Som en följd av att styrräntan behölls på samma nivå som tidigare i Riksbankens senaste räntebesked, och att marknadsräntorna har sjunkit den senaste tiden, har flera banker börjat sänka sina bolåneräntor. Det är goda nyheter för de hushåll vars bolånekostnader har ökat väsentligt det senaste året i takt med de stigande räntorna.

Räntetoppen kan vara nådd

Att svenska banker såsom Danske Bank, Landshypotek, SBAB och Skandia nu sänker sina bolåneräntor är ett tecken på att räntehöjningarna kan vara över för denna gången. Men det kan dröja innan vi ser några större sänkningar som på riktigt kan göra skillnad i bolånetagarnas plånböcker. ”Att marknadsräntorna är på väg ner och att vissa banker börjar sänka något innebär däremot inte att sänkningarna kommer att ske i en snabb takt”, säger Shoka Åhrman, privatekonom på SPP.

Fler storbanker kan följa efter

Den första storbanken som sänkte bolåneräntan var Danske Bank. Sänkningen gällde den rörliga räntan, medan andra banker har valt att sänka räntan på sina bundna bolån.

Experter tror att även andra storbanker kommer att följa Danske Banks exempel, men det att det kan dröja tills inflationen minskar ytterligare. ”Jag tror att det krävs mer säkerhet kring att inflationen inte bara är på väg ner, utan att den snart även kommer att ligga på 2 procent”, säger Tor Borg, analyschef på Byggfakta.

Shoka Åhrman tror att det kan dröja till andra kvartalet 2024 innan det sker någon större förändring av bankernas bolåneräntor. Det är nämligen då som majoriteten av analytikerna spår att Riksbanken kommer att börja sänka styrräntan. Nationalekonomen Klas Eklund tror att ”det nya normala kommer att vara 2-3 procents styrränta”, men att bolåneräntorna kommer att ligga på högre nivåer än så.

Vänta med att binda bolåneräntan

Eftersom ränteläget framöver fortfarande är osäkert rekommenderar de flesta experter att man väntar med att binda bolåneräntan. Däremot kan det gå att förhandla sig till en ränterabatt även hos de banker som inte har sänkt sina bolåneräntor. Bankerna konkurrerar med varandra, och genom att ta genomsnittsräntan hos de banker som har sänkt sina bolåneräntor som exempel vid en förhandling finns det goda möjligheter att få ett bättre erbjudande än den aktuella listräntan.