Det är inte lika många som tidigare som får avslag på sina bolåneansökningar, trots de högre räntorna. Även om bankerna är mer restriktiva idag så har bostadspriserna sjunkit, och köparna har fått större insikt i de högre kraven från bankerna. Det innebär att en hel del förmodligen väntar med att ansöka om bolån eftersom de inser att de inte har vad som krävs.

Färre avslag på bolåneansökningar under tredje kvartalet

Enligt jämförelsetjänsten Zmartas statistik är det färre personer som fått avslag på sina ansökningar om bolån under både andra och tredje kvartalet i år jämfört med början av året.

Under första kvartalet låg andelen avslag på hela 25,1 procent, vilket minskade till 18,7 procent under andra kvartalet. De senaste siffrorna från årets tredje kvartal innebär ytterligare en minskning, till 16,2 procent, vilket nästan är i nivå med samma period under 2022 då andelen avslag blev 15,8 procent. Detta trots att styrräntan låg på 0,25-0,75 procent under tredje kvartalet 2022, jämfört med 3,50-3,75 procent under samma kvartal i år.

Bankerna är mer restriktiva idag

Trots att antalet avslag nästan är nere på samma nivå som förra året, innan Riksbanken började höja styrräntan till dagens nivåer, så är det fortfarande svårare att beviljas ett bolån idag. ”När räntorna började ta fart samtidigt som kriget i Ukraina och den efterföljande energikrisen inleddes, började bankerna bli väldigt restriktiva i sin utlåning för att dra ned på riskerna. Räntorna har visserligen höjts ytterligare men nu börjar vi nå en räntetopp. Det gör att risknivån är lättare att överskåda vilket kan påverka hur många som blir godkända för ett lån”, säger Caroline Wedberg som är hushållsekonom på Zmarta.

Att färre nu får avslag på sina bolåneansökningar innebär inte att det är lika enkelt att beviljas ett bolån idag som förra året. Däremot har köparna förmodligen bättre koll på vad som krävs av dem för att ansökan ska beviljas, vilket gör att vissa undviker att ansöka eftersom de inser att de inte kommer att bli godkända.

Priserna på bostäder har också sjunkit en del sedan förra året. Därmed krävs inte lika stora bolån. Det gör att köpare som hade beviljats ett lån under förra året mycket väl skulle kunna bli godkända att låna till samma hus idag, trots de högre kraven, eftersom huspriserna inte ligger på samma höga nivåer.

Det krävs för att beviljas ett bolån

Sedan april 2022 har styrräntan höjts från 0 till 4 procent, vilket har lett till en tredubbling av bolåneräntan. Det innebär att räntan på ett genomsnittligt rörligt bolån har ökat från omkring 1,5 procent till 4,7 procent, vilket medför ökade årliga utgifter på nästan 100 000 kronor (före ränteavdrag) för ett bostadslån på 3 miljoner kronor.

För att beviljas ett bolån i dagens läge krävs därför antingen en högre inkomst, lägre utgifter eller en större kontantinsats än tidigare för att kunna klara av både den högre räntan och amorteringen. Bankerna gör en så kallad ”kvar att leva på”- analys för att utvärdera köparens ekonomi och levnadskostnader. Dessutom räknar bankerna på en högre bolåneränta än den som erbjuds, för att köparen ska kunna klara av ytterligare räntehöjningar. Utöver att ekonomin behöver vara i ordning så är även köparens kreditvärdighet avgörande, och därför är det viktigt att undvika betalningsanmärkningar och att ha så få andra lån och krediter som möjligt. Sist men inte minst kräver banken också en kontantinsats på minst 15 procent av köpesumman.