitivt under hela låneperiod, något som i sin tur innebär att man på förhand kan göra sig införstådd med hur mycket den beviljade lånet kommer kosta i slutändan.

För krävande återspeglas återbetalningstiden i form av en spann om 7 år, något som får anses var ytterst generöst, framförallt med tanke på att det maximala lånebeloppet återspeglas av ett tak på 40 000 kr.

Grundkrav för att beviljas en kredit från Viiga Lån

I samband med att man söker ett lån hos Viiga Lån behöver man uppfylla en rad grundkrav, vilka vi belyser övergripande i form av följande punktlista:

 • Man ska vara 20 år fyllda i samband med låneansökan.
 • Man måste inneha ett aktivt svenskt personnummer.
 • Man måste ska ha varit bosatt inom riket under minst 2 år.
 • Man måste ha en folkbokförd adress inom Sveriges gränser.
 • Man behöver ha ett personligt bankkonto tillgängligt.
 • Man måste inneha en aktiv e-postadress.

Slutsats

Hos Viiga Lån har man möjligheten i rollen som privatkonsument att söka krediter i form av ett belopp om 10 000 - 40 000, utan krav på sekret. De hela kommer ackompanjeras av en förhållandevis generös löptid i form av 1 - 7 år.

Den ränta som man erbjuds i slutändan definieras först och främst när den övergripande kreditvärdigheten bedöms - något som för övrigt realiseras i samband med att en kreditupplysning initierats.

Viiga Lån har dock en stor akilleshäl i form av att man valt att profilera sig som en kreditgivare som nekar alla sökanden vilka för närvarande har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget.

Fördelar

 • Den beviljade krediten från Viiga Lån kan användas till valfria, ändamål utan att man för den delen behöver redogöra för det hela.
 • Krediten återspeglas av en fast ränta vilket förser låntagaren med en större ekonomisk trygghet i övrigt.
 • Krediten återspeglas av en förhållandevis lång återbetalningstid på 7 år.
 • Man erhåller besked inom 1 timme från och med att man söker krediten (gäller ordinarie kontorstid).

Nackdelar

 • Den kreditupplysning som initieras genomförs i samarbete med UC - Upplysningscentralen.
 • Man debiterar en förhållandevis gör administrationsavgift i samband med beviljande av låneansökan.
 • Man erbjuder ej möjligheten till att nyttja helgutbetalningar - oavsett storleken på krediten.
 • Den fasta räntan bli ganska kostsam i de fall man bedöms ha en låg kreditvärdighet.
Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Vanliga frågor om Viiga Lån

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

För att ansöka om ett Viiga Lån behöver man använda sig av de onlineformulär vilka återspeglas via den officiella webbplatsen. När man skickat in låneansökan kommer en kreditupplysning att initieras där den övergripande kreditvärdigheten fastställs. Om man väljer att ansöka inom ordinarie öppettider kommer man att erhålla svar inom 1 timme. I andra fall återkommer Viiga med ett definitivt besked nästkommande bankdag.

I samband med att Viiga Lån erhåller låneansökan kommer man att initiera en individuell kreditprövning. När det hela definierats kommer även räntan och lånebeloppet att fastställas adekvat. Räntan för Viiga Lån projiceras i form av en räntesats om 6,84 – 21,60%. Den årliga/effektiva räntan anges i den låneavtal som skickas ut till den angivna e-postadressen.

Enligt egen utsago kommer en beviljad låneansökan hos Viiga Lån att manifesteras i form av att pengarna betalas ut så snart som möjligt till det förvalda bankkontot. Det hela kommer slutföras antingen samma dag då lånet godkänns men kan i vissa fall dröja upp till 48-timmar. Vänligen uppmärksamma att det hela avser ordinarie kontorstid. Ansöker man om lånet under helger, röda dagar eller dylikt kommer låneansökan att behandlas nästkommande vardag.

När det kommer till de grundkrav vilka man behöver uppfylla för att beviljas en kredit hos Viiga Lån behöver man ha fyll 20 år vid tiden för ansökan, inneha ett svenskt personnummer, ha bott inom Sverige under minst 2 år, ha en folkbokförd adress inom Sverige, förfoga över ett personligt bankkonto hos en av de banker vilka återfinns inom riket – inklusive en aktiv e-postadress.

I de flesta fall behöver man ej skicka in ytterligare dokumentation i samband med en låneansökan. Dock kan man i vissa fall behöva styrka inkomsten i form av ett anställningsavtal och/eller via en aktuell lönespecifikation. Det hela kan bli aktuellt om ens nuvarande inkomst förändras radikalt i förhållande till den föregående året. Man kommer dock att motta en begäran om det hela i de fall då Viiga bedömer det som aktuellt!

När det kommer till utbetalningen av en beviljad kredit från Viiga Lån kommer månadsbeloppet att dras automatiskt från det valda bankkontot. Om man ej önskar nyttja autogiro har man möjligheten att erhålla en inbetalningsavi (19 kr per månad). Dock måste den kvarstående månadsbeloppet vara Viiga tillhanda senast den 27:e.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024