I februari fortsatte inflationen att öka, vilket till stor del berodde på den fortsatta prisökningen på livsmedel som har varit rekordhög under det senaste året. I april är det återigen dags för Riksbanken att justera styrräntan, och det återstår att se hur stor påverkan februari månads inflationssiffror kommer att ha på beslutet.

Högre inflation i februari

Efter de sjunkande siffrorna i januari återgår inflationen nu till att stiga igen, precis som den har gjort varje månad det senaste året med undantag för juli 2022. Enligt konsumentprisindex (KPI) ökade inflationstakten från 11,7 procent i januari till 12 procent i februari. Inflationstakten enligt konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) hamnade på 9,4 procent under samma period, och det är den siffran som Riksbanken främst tar hänsyn till när de tar beslut om styrräntan eftersom den inte påverkas av bolånens ökade räntesatser.

Livsmedelspriserna är rekordhöga

Den högre inflationen i februari beror till stor del på att priserna på livsmedel ökade med 2,8 procent under perioden. Livsmedel har blivit 22,1 procent dyrare än för bara ett år sedan, vilket är den största ökningen sedan 1950-talet. Prisökningen på livsmedel var det senaste året mer än dubbelt så hög som inflationstakten enligt KPIF. Dessutom har livsmedel ökat mer i pris i Sverige än i de övriga nordiska länderna. Det kan delvis, men inte helt, förklaras av den försvagade kronan.

De typer av livsmedel som har stigit mest i pris är grönsaker samt ägg, mjölk och ost. Andra utgifter som har blivit markant dyrare är boendekostnader som har ökat med 18,4 procent det senaste året, samt paketresor som ökade med 12,5 procent i februari. Däremot minskade elkostnaderna med 8,9 procent under förra månaden.

Inflationsbeskedet kan påverka styrräntan

Beskedet om den fortsatt ökade inflationen kan påverka Riksbankens beslut om styrräntan i slutet av april. Hushållens konsumtion har påverkats av räntehöjningarna, men trots det stiger inflationen. Flera experter tror därför redan på en möjlig styrränta på 4 procent, men hur hög inflationstakten blir i mars kommer förmodligen att ha större inverkan på beslutet än februari månads siffror. Mycket tyder också på att priserna på livsmedel i Sverige inte kommer att öka i samma takt framöver. Det kan resultera i en inbromsning av inflationstakten nästa månad med tanke på hur stor påverkan livsmedelspriserna har haft på inflationen det senaste året.