Styrräntan höjs till 3,75 procent

Styrräntan höjs till 3,75 procent

Som väntat höjde Riksbanken häromdagen den svenska styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. En fortsatt försvagad krona och ökade tjänstepriser är två anledningar till beslutet.

Högsta räntenivån på 15 år

Inte sedan i oktober 2008 har styrräntan varit så hög som idag. I april gjordes den senaste höjningen av styrräntan med 0,5 procentenheter, men denna gång har Riksbanken alltså varit mer försiktiga och stannat vid en höjning på 0,25 procentenheter. Riksbankschefen Erik Thedéen motiverar beslutet med att det är svårt att avgöra hur inflationen utvecklar sig och att ”det är rimligt att gå med relativt försiktiga steg och känna av”.

Att räntan är den högsta på 15 år påverkar särskilt de som har höga bolån och de som vill köpa bostad framöver. De svenska hushållens konsumtion har också minskat de senaste fyra kvartalen enligt Finansdepartementets senaste prognos för den makroekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna.

”Den höga inflationen och de snabbt stigande räntorna har gett hushållen mindre ekonomiskt rörelseutrymme och vi ser nu en tydlig effekt på konsumtionen och bostadsinvesteringarna”, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Inflationen är betydligt högre än bankens mål

Riksbankens mål för inflationen är att den ska ligga på 2 procent, men idag är den långt över målet. Inflationsprognosen har höjts på grund av att kronan fortsätter att försvagas, att tjänstepriserna ökar oväntat snabbt och att den realekonomiska utvecklingen är starkare än tidigare. Inflationen minskar långsammare än man väntat sig. ”Riksbankens räntehöjningar har effekt, men för att inflationen ska komma tillbaka till målet på 2 procent inom en rimlig tid behöver penningpolitiken stramas åt ytterligare”, skriver Riksbanken i sin rapport.

Riksbanken tror att KPIF-inflationen kommer att öka med 5,9 procent under året, vilket är samma bedömning som gjordes vid den senaste räntehöjningen i april. Prognosen för nästa år är 2,4 procent, vilket kan jämföras med 2,3 procent i april.

För att försöka motverka inflationen genom att stärka den svenska kronan kommer Riksbanken att öka takten i försäljningen av statsobligationer från och med september med 5 miljarder kronor per månad i stället för tidigare 3,5 miljarder kronor.

Kan landa på 4 procent

Riksbankschefen har inget svar på när räntehöjningarna är klara. ”Det vet vi inte, men den bästa prognosen/gissningen säger att vi landar på 4 procent eller strax över. Det är vår bästa bedömning i dag, och det är en uppjustering sedan i april” sa Thedéen under en presskonferens under torsdagen. Riksbankens prognos för styrräntan ligger på 4,05 procent för det andra kvartalet 2024.

En till höjning av styrräntan väntas efter sommaren, och ytterligare höjningar kan komma på fråga innan året är slut. ”Prognosen är att vi höjer en gång till, minst” sa Thedéen under presskonferensen.

Caroline Andre

Caroline Andre

Skribent

Caroline är en mångsidig skribent med ekonomiutbildning på universitetsnivå. Hon har lång erfarenhet av att skriva texter inom ekonomi och ett särskilt intresse för privatekonomiska frågor.

Läs mer om Caroline

Senaste ekonominyheterna

Paus i Riksbankens räntehöjningar

Paus i Riksbankens räntehöjningar

Den svenska styrräntan steg från 0 procent i april i fjol, till hela 4 procent vid det senaste räntebeskedet i september. Så hög har räntan inte varit sedan 2008, oc

Amerikanska centralbanken väljer att inte höja styrräntan

Amerikanska centralbanken väljer att inte höja styrräntan

Onsdagen den 1 november lämnade Federal Reserve besked om att styrräntan skulle ligga kvar i spannet 5,25-5,5 procent. Det är den högsta nivån på 22 år, men nu verka

Investera courtagefritt hos Nordnet

Investera courtagefritt hos Nordnet

Nordnet har, tillsammans med Avanza, länge varit ett självklart val för svenska aktiesparare. Nordnet har funnits sedan 1996 och har som mål att bli sparares och inv

Rekordlåga elpriser i september

Rekordlåga elpriser i september

Tack vare flera faktorer såsom blåst, sällsynt höga temperaturer samt mycket regn under sommaren blev elpriserna i september de billigaste sedan hösten 2020. Den så

Andelen avslag på bolåneansökningar är nästan tillbaka på förra årets nivåer

Andelen avslag på bolåneansökningar är nästan tillbaka på förra årets nivåer

Enligt jämförelsetjänsten Zmartas statistik är det färre personer som fått avslag på sina ansökningar om bolån under både andra och tredje kvartalet i år jämfört med

Inflationen sjunker till 4,7 procent

Inflationen sjunker till 4,7 procent

Inflationen enligt KPI sjönk från 9,3 procent i juli till 7,5 procent i augusti, vilket är en lägre siffra än vad analytikerna hade förutspått. Därmed kom äntligen d

Senast uppdaterad: 03 juli 2023