Tack vare de lägre priserna på energi har inflationen i eurozonen fallit mer än förväntat under mars månad. Däremot kan det dröja innan vi ser någon bredare inflationsnedgång, och i Sverige kan vi få vänta lite längre på sjunkande inflationssiffror på grund av den svaga kronan och de ovanligt höga livsmedelspriserna.

Minskad inflation bland euroländerna

Enligt preliminära siffror från statistikmyndigheten Eurostat föll inflationen till 6,9 procent i de 20 euroländerna under mars månad, vilket är den lägsta nivån på ett år. Analytiker hade däremot räknat med en mindre nedgång till 7,1 procent.

Eurostat Eurozone KPI (HICP)

Inflation i Euro-länderna. Förändring på årsbasis från Eurostat . Data via Macrobond.

Februaris siffror låg på 8,5 procent, vilket kan jämföras med inflationen i Sverige under samma månad som steg till 12 procent. De baltiska länderna har drabbats svårast av det senaste årets försämring av penningvärdet, men även där syntes en minskning under mars. Det gäller också i Tyskland där inflationen föll till 7,8 procent i mars från 9,3 procent i februari. Inflationen är fortfarande högst i de baltiska länderna, medan Spanien och Luxemburg stod för de lägsta siffrorna under mars månad.

Energipriserna driver nedgången

Anledningen till de lägre siffrorna i mars är att energipriserna har minskat, och eftersom de har haft stor påverkan på inflationen under det senaste året är det naturligt att även den minskar. Hur energipriserna kommer att utvecklas framöver är däremot svårt att förutse. ”Det är positivt att energipriserna börjar dra sig nedåt, men jag tror inte man ska förvänta sig att det blir jättelika fall i energipriser, trots att marknadspriserna på energi har fallit” säger SEB:s ekonom Olle Holmgren.

I dagens läge är det de stigande livsmedelspriserna som driver inflationen snarare än energipriserna som tidigare var det som i högst grad påverkade inflationssiffrorna. Priserna på livsmedel i eurozonen är i genomsnitt 15,4 procent högre än för ett år sedan.

Bredare inflationsnedgång kan dröja

Att inflationen nu minskar inom euroländerna är ett positivt tecken. Men på grund av den svaga kronan kan det dröja innan vi ser samma effekt i Sverige. Både livsmedelsinflationen och kärninflationen ökar, men de prissänkningar som är på gång hos vissa matvarukedjor kan leda till att priserna på livsmedel stabiliseras under våren. Det kan dock ta några månader innan det ger någon effekt på inflationssiffrorna. ”Det finns bra utsikter för att inflationen så småningom ska komma ned, men i närtid finns det fortfarande ganska mycket uppåttryck” enligt Holmgren.

De första sifforna från Statistiska centralbyrån (SCB) som rör marsinflationen släpps den 14 april.