Flera banker börjar sänka sina bolåneräntor

Flera banker börjar sänka sina bolåneräntor

Som en följd av att styrräntan behölls på samma nivå som tidigare i Riksbankens senaste räntebesked, och att marknadsräntorna har sjunkit den senaste tiden, har flera banker börjat sänka sina bolåneräntor. Det är goda nyheter för de hushåll vars bolånekostnader har ökat väsentligt det senaste året i takt med de stigande räntorna.

Räntetoppen kan vara nådd

Att svenska banker såsom Danske Bank, Landshypotek, SBAB och Skandia nu sänker sina bolåneräntor är ett tecken på att räntehöjningarna kan vara över för denna gången. Men det kan dröja innan vi ser några större sänkningar som på riktigt kan göra skillnad i bolånetagarnas plånböcker. ”Att marknadsräntorna är på väg ner och att vissa banker börjar sänka något innebär däremot inte att sänkningarna kommer att ske i en snabb takt”, säger Shoka Åhrman, privatekonom på SPP.

Fler storbanker kan följa efter

Den första storbanken som sänkte bolåneräntan var Danske Bank. Sänkningen gällde den rörliga räntan, medan andra banker har valt att sänka räntan på sina bundna bolån.

Experter tror att även andra storbanker kommer att följa Danske Banks exempel, men det att det kan dröja tills inflationen minskar ytterligare. ”Jag tror att det krävs mer säkerhet kring att inflationen inte bara är på väg ner, utan att den snart även kommer att ligga på 2 procent”, säger Tor Borg, analyschef på Byggfakta.

Shoka Åhrman tror att det kan dröja till andra kvartalet 2024 innan det sker någon större förändring av bankernas bolåneräntor. Det är nämligen då som majoriteten av analytikerna spår att Riksbanken kommer att börja sänka styrräntan. Nationalekonomen Klas Eklund tror att ”det nya normala kommer att vara 2-3 procents styrränta”, men att bolåneräntorna kommer att ligga på högre nivåer än så.

Vänta med att binda bolåneräntan

Eftersom ränteläget framöver fortfarande är osäkert rekommenderar de flesta experter att man väntar med att binda bolåneräntan. Däremot kan det gå att förhandla sig till en ränterabatt även hos de banker som inte har sänkt sina bolåneräntor. Bankerna konkurrerar med varandra, och genom att ta genomsnittsräntan hos de banker som har sänkt sina bolåneräntor som exempel vid en förhandling finns det goda möjligheter att få ett bättre erbjudande än den aktuella listräntan.

Caroline Andre

Caroline Andre

Skribent

Caroline är en mångsidig skribent med ekonomiutbildning på universitetsnivå. Hon har lång erfarenhet av att skriva texter inom ekonomi och ett särskilt intresse för privatekonomiska frågor.

Senaste ekonominyheterna

Högre bostadskostnader att vänta framöver

Högre bostadskostnader att vänta framöver

Inflationstakten enligt KPI i januari var 5,4 procent, och hela 2,3 procentenheter orsakades av stigande räntekostnader för hushållens bolån. "Boendekostnaderna ökad

Mindre risk för fortsatt hög inflation

Mindre risk för fortsatt hög inflation

I måndags offentliggjorde SCB inflationssiffrorna för januari. Inflationstakten enligt KPI var 5,4 procent under förra månaden, vilket kan jämföras med 4,4 procent i

Hushållens disponibla inkomst har minskat

Hushållens disponibla inkomst har minskat

Nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att den disponibla medianinkomsten för alla hushåll i Sverige sjönk med 3,3 procent från 2021 till 2022. Med hä

Förslag på ändring av a-kassan

Förslag på ändring av a-kassan

Det aktuella förslaget innebär att ersättningen ska sänkas med 10 procent efter 100 dagar med a-kassa, och sedan sänkas ytterligare 5 procent efter 200 dagars arbets

IMF varnar Riksbanken för att sänka styrräntan för tidigt

IMF varnar Riksbanken för att sänka styrräntan för tidigt

Riksbankens många räntehöjningar har gjort att den tidigare höga inflationen har sjunkit. Mellan december 2022 och december 2023 var inflationen enligt KPIF (konsume

Matpriserna stiger igen

Matpriserna stiger igen

Sedan nästan ett år tillbaka har prisutvecklingen på livsmedel minskat, och i stort sett följt Riksbankens inflationsmål på 2 procent årligen. Men i januari ökade ma

Senast uppdaterad: 13 december 2023