SBAB spår flera räntesänkningar under 2024

SBAB spår flera räntesänkningar under 2024

Inflationen sjönk ytterligare i december 2023, och enligt en ny rapport från SBAB kan vi vänta oss en sänkning av styrräntan senast i maj eftersom det mesta tyder på att inflationstrycket fortsätter att vara lågt även framöver.

Fortsatt låg inflation

I december fortsatte inflationen att sjunka, och inflationen mätt med KPIF har i genomsnitt varit i linje med inflationsmålet de senaste månaderna. Inflationen låg i december på 2,3 procent, vilket är den lägsta siffran sedan juli 2021, och mycket nära inflationsmålet på 2 procent. ”Vår bedömning är att inflationstrycket i svensk ekonomi i praktiken redan ligger på Riksbankens mål på 2 procent, även om vi kan få enskilda månader som kan sticka ut. Jag kan samtidigt förstå om Riksbanken vill avvakta lite till för att känna sig helt trygga med att inflationshotet verkligen är avvärjt”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Kommande räntesänkningar att vänta

Mycket tyder på att inflationstrycket fortsätter på samma nivå. Därmed spår SBAB att styrräntan kommer att kunna sänkas fem gånger under 2024, med 0,25 procentenheter i taget. Den första sänkningen väntas ske senast i maj, och den rörliga bolåneräntan kan ha minskat med omkring 1 procentenhet till 2,75 procent i slutet av året.

”Vår bedömning är att Riksbanken sänker styrräntan fem gånger i år och att räntan därefter kommer att fortsatta att sänkas ner mot 2 procent nästa år”, säger Robert Boije. Om prognosen stämmer innebär det att den rörliga snitträntan för bolån kommer att ligga under 4 procent i slutet av året, för att på sikt sjunka ytterligare till strax under 3,5 procent.

Geopolitiska risker hot mot räntesänkningarna

Nya geopolitiska risker, såsom oroligheter i mellanöstern och konflikter mellan Taiwan och Kina, kan göra så att inflationen stiger igen. Men som läget är nu väntas inflationstrycket bli betydligt lägre i framtiden. Den stärkta kronan i kombination med en allt större arbetslöshet, låga löneökningar och fler konkurser kommer inte att driva på inflationen. Dessutom är den globala konjunkturen i ett bättre läge, samtidigt som priserna på bland annat energi och livsmedel är betydligt lägre idag än för bara ett år sedan.

Caroline Andre

Caroline Andre

Skribent

Caroline är en mångsidig skribent med ekonomiutbildning på universitetsnivå. Hon har lång erfarenhet av att skriva texter inom ekonomi och ett särskilt intresse för privatekonomiska frågor.

Senaste ekonominyheterna

Högre bostadskostnader att vänta framöver

Högre bostadskostnader att vänta framöver

Inflationstakten enligt KPI i januari var 5,4 procent, och hela 2,3 procentenheter orsakades av stigande räntekostnader för hushållens bolån. "Boendekostnaderna ökad

Mindre risk för fortsatt hög inflation

Mindre risk för fortsatt hög inflation

I måndags offentliggjorde SCB inflationssiffrorna för januari. Inflationstakten enligt KPI var 5,4 procent under förra månaden, vilket kan jämföras med 4,4 procent i

Hushållens disponibla inkomst har minskat

Hushållens disponibla inkomst har minskat

Nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att den disponibla medianinkomsten för alla hushåll i Sverige sjönk med 3,3 procent från 2021 till 2022. Med hä

Förslag på ändring av a-kassan

Förslag på ändring av a-kassan

Det aktuella förslaget innebär att ersättningen ska sänkas med 10 procent efter 100 dagar med a-kassa, och sedan sänkas ytterligare 5 procent efter 200 dagars arbets

IMF varnar Riksbanken för att sänka styrräntan för tidigt

IMF varnar Riksbanken för att sänka styrräntan för tidigt

Riksbankens många räntehöjningar har gjort att den tidigare höga inflationen har sjunkit. Mellan december 2022 och december 2023 var inflationen enligt KPIF (konsume

Matpriserna stiger igen

Matpriserna stiger igen

Sedan nästan ett år tillbaka har prisutvecklingen på livsmedel minskat, och i stort sett följt Riksbankens inflationsmål på 2 procent årligen. Men i januari ökade ma

Senast uppdaterad: 31 januari 2024