Det senaste räntebeskedet från den amerikanska centralbanken Federal Reserve kom på onsdagskvällen i förra veckan. Beskedet blev att styrräntan förblir oförändrad, vilket orsakade en börsrusning på världens aktiemarknader. Det resulterade i att torsdagen blev en av årets bästa handelsdagar på Stockholmsbörsen. Lättnaden efter Fed:s räntebesked är stor eftersom det kan innebära att räntetoppen äntligen är nådd även i Sverige.

Den amerikanska styrräntan förblir oförändrad

Onsdagen den 1 november lämnade Federal Reserve besked om att styrräntan skulle ligga kvar i spannet 5,25-5,5 procent. Det är den högsta nivån på 22 år, men nu verkar det som att Fed inte har några planer varken på ytterligare höjningar eller räntesänkningar, i alla fall inte under den närmsta tiden.

Amerikanska styrräntan

Amerikanska styrräntan per 2023-11-07. Data via Macrobond.

Också den Europeiska centralbanken lämnade sina tre styrräntor oförändrade vid det senaste räntebeskedet den 26 oktober. Det var det första beskedet på över ett år som inte innebar en räntehöjning. Fed har som mål att få ner inflationen till 2 procent, vilket enligt centralbankens chef Jerome Powell innebär att de har en lång väg att gå. Därför kan ännu en höjning av den amerikanska styrräntan inte helt uteslutas, beroende på hur ekonomin och inflationen utvecklas, men Fed har bara ytterligare ett inplanerat möte innan året är slut.

“Fedbeskedet var ju en lättnad efter den här oron som funnits på marknaden under hösten. Rädslan har varit att Fed ska fortsätta ha ett hökaktigt tonfall, men beskedet i går var mjukare än väntat. Jerome Powell sa i princip att de är färdiga med räntehöjningar nu”, säger Danske Banks chefsekonom Maria Landeborn.

Börsrusning på aktiemarknaderna

Efter Fed:s besked steg börserna runt om i världen, och så också i Sverige. Stockholmsbörsens OMXS-index gick upp 2,5 procent under torsdagen, vilket resulterade i årets tredje bästa handelsdag. ”Det här är en lättnad för den amerikanska börsen, och den lättnaden sprider sig till andra marknader”, säger Maria Landeborn.

Räntetoppen kan vara nära även i Sverige

Flera experter ser även ett slut på den svenska Riksbankens räntehöjningar. Riksbanken brukar nämligen följa samma riktning som Fed, med några månaders fördröjning. Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjell tror att sannolikheten för att Riksbanken höjer styrräntan igen i november är 50/50, vilket är en åsikt som även delas av Maria Landeborn på Danske Bank.

Kronan är dock fortfarande svag samtidigt som den svenska inflationen ligger på en hög nivå. Därför kan Riksbanken eventuellt komma att höja styrräntan ytterligare en gång till i år för att stärka den svenska kronan. Dessutom kan det dröja innan räntorna börjar sänkas igen. Enligt Lars Söderfjell är Ålandsbankens prognos att räntorna kommer att förbli höga även under hela 2024.